Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 28-01-2020EIB: Orderportefeuilles bouw toegenomen
In november is de werkvoorraad in de bouwnijverheid ten opzichte van oktober met drie tiende maand gestegen tot 9,7 maanden werk.

Advertentie


De werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam in november uit op 11,3 maanden werk, een stijging van vier tiende maand ten opzichte van oktober. De werkvoorraad bij utiliteitsbouwbedrijven nam met vier tiende maand toe en kwam uit op 9,8 maanden werk. Bij de woningbouwbedrijven zijn de orderportefeuilles met drie tiende maand toegenomen tot 12,2 maanden werk.

Ook de orderportefeuilles in de grond-, water- en wegenbouw zijn in november toegenomen; de gemiddelde werkvoorraad is met twee tiende maand toegenomen en kwam uit op 6,6 maanden werk. De werkvoorraad bij zowel grond- en waterbouwbedrijven als wegenbouwbedrijven namen met twee tiende maand toe en kwamen uit op respectievelijk 7,8 maanden en 5,7 maanden werk.

Bijna één op de acht bedrijven geeft aan dat de situaties rondom de PAS en PFAS zorgt voor stagnatie in onderhanden werk. Bij gww-bedrijven blijft dit de belangrijkste reden voor stagnatie. Verder noemen gww-bedrijven een gebrek aan orders als belangrijke oorzaak van stagnatie. Bij b&u-bedrijven zijn problemen in de personeelsvoorziening de belangrijkste oorzaak voor stagnatie.

De productie in de afgelopen drie maanden is bij twee op de tien bedrijven toegenomen, terwijl de productie bij één op de tien bedrijven was afgenomen. In november beoordeelden ongeveer 20% van de bedrijven hun huidige orderpositie als groot, terwijl bijna 15% hun orderpositie als klein beoordeelde. Ruim een op de acht bedrijven verwacht een toename in de personeelsbezetting, en ongeveer 10% van de bedrijven verwacht een afname. Ongeveer een derde van de bouwbedrijven verwacht de prijzen in het komende kwartaal te verhogen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van december 2019 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 225 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Bewuste Bouwers ontwikkelt normkaart Corona voor bouwbedrijven
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Grote aannemersbedrijven sluiten aan bij online sessie A27 Houten-Hooipolder
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open
Nieuwsbericht
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector
Nieuwsbericht
Metaalunie: 'Goede stappen kabinet om ondernemers te ondersteunen'
Nieuwsbericht
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht
AFNL-NOA: Eerste grote stappen kabinet voor ondernemerssteun ogen goed
Nieuwsbericht
EIB: Toename orderportefeuilles bouwnijverheid
Nieuwsbericht
Busdienstregelingen in Brabant aangepast vanwege coronavirus
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Grootste fietsenstalling van Leiden open
Nieuwsbericht
EIB: Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]