Nieuwsbericht | Datum: 21-09-2006Noord-Holland over rijksbeleid
Inhoud goed, tempo te laag

Haarlem - Gedeputeerde Financiën Ton Hooijmaijers van de Provincie Noord-Holland ziet in de 2006-09-20 gepresenteerde Miljoenennota veel steun voor het Noord-Hollands beleid.

Tegelijk is de gedeputeerde teleurgesteld over de onnodige traagheid die op een aantal beleidsterreinen lijkt te ontstaan en in het ontbreken van voldoende geld voor sommige beleidsterreinen. Waardering is er voor de aandacht van het kabinet voor de jeugd en voor economische ontwikkeling.

Jeugd
De provincie Noord-Holland deelt de zorg van het kabinet voor de jeugd. Onderwijs, stages en kansen op de arbeidsmarkt krijgen gelukkig steeds meer aandacht. De provincie helpt mee – samen met onderwijs en bedrijfsleven – om de Noord-Hollandse jongeren een goede start voor de toekomst te geven. Kinderen die extra steun nodig hebben (jeugdzorg), mogen erop rekenen dat die steun ook beschikbaar is. Het rijk maakt 40 miljoen structureel vrij voor wegwerken van de wachtlijsten en 12 miljoen voor extra plekken in gesloten jeugdzorginstellingen. Transferium Jeugdzorg wordt het Noord-Hollandse antwoord op deze ontwikkeling. Jongeren met ernstige gedragsproblemen krijgen daar zorg op maat.

Landelijk gebied
De provincie Noord-Holland is blij met de 18 miljoen voor extra impuls voor het Groene Hart (deels gelegen in Noord-Holland) als nationaal landschap. Ook is er budget beschikbaar voor de Groene Uitweg, het polderlandschap tussen Amsterdam en ’t Gooi. De budgetten voor het beheer van het landschap gaan over naar de provincie. Noord-Holland is klaar voor deze overgang per 1 januari 2007.

Infrastructuur
Op infrastructureel gebied worden helaas nog weinig concrete stappen gezet. De besluitvorming over A6-A9 wordt uitgesteld, waardoor zicht op uitvoering nog weer verder weg raakt. Noord-Holland is voorstander van de ‘stroomlijnvariant’, waarvoor de plannen klaar liggen. Meer studie lost de files niet op, vindt de provincie. Het uitstel van besluiten over de toekomst van Schiphol is net zo’n gemiste kans. ‘Slecht voor de Schipholgedupeerden’, aldus Ton Hooijmaijers. Ook tolheffing in de Tweede Coentunnel vindt hij een slecht plan.

Kust en dijken
De aandacht van het kabinet voor kust en dijken spreekt Noord-Holland zeer aan. De Zwakke schakels in de kust kunnen nu voortvarend worden aangepakt. Noord-Holland claimt een flink deel van de 742 miljoen euro die hiervoor wordt vrijgemaakt. De versterking van de primaire waterkeringen (dijken langs Markermeer en IJsselmeer) krijgt eveneens de aandacht die ze verdient.

Milieu
Er komt 35 miljoen voor toepassing van niet-fossiele brandstoffen in de glastuinbouw. ‘Een belangrijke opsteker voor de Noord-Hollandse sector’, aldus Ton Hooijmaijers. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit is echter veel te weinig geld vrijgemaakt door het rijk. Noord-Holland werkt hier in Noordvleugelverband aan. Verbetering is belangrijk voor de gezondheid van de inwoners maar ook om de vele ruimtelijke plannen te kunnen uitvoeren.Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]