Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 06-02-2020Gemeenten kunnen reageren op resultaten onderzoek OV-tarieven
De 23 gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag startten in 2019 een onderzoek naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag was of- en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima-arrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van het openbaar vervoer. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gedeeld met de gemeenten zodat zij een reactie kunnen voorbereiden. Er is dus in dit stadium geen sprake van beleidsvoornemens of besluitvorming.

Advertentie


Marc Rosier, portefeuillehouder OV ontwikkeling MRDH: 'Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit en zal de komende jaren nog meer toenemen. We doen er alles aan om aan de groeiende vraag tegemoet te komen. Bestaande capaciteit proberen we optimaal te benutten, grotere voertuigen worden aangeschaft en met de beschikbare middelen wordt de infrastructuur aangepast. Daarnaast start een school- en werkgeversaanpak om woon-werk verkeer beter over de dag te verdelen. Om die reden lieten de 23 gemeenten ook onderzoek doen of gevarieerde OV-tarieven bijdragen aan spreiding van reizigers over de dag. Dat onderzoek is nu afgerond en de gemeenten kunnen tot 31 maart 2020 hun reactie geven. Deze reacties worden in MRDH verband op 8 april besproken door de 23 wethouders Verkeer en Vervoer. Eventuele besluitvorming zou dan in juli plaats kunnen vinden.'


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]