Nieuwsbericht | Datum: 26-06-2007A2 s-Hertogenbosch - Eindhoven naar 3x2 rijstroken
’s-Hertogenbosch - De minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings heeft besloten de procedure voor de aanleg van spitstroken op rijksweg A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven niet verder te doorlopen. Er wordt nu gestart met een procedure om uit te breiden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Een Milieu Effectrapportage (MER) en een Ontwerp Tracébesluit voor deze uitbreiding worden in 2008 voor omwonenden en belanghebbenden ter inzage gelegd.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren gestudeerd op korte en lange termijn oplossingen om doorstroming op het traject ’s-Hertogenbosch - Eindhoven te kunnen waarborgen. Voor de korte termijn waren spitsstroken voorzien. Tegelijkertijd was er een lange termijnstudie gestart voor een verbreding van de weg naar 2 x 4 rijstroken.

De procedure voor de spitsstroken heeft veel vertraging gekend als gevolg van de veranderde Europese wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Hierdoor is deze spitsstrookprocedure de start van de planstudie voor de lange termijn verbreding erg dicht genaderd.

Met een uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken in plaats van de aanleg van spitstroken ligt er een oplossing voor de middellange termijn, die ook inpasbaar is in lange termijnoplossingen. Een weg van 2 x 3 rijstroken kent een grotere capaciteit dan spitsstroken en gaat daarom langer mee. De capaciteitsuitbreiding naar 2 x 3 sluit ook beter aan op de verbreding van de randweg van Eindhoven en de rondweg van ‘s-Hertogenbosch. Er is hierdoor voorlopig geen studie meer nodig voor de lange termijn oplossing naar 2 x 4 rijstroken.

Voordelen
Voor omwonenden kent de aanleg van 2 x 3 rijstroken eveneens een belangrijk voordeel: een snelle aanleg van de geluidsschermen is nu mogelijk. De aanleg van geluidsschermen kan in eenzelfde procedure met de wegverbreding worden meegenomen.

Voor weggebruikers betekent de uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken een oplossing die minder gevoelig is voor vertragingen. De beschikbaarheid van een vluchtstrook bijvoorbeeld maakt de weg minder kwetsbaar voor stremming door een auto met pech of door werkzaamheden.

Planning
Vanwege de keuze voor 2 x 3 moet een nieuwe procedure gevolgd worden. Deze begint na de zomer van 2007 met het ter inzage leggen van een startnotitie. Het Ontwerp Tracébesluit/MER zal eind 2008 verschijnen. Rijkswaterstaat zal hier onder andere in de vorm van voorlichtingsavonden aandacht aan besteden. Een tracébesluit is er naar verwachting in het jaar 2009. De aanbesteding start vervolgens in het jaar 2009 of 2010, waarna de weg circa een jaar later gereed kan zijn. De uitbreiding van de capaciteit tussen ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven wordt daarmee gerealiseerd op bijna hetzelfde moment als de ingebruikname van de vernieuwde Rondweg Den Bosch en de vernieuwde Randweg Eindhoven.Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Informatie over het project Spitsstroken A2 Den Bosch - Eindhoven vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project Planstudie A2 Den Bosch - Eindhoven vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project A2 Rondweg Den Bosch vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project A2 Tangenten Eindhoven (A2/A67 Randweg Eindhoven) vindt u in Infrasite ProjectenDeel dit artikel:                   

Wissels verwisseld in Zwolle
Nieuwsbericht
Uitspraak Raad van State project A27/A12 Ring Utrecht
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
EIB: Sterke toename werkvoorraad utiliteitsbouw in mei
Nieuwsbericht
800 miljoen extra nodig voor regionale fietsroutes
Nieuwsbericht
Beheersregime chroom-6 opgesteld
Nieuwsbericht
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna 100 miljoen euro
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Gemeente Hoorn en ondernemers tekenen open convenant voor sterke regio
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
80 miljoen euro extra voor circulaire economie
Nieuwsbericht
Extra bevoegdheden weginspecteurs: handhaven op vluchtstrook rijden en hoogteoverschrijding bij tunnels
Nieuwsbericht
ProRail test duurzame dwarsliggers
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen opent verbrede A6 Almere een jaar eerder dan gepland
Nieuwsbericht
Fors hogere kosten klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Snellere start treinverkeer na spoorincident
Nieuwsbericht
Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg
Nieuwsbericht
Aantal grotere verstoringen op het spoor fors gedaald
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]