Nieuwsbericht | Datum: 15-12-2005Brabant plaatst DSI-installaties

's-Hertogenbosch - Om de verkeersveiligheid op de Rijsbergseweg (N640) te verbeteren heeft de Provincie Noord-Brabant een Dynamisch Snelheidssysteem (DSI) geplaatst. Via een informatiebord krijgt iedere automobilist vanaf 15 december 2005 ter hoogte van de kom vanuit Etten-Leur te zien hoe hard hij rijdt. DSI moet hardrijders bewust maken van hun verkeersonveilig gedrag. Op dezelfde dag is ook een boom in de voortuin van één van de bewoners van de Rijsbergseweg uit verkeersveiligheidoogpunt gekapt.

Op 15 december 2005 rond 16.00 uur is het DSI-systeem officieel geopend door een viertal kinderen die aan de Rijsbergseweg wonen. Deze kinderen hebben eerder dit jaar een handtekeningenactie gehouden om de Rijsbergseweg veiliger te maken. Dit naar aanleiding van een tragisch verkeersongeluk van een scholier uit Etten-Leur. Wethouder Van der Heijden van de gemeente Etten-Leur en gedeputeerde Janse de Jonge van de provincie Noord-Brabant hebben gezamenlijk de boom gekapt. De boom bemoeilijkte namelijk een goed zicht op de weg.

De situatie Rijsbergseweg
De N640 doorsnijdt de bebouwde kom van Hoeven. Vanuit de richting Etten-Leur nadert de weg vanuit een zeer lange rechtstand, waardoor de aanrijdsnelheden hoog zijn. Binnen de kom vervolgt de N640 zijn weg door twee lange flauwe bochten. In de kom zijn veel erftoegangen en door de twee flauwe bochten en de hoge snelheiden vormen deze soms een gevaarlijke situatie tussen uitrijdend bestemmingsverkeer en het doorgaande verkeer. Het toepassen van DSI ter hoogte van de kom vanuit Etten-Leur heeft naar verwachting een reducerend effect op de rijsnelheden.

Dynamische Snelheidsinformatie
In 2002 is in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek verricht naar de effecten van Dynamische Snelheidsinformatiesystemen (DSI). DSI is een systeem waarmee de weggebruiker direct ziet hoe hard hij of zij rijdt. De automobilist wordt op die manier geconfronteerd met het verschil tussen zijn actuele rijsnelheid en de toegestane snelheid. De bedoeling is om (te hoge) rijsnelheden omlaag te brengen. Het onderzoek leverde positieve resultaten op en vormden aanleiding voor de Provincie om DSI op ruimere schaal te implementeren. Het blijkt dat automobilisten hun snelheid aanpassen op het moment dat ze actief gewezen worden op de snelheid waarmee ze rijden.

Behalve plaatsing op de Rijsbergseweg worden in de regio DSI-installaties geplaatst voor de kom Hoeven en voor de kom Baarle-Hertog. Tussen Baarle-Nassau en Gilze wordt het verschijnbord ‘u rijdt te hard’ vervangen door een DSI-installatie. Ook worden DSI-installaties gezet tussen Best en Son, tussen Best en Sint- Oedenrode (vier stuks) en ter hoogte van Beek en Donk. En verder ter hoogte van Grave, vóór de kom aan de noordzijde van Oeffelt en vóór de kruising met N626.

Criteria die een rol hebben gespeeld bij de keuze zijn gericht op een zo maximaal mogelijk effect op de snelheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Vooral plaatsen als komgrenzen, schoolomgevingen, gevaarlijke bochten en blackspots hebben speciale aandacht gekregen.Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]