A58 bij Knooppunt Galder - Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 10-03-2020Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Het is druk op de weg. In 2019 is het aantal afgelegde kilometers op de Nederlandse snelwegen met 0,6% toegenomen ten opzichte van 2018. Dat doen ze vooral in de ochtend- en avondspits, maar ook overdag. Deze groei van de verkeersintensiteit heeft geleid tot meer files.

Advertentie


Dat staat in de Rapportage Rijkswegennet 2019 die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze rapportage toont de ontwikkeling ten opzichte van 2018 en schenkt aandacht aan de laatste 4 maanden van 2019.

Ontwikkeling ten opzichte van 2018
Over een jaar gezien, is de filezwaarte (lengte x duur) gestegen van 11,6 naar 13,3 miljoen kilometerminuten. Dit betekent dat de tijd dat je gemiddeld in een file staat langer is geworden. De stijging is grotendeels te verklaren door de hoeveelheid verkeer tijdens de ochtend- en de avondspits. Ook tussen deze spitsen in zijn er meer files waarneembaar. De filelengte bedraagt op het hoogtepunt van de avondspits gemiddeld 210 km, in 2018 was dit nog 191 km.

Drukste dagen
De 5 drukste dagen van 2019 zijn goed voor 5,2% van de totale filezwaarte van 2019. De top 3 drukste dagen zijn een gevolg van regen, ongevallen en de voor veel mensen vrije Hemelvaartsdag.

Werkzaamheden
Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg in 2019 3,9%, een lichte stijging ten opzichte van 2018. De files door werkzaamheden zijn deels te verklaren door grote werkzaamheden op de A12 Oudenrijn - Lunetten (herstel van de voegovergangen in de Galecopperbrug) en A7 Afsluitdijk (werkzaamheden op diverse locaties).

Filetop 10
Op de eerste plaats van de filetop 10 van 2019 staat de snelweg A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein. Verder bevinden 28 van de filetop 50-locaties zich in de Randstad en liggen 22 locaties daarbuiten. Om de files te verminderen, neemt Rijkswaterstaat maatregelen als het inzetten van extra bergers en weginspecteurs om de doorstroming van het verkeer na pech of een ongeval zo goed mogelijk te houden. Daarnaast worden wegen verbreed en nieuwe verbindingen aangelegd zoals de aansluiting van de A16 naar de A13 om de file op de A20 tussen Crooswijk en het Terbregseplein te verminderen.

Openstellingen
In 2019 zijn in totaal 8 nieuwe weggedeelten opengesteld, waarvan 3 in de maanden september tot en met december. In totaal is 58 km aan nieuwe strooklengte opgeleverd in 2019. De meest in het oog springende opening was de reconstructie van de A6 bij Almere; daar is 57 km aan strooklengte bijgekomen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Rapportage Rijkswegennet, op de pagina Geplande wegwerkzaamheden en via de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]