Nieuwsbericht | Datum: 26-06-2007A2 s-Hertogenbosch - Eindhoven naar 3x2 rijstroken
’s-Hertogenbosch - De minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings heeft besloten de procedure voor de aanleg van spitstroken op rijksweg A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven niet verder te doorlopen. Er wordt nu gestart met een procedure om uit te breiden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Een Milieu Effectrapportage (MER) en een Ontwerp Tracébesluit voor deze uitbreiding worden in 2008 voor omwonenden en belanghebbenden ter inzage gelegd.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren gestudeerd op korte en lange termijn oplossingen om doorstroming op het traject ’s-Hertogenbosch - Eindhoven te kunnen waarborgen. Voor de korte termijn waren spitsstroken voorzien. Tegelijkertijd was er een lange termijnstudie gestart voor een verbreding van de weg naar 2 x 4 rijstroken.

De procedure voor de spitsstroken heeft veel vertraging gekend als gevolg van de veranderde Europese wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Hierdoor is deze spitsstrookprocedure de start van de planstudie voor de lange termijn verbreding erg dicht genaderd.

Met een uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken in plaats van de aanleg van spitstroken ligt er een oplossing voor de middellange termijn, die ook inpasbaar is in lange termijnoplossingen. Een weg van 2 x 3 rijstroken kent een grotere capaciteit dan spitsstroken en gaat daarom langer mee. De capaciteitsuitbreiding naar 2 x 3 sluit ook beter aan op de verbreding van de randweg van Eindhoven en de rondweg van ‘s-Hertogenbosch. Er is hierdoor voorlopig geen studie meer nodig voor de lange termijn oplossing naar 2 x 4 rijstroken.

Voordelen
Voor omwonenden kent de aanleg van 2 x 3 rijstroken eveneens een belangrijk voordeel: een snelle aanleg van de geluidsschermen is nu mogelijk. De aanleg van geluidsschermen kan in eenzelfde procedure met de wegverbreding worden meegenomen.

Voor weggebruikers betekent de uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken een oplossing die minder gevoelig is voor vertragingen. De beschikbaarheid van een vluchtstrook bijvoorbeeld maakt de weg minder kwetsbaar voor stremming door een auto met pech of door werkzaamheden.

Planning
Vanwege de keuze voor 2 x 3 moet een nieuwe procedure gevolgd worden. Deze begint na de zomer van 2007 met het ter inzage leggen van een startnotitie. Het Ontwerp Tracébesluit/MER zal eind 2008 verschijnen. Rijkswaterstaat zal hier onder andere in de vorm van voorlichtingsavonden aandacht aan besteden. Een tracébesluit is er naar verwachting in het jaar 2009. De aanbesteding start vervolgens in het jaar 2009 of 2010, waarna de weg circa een jaar later gereed kan zijn. De uitbreiding van de capaciteit tussen ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven wordt daarmee gerealiseerd op bijna hetzelfde moment als de ingebruikname van de vernieuwde Rondweg Den Bosch en de vernieuwde Randweg Eindhoven.Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Informatie over het project Spitsstroken A2 Den Bosch - Eindhoven vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project Planstudie A2 Den Bosch - Eindhoven vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project A2 Rondweg Den Bosch vindt u in Infrasite Projecten
Informatie over het project A2 Tangenten Eindhoven (A2/A67 Randweg Eindhoven) vindt u in Infrasite ProjectenDeel dit artikel:                   

Nieuwste oplossingen in spoorweg-automatisering van Pilz op Railtech 2019
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen geeft startsein voor aanleg A16 Rotterdam
Nieuwsbericht
Verlenging president-directeur ProRail
Nieuwsbericht
Bezoek RioleringsVakdagen; dé verbindende vakbeurs voor de rioleringsbranche!
Weblogposting
Keynote lezing Helga van Leur tijdens kennisrijk Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen
Weblogposting
EIB: Werkvoorraad woningbouw opnieuw gestegen
Nieuwsbericht
Nieuw kennistheater op RioleringsVakdagen 2019
Weblogposting
Minister en regio kiezen voor verbreding van de A20 bij Gouda
Nieuwsbericht
Pilz configureerbare besturingssystemen volop in ontwikkeling
Weblogposting
Kolencentrale Hemweg volgend jaar dicht
Nieuwsbericht
Onderhoud Nederrijnbrug A50 gegund
Nieuwsbericht
Randweg Baarle al voor de zomer open voor verkeer
Nieuwsbericht
Vacature: Project engineer CC RAIL
Weblogposting
Wegtransport profiteert van toegenomen bouwactiviteit
Nieuwsbericht
Meer zand voor West-Zeeuws-Vlaanderen
Nieuwsbericht
Directiebenoeming bij BAM International
Nieuwsbericht
Nederlandse vrachtauto's vervoeren meer in 2018
Nieuwsbericht
Overzicht gunningen Grond-, Weg- en Waterbouw 2018
Nieuwsbericht
Programmadirecteur Positionering ProRail benoemd
Nieuwsbericht
Leren over het spoor
Nieuwsbericht
Duurzame ideeën gevraagd voor N59
Nieuwsbericht
Vooral meer groene stroom uit zon
Nieuwsbericht
Gasinfrastructuur helpt energietransitie te versnellen
Nieuwsbericht
[Banners]