Nieuwsbericht | Datum: 26-06-2007A2 s-Hertogenbosch - Eindhoven naar 3x2 rijstroken
’s-Hertogenbosch - De minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings heeft besloten de procedure voor de aanleg van spitstroken op rijksweg A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven niet verder te doorlopen. Er wordt nu gestart met een procedure om uit te breiden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Een Milieu Effectrapportage (MER) en een Ontwerp Tracébesluit voor deze uitbreiding worden in 2008 voor omwonenden en belanghebbenden ter inzage gelegd.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren gestudeerd op korte en lange termijn oplossingen om doorstroming op het traject ’s-Hertogenbosch - Eindhoven te kunnen waarborgen. Voor de korte termijn waren spitsstroken voorzien. Tegelijkertijd was er een lange termijnstudie gestart voor een verbreding van de weg naar 2 x 4 rijstroken.

De procedure voor de spitsstroken heeft veel vertraging gekend als gevolg van de veranderde Europese wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Hierdoor is deze spitsstrookprocedure de start van de planstudie voor de lange termijn verbreding erg dicht genaderd.

Met een uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken in plaats van de aanleg van spitstroken ligt er een oplossing voor de middellange termijn, die ook inpasbaar is in lange termijnoplossingen. Een weg van 2 x 3 rijstroken kent een grotere capaciteit dan spitsstroken en gaat daarom langer mee. De capaciteitsuitbreiding naar 2 x 3 sluit ook beter aan op de verbreding van de randweg van Eindhoven en de rondweg van ‘s-Hertogenbosch. Er is hierdoor voorlopig geen studie meer nodig voor de lange termijn oplossing naar 2 x 4 rijstroken.

Voordelen
Voor omwonenden kent de aanleg van 2 x 3 rijstroken eveneens een belangrijk voordeel: een snelle aanleg van de geluidsschermen is nu mogelijk. De aanleg van geluidsschermen kan in eenzelfde procedure met de wegverbreding worden meegenomen.

Voor weggebruikers betekent de uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken een oplossing die minder gevoelig is voor vertragingen. De beschikbaarheid van een vluchtstrook bijvoorbeeld maakt de weg minder kwetsbaar voor stremming door een auto met pech of door werkzaamheden.

Planning
Vanwege de keuze voor 2 x 3 moet een nieuwe procedure gevolgd worden. Deze begint na de zomer van 2007 met het ter inzage leggen van een startnotitie. Het Ontwerp Tracébesluit/MER zal eind 2008 verschijnen. Rijkswaterstaat zal hier onder andere in de vorm van voorlichtingsavonden aandacht aan besteden. Een tracébesluit is er naar verwachting in het jaar 2009. De aanbesteding start vervolgens in het jaar 2009 of 2010, waarna de weg circa een jaar later gereed kan zijn. De uitbreiding van de capaciteit tussen ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven wordt daarmee gerealiseerd op bijna hetzelfde moment als de ingebruikname van de vernieuwde Rondweg Den Bosch en de vernieuwde Randweg Eindhoven.Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Informatie over het project Spitsstroken A2 Den Bosch - Eindhoven vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project Planstudie A2 Den Bosch - Eindhoven vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project A2 Rondweg Den Bosch vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project A2 Tangenten Eindhoven (A2/A67 Randweg Eindhoven) vindt u in Infrasite ProjectenDeel dit artikel:                   

Bouwend Nederland: Stikstof en PFAS Maatregelen kabinet kosten te veel tijd
Nieuwsbericht
Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
Nieuwsbericht
VNO-NCW: Ondernemers zeer kritisch over PFAS-beleid kabinet
Nieuwsbericht
Stikstof en PFAS-crisis in cruciale fase, Bouwend Nederland in afwachting van concrete maatregelen
Nieuwsbericht
Verdubbeling investeringen in innovatie naar 4,9 miljard euro
Nieuwsbericht
Minister-president in gesprek met bouwers over stikstof en PFAS
Nieuwsbericht
Rijksbrede inkoop: duurzaam, sociaal en innovatief
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Orderportefeuilles in de gww verder gedaald
Nieuwsbericht
Investeringscapaciteit van corporaties naar € 40 miljard bij consistente waardering van bezit
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Allego betreedt Scandinavische markt met High Power Charging-oplossingen tot 350 kW
Nieuwsbericht
Rover drukt stempel op invoering NS Flex abonnementen
Nieuwsbericht
Heijmans krijgt voorlopige gunning Schiphol voor verdubbeling rijbaanstelsel Quebec
Nieuwsbericht
Blusprobleem Waalhaven nog niet opgelost
Nieuwsbericht
Heijmans en BAM vragen vergunning aan voor joint venture asfaltcentrales
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik in Zuid-Holland
Nieuwsbericht
Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Klimaat- en Energieverkenning 2019
Document
Stikstof problematiek
Document


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]