Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 03-02-2020Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft 3 februari 2020 tijdens een werkbezoek aan de Roggenplaat de officiële afronding van de uitgevoerde zandsuppletie gemarkeerd.

Advertentie


Zij deed dit door een plaquette te onthullen en te overhandigen aan Anita Pijpelink, gedeputeerde provincie Zeeland en Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten.

Minister Van Nieuwenhuizen: 'Met het ophogen van de Roggenplaat zorgen we niet alleen voor een voedselrijke zandplaat. We brengen hiermee verschillende belangen bij elkaar. We zorgen voor een slimme kustverdediging, bouwen aan een rijke en diverse natuur en creëren kansen voor economische ontwikkeling. Met dit mooie project hebben we hier in Zeeland weer veel nieuwe kennis opgedaan.'

Belang voor de natuur
De Roggenplaat is van groot belang voor de natuur in de Oosterschelde en de veiligheid van de dijken in de omgeving. Met het suppleren van 1,4 miljoen m3 zand is de Roggenplaat weer toegerust voor de toekomst en behoudt zij haar functie als wegrestaurant voor trekvogels en rustplaats voor zeehonden. De ontwikkeling van de Roggenplaat wordt de komende jaren nauwgezet gevolgd. De plaquette krijgt een plaats in de expositie in de Plompe Toren bij Burgh-Haamstede. Vanuit deze toren, in beheer bij Natuurmonumenten, is een goed uitzicht op de Roggenplaat.

Herstel bodemleven
De Roggenplaat heeft een zeer rijk bodemleven met kreeftjes, nonnetjes, wormen, schelp- en schaaldieren. Er wordt gemonitord op dit bodemleven en op mossels, vogels en zeehonden tijdens en na de uitvoering van de zandsuppletie. Bij het storten van een laag nieuw zand sterft een groot deel van het bodemleven af, daarom zijn vooral minder rijke delen van de zandplaat opgehoogd. Om versneld herstel hier te stimuleren, zijn er proefvakken opgehoogd met een laagje bestaand voedselrijk zand van de Roggenplaat. Op een aantal locaties zijn in totaal 16,4 ton kokkels uitgestort. De methode bleek succesvol. Zo'n 95 tot 98% van de kokkels groef zich vrijwel gelijk in in het nieuwe zand en daardoor blijft bodemleven continu aanwezig. Belangrijk voor vogels die nu hun buikjes rond moeten eten en een goede les voor mogelijke toekomstige zandsuppleties.

Behoud Roggenplaat als 'wegrestaurant'
De Roggenplaat is een belangrijke plek voor vogels om voedsel te zoeken en rustplek voor zeehonden. Zonder ingrijpen verdwijnt de zandplaat onder water. Daarmee dreigt een ecologische ramp voor kustvogels, die de Roggenplaat gebruiken om op te vetten tijdens hun lange reis tussen West-Afrika en het hoge noorden. De oorzaak is zandhonger. Door de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk, waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten. Met name tijdens stormen verdwijnt er zand in de naastgelegen geulen. Daardoor wordt de voor de natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Door de ophoging blijft het typische Oosterscheldelandschap met droogvallende platen behouden. Ook de veiligheid wordt gediend: de dijken aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland krijgen te maken met verminderde golfaanval. Hierdoor is onderhoud pas later noodzakelijk. 'We zijn blij dat de Roggenplaat voor de komende 25 jaar behouden blijft. Blij voor de vogels en zeehonden. Daar zet Natuurmonumenten zich samen met haar achterban graag voor in, ook in de toekomst. Deze samenwerking en manier van werken smaken naar meer', aldus Marc van den Tweel.

Samenwerking zandsuppletie Roggenplaat
Het project is een samenwerking van verschillende landelijke en regionale partijen, die ook bijgedragen hebben in de financiering, te weten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten, LNV, provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap, 7 Oosterscheldegemeenten en burgers (via crowdfunding). Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich in voor de suppletie van de zandplaten die cruciaal zijn voor de natuur. De suppletie van de Roggenplaat is onderdeel van het project Smartsediment in het kader van het Europese subsidieprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]