Kribverlaging
Foto Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 17-02-2020Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Rijkswaterstaat heeft een bijzondere band met (het gebied rondom) het Pannerdensch Kanaal. Om die band met het gebied te versterken, zijn we op zoek naar ideeën en voorstellen die van toegevoegde waarde zijn voor de mensen die wonen, werken en recreëren rondom het Pannerdensch Kanaal. Heeft u een goed idee? Dien het in.

Advertentie


Het Pannerdensch Kanaal heeft een cruciale functie in het Nederlandse watersysteem. Het is ook een historische plek die samenhangt met het ontstaan van Rijkswaterstaat. Al meer dan 200 jaar werkt Rijkswaterstaat continu aan het optimaliseren van (het gebied rondom) het Pannerdensch Kanaal zodat het goed bevaarbaar en ook bij hoogwater veilig blijft. Momenteel bereiden we de verlaging van kribben en oevers voor. Ook de omgeving is sinds jaar en dag, bij hoog en bij laag water, vergroeid met het Pannerdensch Kanaal. Deze bijzondere band met het gebied willen we graag versterken.

Meedenken gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Rijkswaterstaat nodigt bewoners, buurten, bedrijven, organisaties en overheden uit mee te denken en met ideeën en voorstellen te komen. We zijn op zoek naar ideeën die zijn gericht op een of meerdere van de volgende aandachtsgebieden: kennis, educatie, recreatie, beleving, sociale relevantie en welzijn, waardering en betrokkenheid.

Doel van de voorstellen
De voorstellen zijn van betekenis voor de mensen die wonen, werken en recreëren rondom het Pannerdensch Kanaal. Ze dragen bij aan het verspreiden en delen van kennis en inzicht (bijvoorbeeld over de bijzondere functie en geschiedenis van het gebied); ze versterken de recreatiemogelijkheden of vergroten de belevingswaarde van het projectgebied. Of ze hebben een sociale functie voor de mensen in het gebied en versterken de waardering voor en de betrokkenheid bij het gebied.

Eisen voorstellen Pannerdensch Kanaal
Rijkswaterstaat bekijkt of de ingebrachte ideeën in aanmerking komen en beoordeelt welk idee of voorstel het beste voldoet aan de gestelde eisen. Mogelijk gaat Rijkswaterstaat naar aanleiding van een ingediend voorstel eerst in gesprek met de indiener om het voorstel nader te bekijken. Als de ideeën niet aan de criteria voldoen, behoudt Rijkswaterstaat zich het recht voor om ze niet in behandeling te nemen.

De eisen waar een voorstel aan moet voldoen zijn:

heeft een directe relatie met het gebied: begin (kop) van het Pannerdensch Kanaal (van splitsingspunt tot aan de onderdoorgang van de Betuweroute)
heeft toegevoegde waarde voor het gebied
vergroot de betrokkenheid bij of kennis over het gebied
heeft een educatieve, recreatieve, sociale of belevingsfunctie (in relatie tot het gebied)
vraagt om een eenmalige investering van Rijkswaterstaat (is er sprake van beheer en onderhoud dan moeten de kosten daarvoor op een andere manier te garanderen zijn)
de investering staat in verhouding tot de toegevoegde waarde die het voorstel biedt.

Beoordelingscriteria
Rijkswaterstaat beoordeelt en scoort de ingebrachte ideeën en voorstellen die in aanmerking komen op basis van de volgende criteria:

duurzaamheid: het heeft een duurzaam effect op de langere termijn (langlopend is beter dan eenmalig)
bereik: hoe groter en diverser de groep die wordt bereikt, des te beter het idee/initiatief scoort
de impact op de directe omgeving is belangrijker dan de impact op verder weg gelegen gebieden
gelijkheid: het voorstel mag niet slechts één partij buitensporig bevoordelen

Procedure indienen voorstel
Tot uiterlijk 31 maart 2020 kan iedereen uit de omgeving ideeën indienen. Mail naar Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) of bezoek de inloopavond op 10 maart 2020. Rijkswaterstaat verwacht geen compleet uitgewerkte voorstellen. Een korte uitleg op een half A4 is al voldoende. Het is wel belangrijk dat duidelijk is wat het doel is van het ingediende idee, wat het inhoudt en op welke manier het aan de eisen en beoordelingscriteria voldoet.

Bekendmaken uitslag
Deze zomer maakt Rijkswaterstaat bekend of er haalbare ideeën bij zitten en welke dat zijn. De resultaten koppelen we terug via de nieuwsbrief en direct naar de indiener.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]