Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 06-02-2020Gemeenten kunnen reageren op resultaten onderzoek OV-tarieven
De 23 gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag startten in 2019 een onderzoek naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag was of- en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima-arrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van het openbaar vervoer. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gedeeld met de gemeenten zodat zij een reactie kunnen voorbereiden. Er is dus in dit stadium geen sprake van beleidsvoornemens of besluitvorming.

Marc Rosier, portefeuillehouder OV ontwikkeling MRDH: 'Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit en zal de komende jaren nog meer toenemen. We doen er alles aan om aan de groeiende vraag tegemoet te komen. Bestaande capaciteit proberen we optimaal te benutten, grotere voertuigen worden aangeschaft en met de beschikbare middelen wordt de infrastructuur aangepast. Daarnaast start een school- en werkgeversaanpak om woon-werk verkeer beter over de dag te verdelen. Om die reden lieten de 23 gemeenten ook onderzoek doen of gevarieerde OV-tarieven bijdragen aan spreiding van reizigers over de dag. Dat onderzoek is nu afgerond en de gemeenten kunnen tot 31 maart 2020 hun reactie geven. Deze reacties worden in MRDH verband op 8 april besproken door de 23 wethouders Verkeer en Vervoer. Eventuele besluitvorming zou dan in juli plaats kunnen vinden.'


Deel dit artikel:                   

Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
'Buslijnen niet te snel weghalen uit wijken en dorpskernen'
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Test automatisch bestuurde trein - nu mét reizigers
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Vergunning ACM voor joint venture asfaltcentrales Heijmans en BAM
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Bouw Digitaliserings Raad vergroot slagkracht bij digitaliseringsopgave
Nieuwsbericht
Circulair inkopen met normen
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Gemeenten kunnen reageren op resultaten onderzoek OV-tarieven
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat investeert fors in doorontwikkeling circulaire viaducten met publicatie SBIR
Nieuwsbericht
Tussen Zaltbommel en 's-Hertogenbosch komt de snelle fietsroute F2
Nieuwsbericht
Norm voor betonstaal en nationale bijlage voor berekening betonconstructies gepubliceerd
Nieuwsbericht
Hub gaat lantaarnpaal vervangen in Smart City
Nieuwsbericht
Sneller extra rijstroken op A12 tussen Westervoort en Duitse grens
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]