Nieuwsbericht | Datum: 11-03-2020Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Onderhoud scoort norm van 90%

Ieder jaar beoordelen inwoners van de gemeente Groningen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Sinds 2018 gaat dat met een digitale enquête via het Inwonerspanel en met een meting door een gespecialiseerd bureau in beheer van de openbare ruimte. Uit de resultaten van het Inwonerspanel komt een score van 90% naar voren. In de externe meting scoort het beheer en onderhoud ook een resultaat van 90%. De uitkomsten liggen dus op de door de gemeente vastgestelde kwaliteitsdoelstelling van 90%.

Advertentie


Duidelijk is dat de gemeente voldoet aan de BORG-doelstelling (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) van 90% voor de stad als geheel. Met uitzondering van het Centrum is de gemeente tevreden over de resultaten van beide schouwmethodieken in de gebiedsdelen. Het ambitieniveau voor het Centrum is hoger dan in andere gebiedsdelen. Uit de resultaten van het Inwonerspanel en van de externe meting blijkt dat de beoogde kwaliteitsdoelstelling van 90% hier niet gehaald wordt. We hebben een aantal maatregelen genomen, maar die hebben nog niet geleid tot een betere beoordeling van het kwaliteitsniveau. Zo werden er het afgelopen jaar in het centrum afvalbakken vervangen door afvalzuilen met een grotere capaciteit. Ook werden afvalbakken overdag zichtbaar gereinigd: een schone bak nodigt uit om te gebruiken. Verder is er spetterkit aangebracht op afvalcontainers, waardoor ze minder of helemaal niet meer beplakt kunnen worden. Tot slot is de schouwmethodiek verbeterd. Dit betekent betere instructies aan leden van het Inwonerspanel en een maandelijkse externe schouw in het centrum.

In 2020 worden er ook extra maatregelen uitgevoerd in het onderhoud van de openbare ruimte in het centrum. We willen vooral inzetten op bewonersparticipatie door met leden van het Inwonerspanel in gesprek te gaan en bewoners mee laten denken over de te nemen maatregelen of oplossingen. Verder blijven we spetterkit aanbrengen op afvalcontainers en maken we de containers zichtbaar schoon. Tot slot gaan we meer capaciteit vrijmaken voor de bestrijding van onkruid met heet water.

Verlichting, straatmeubilair, groen, wegen
In de enquête werden vragen gesteld over het onderhoud van bijvoorbeeld groen, wegen, straatmeubilair, verlichting en speeltoestellen. De resultaten waren per gebiedsdeel divers van aard en op basis van de resultaten uit de enquête en de externe meting is bepaald welke inzet op welke specifieke plaats in 2020 nodig is bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Burgerparticipatie
De BORG-enquête-is een belangrijk instrument bij het betrekken van bewoners bij de beoordeling de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de stad. In juni en september 2019 vulden ruim 1.763 bewoners via het Inwonerspanel tweemaal een enquête in. In de afgelopen jaren werd de jaarlijkse BORG-schouw, door ongeveer 100 mensen in hun buurt of wijk uitgevoerd. Ook in 2020 krijgen inwoners van de gemeente twee keer de gelegenheid om via een enquête het onderhoud van de gemeente te beoordelen.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]