Nieuwsbericht | Datum: 26-06-2007A2 s-Hertogenbosch - Eindhoven naar 3x2 rijstroken
’s-Hertogenbosch - De minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings heeft besloten de procedure voor de aanleg van spitstroken op rijksweg A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven niet verder te doorlopen. Er wordt nu gestart met een procedure om uit te breiden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Een Milieu Effectrapportage (MER) en een Ontwerp Tracébesluit voor deze uitbreiding worden in 2008 voor omwonenden en belanghebbenden ter inzage gelegd.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren gestudeerd op korte en lange termijn oplossingen om doorstroming op het traject ’s-Hertogenbosch - Eindhoven te kunnen waarborgen. Voor de korte termijn waren spitsstroken voorzien. Tegelijkertijd was er een lange termijnstudie gestart voor een verbreding van de weg naar 2 x 4 rijstroken.

De procedure voor de spitsstroken heeft veel vertraging gekend als gevolg van de veranderde Europese wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Hierdoor is deze spitsstrookprocedure de start van de planstudie voor de lange termijn verbreding erg dicht genaderd.

Met een uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken in plaats van de aanleg van spitstroken ligt er een oplossing voor de middellange termijn, die ook inpasbaar is in lange termijnoplossingen. Een weg van 2 x 3 rijstroken kent een grotere capaciteit dan spitsstroken en gaat daarom langer mee. De capaciteitsuitbreiding naar 2 x 3 sluit ook beter aan op de verbreding van de randweg van Eindhoven en de rondweg van ‘s-Hertogenbosch. Er is hierdoor voorlopig geen studie meer nodig voor de lange termijn oplossing naar 2 x 4 rijstroken.

Voordelen
Voor omwonenden kent de aanleg van 2 x 3 rijstroken eveneens een belangrijk voordeel: een snelle aanleg van de geluidsschermen is nu mogelijk. De aanleg van geluidsschermen kan in eenzelfde procedure met de wegverbreding worden meegenomen.

Voor weggebruikers betekent de uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken een oplossing die minder gevoelig is voor vertragingen. De beschikbaarheid van een vluchtstrook bijvoorbeeld maakt de weg minder kwetsbaar voor stremming door een auto met pech of door werkzaamheden.

Planning
Vanwege de keuze voor 2 x 3 moet een nieuwe procedure gevolgd worden. Deze begint na de zomer van 2007 met het ter inzage leggen van een startnotitie. Het Ontwerp Tracébesluit/MER zal eind 2008 verschijnen. Rijkswaterstaat zal hier onder andere in de vorm van voorlichtingsavonden aandacht aan besteden. Een tracébesluit is er naar verwachting in het jaar 2009. De aanbesteding start vervolgens in het jaar 2009 of 2010, waarna de weg circa een jaar later gereed kan zijn. De uitbreiding van de capaciteit tussen ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven wordt daarmee gerealiseerd op bijna hetzelfde moment als de ingebruikname van de vernieuwde Rondweg Den Bosch en de vernieuwde Randweg Eindhoven.Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Informatie over het project Spitsstroken A2 Den Bosch - Eindhoven vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project Planstudie A2 Den Bosch - Eindhoven vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project A2 Rondweg Den Bosch vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project A2 Tangenten Eindhoven (A2/A67 Randweg Eindhoven) vindt u in Infrasite ProjectenDeel dit artikel:                   

Informatiebijeenkomsten start uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo fase 1
Nieuwsbericht
Tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden vastgesteld
Nieuwsbericht
Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom opent InfraTech2019
Nieuwsbericht
Week van de circulaire economie
Nieuwsbericht
Eerste herbruikbare viaduct in Nederland
Nieuwsbericht
Eerste Nederlandse sleephopperzuiger op LNG baggert in Rotterdamse haven
Nieuwsbericht
Heijmans aan de slag met doorstroming en bereikbaarheid Oosterhout-Dongen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat & Waddenacademie starten onderzoek plasticverontreiniging
Nieuwsbericht
BAM plant 150.000 bomen ter gelegenheid van 150ste verjaardag
Nieuwsbericht
Veilig 2018 ontluisterd door Bow Jubail morsing en watertaxi ongeval
Nieuwsbericht
InfraTech draait meer dan ooit om kennis
Nieuwsbericht
Minder hinder voor reizigers door werkzaamheden aan het spoor
Nieuwsbericht
Evenementenhal Hardenberg: Dé vakbeurs waar de complete infrabranche samenkomt!
Weblogposting
Eindhoven Airport & BAM: akkoord financiële afwikkeling parkeergarage
Nieuwsbericht
ProRail: 2019: we hebben er zin in!
Nieuwsbericht
Grote belangstelling marktpartijen voor deelname aan Mobility as a Service
Nieuwsbericht
Deel N33 minimaal eerste drie weekenden januari 2019 afgesloten
Nieuwsbericht
Treinen staan minder vaak stil
Nieuwsbericht
Norm over verkeers- en bewegwijzeringsborden ter commentaar gepubliceerd
Nieuwsbericht
Kansrijke ideeën gezocht voor toekomst Noordersluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Rogier van der Sande nieuwe voorzitter Unie van Waterschappen
Nieuwsbericht
Testrit met extra lange goederentreinen
Nieuwsbericht
Minister: Aanpassingen nodig voor terugkeer Stint op de weg
Nieuwsbericht
[Banners]