Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 24-02-2020EIB: Orderportefeuilles bouw onveranderd
In december is de werkvoorraad in de totale bouwnijverheid ten opzichte van november niet veranderd, en is uitgekomen op 9,7 maanden werk.

Advertentie


Ook de werkvoorraad in de burgerlijke- en utiliteitsbouw kwam met 11,3 maanden werk in december uit op hetzelfde niveau als in november. De werkvoorraad bij utiliteitsbouwbedrijven nam met drie tiende maand toe en kwam uit op 10,1 maanden werk. De orderportefeuilles bij bedrijven in de woningbouw namen in december met twee tiende maand af tot 12 maanden werk.

In de grond-, water- en wegenbouw stabiliseerde de werkvoorraad in december op 6,6 maanden werk. De orderportefeuilles bleven bij zowel grond- en waterbouw- als wegenbouwbedrijven steken op respectievelijk 7,8 en 5,7 maanden werk.

Circa één op de negen bedrijven geeft aan dat de situaties rondom de PAS en PFAS zorgt voor stagnatie in onderhanden werk. In de b&u is voor het eerst sinds medio 2017 het aantrekken van personeel niet de belangrijkste reden voor stagnatie, maar de situaties rondom PAS/PFAS. Bij gww-bedrijven is een gebrek aan orders de belangrijkste reden voor stagnatie.

De productie was in de afgelopen drie maanden bij een kwart van de bedrijven toegenomen, terwijl de productie bij bijna één op de acht bedrijven was afgenomen. In december beoordeelde ruim een vijfde van de bedrijven hun huidige orderpositie als groot, terwijl ruim een op de tien bedrijven hun orderpositie als klein beoordeelde.
Ruim 10% van de bedrijven verwacht een toename in de personeelsbezetting, en ongeveer 5% van de bedrijven verwacht een afname. Ongeveer een derde van de bouwbedrijven verwacht de prijzen in het komende kwartaal te verhogen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2020 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 250 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]