Nieuwsbericht | Datum: 21-09-2006Noord-Holland over rijksbeleid
Inhoud goed, tempo te laag

Haarlem - Gedeputeerde Financiën Ton Hooijmaijers van de Provincie Noord-Holland ziet in de 2006-09-20 gepresenteerde Miljoenennota veel steun voor het Noord-Hollands beleid.

Tegelijk is de gedeputeerde teleurgesteld over de onnodige traagheid die op een aantal beleidsterreinen lijkt te ontstaan en in het ontbreken van voldoende geld voor sommige beleidsterreinen. Waardering is er voor de aandacht van het kabinet voor de jeugd en voor economische ontwikkeling.

Jeugd
De provincie Noord-Holland deelt de zorg van het kabinet voor de jeugd. Onderwijs, stages en kansen op de arbeidsmarkt krijgen gelukkig steeds meer aandacht. De provincie helpt mee – samen met onderwijs en bedrijfsleven – om de Noord-Hollandse jongeren een goede start voor de toekomst te geven. Kinderen die extra steun nodig hebben (jeugdzorg), mogen erop rekenen dat die steun ook beschikbaar is. Het rijk maakt 40 miljoen structureel vrij voor wegwerken van de wachtlijsten en 12 miljoen voor extra plekken in gesloten jeugdzorginstellingen. Transferium Jeugdzorg wordt het Noord-Hollandse antwoord op deze ontwikkeling. Jongeren met ernstige gedragsproblemen krijgen daar zorg op maat.

Landelijk gebied
De provincie Noord-Holland is blij met de 18 miljoen voor extra impuls voor het Groene Hart (deels gelegen in Noord-Holland) als nationaal landschap. Ook is er budget beschikbaar voor de Groene Uitweg, het polderlandschap tussen Amsterdam en ’t Gooi. De budgetten voor het beheer van het landschap gaan over naar de provincie. Noord-Holland is klaar voor deze overgang per 1 januari 2007.

Infrastructuur
Op infrastructureel gebied worden helaas nog weinig concrete stappen gezet. De besluitvorming over A6-A9 wordt uitgesteld, waardoor zicht op uitvoering nog weer verder weg raakt. Noord-Holland is voorstander van de ‘stroomlijnvariant’, waarvoor de plannen klaar liggen. Meer studie lost de files niet op, vindt de provincie. Het uitstel van besluiten over de toekomst van Schiphol is net zo’n gemiste kans. ‘Slecht voor de Schipholgedupeerden’, aldus Ton Hooijmaijers. Ook tolheffing in de Tweede Coentunnel vindt hij een slecht plan.

Kust en dijken
De aandacht van het kabinet voor kust en dijken spreekt Noord-Holland zeer aan. De Zwakke schakels in de kust kunnen nu voortvarend worden aangepakt. Noord-Holland claimt een flink deel van de 742 miljoen euro die hiervoor wordt vrijgemaakt. De versterking van de primaire waterkeringen (dijken langs Markermeer en IJsselmeer) krijgt eveneens de aandacht die ze verdient.

Milieu
Er komt 35 miljoen voor toepassing van niet-fossiele brandstoffen in de glastuinbouw. ‘Een belangrijke opsteker voor de Noord-Hollandse sector’, aldus Ton Hooijmaijers. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit is echter veel te weinig geld vrijgemaakt door het rijk. Noord-Holland werkt hier in Noordvleugelverband aan. Verbetering is belangrijk voor de gezondheid van de inwoners maar ook om de vele ruimtelijke plannen te kunnen uitvoeren.Deel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]