Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 30-10-2019Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Met als hoogtepunt de Klimaatweek in oktober

Groningen staat in 2020 een jaar lang volledig in het teken van omgaan met klimaatverandering, oftewel klimaatadaptatie. Als hoogtepunt wordt van maandag 19 tot en met zaterdag 24 oktober 2020 de Klimaatweek (Climate Adaptation Week) georganiseerd. Dit is een initiatief van de gemeente Groningen met de partners van het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation. Het jaar 2020 is ook internationaal het jaar van actie (Year of Action) omtrent klimaatadaptatie. Op 22 oktober 2020 komen in Amsterdam tijdens de Climate Adaptation Summit wereldleiders bij elkaar om zich te verbinden aan concrete acties. In navolging hiervan worden er ook activiteiten georganiseerd in de gaststeden van het Global Center on Adaptation: Rotterdam en Groningen. Groningen wil in 2020 aandacht genereren voor het versnellen van klimaatadaptatie bij bedrijven, wetenschappers, inwoners, onderwijs en overheden. Groningen toont zich dan aan de wereld met de vele projecten, proeftuinen en bedrijvigheid die plaatsvinden op het gebied van klimaatadaptatie.

Regionale proefprojecten uit Noord-Nederland worden getoond
Op 17 oktober 2018 opende voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon het kantoor in Groningen van het Global Center on Adaptation. Hij is medevoorzitter van een mondiale commissie over adaptie die onlangs tijdens de VN-klimaattop in New York een actieprogramma presenteerde, dat de aanleiding vormt voor 2020 als jaar van actie omtrent klimaatadaptatie. Het Global Center on Adaptation ondersteunt deze commissie, onder andere bij de mondiale agendering via onderzoek en proefprojecten. In het klimaatjaar belicht Groningen de lokale en regionale voorbeelden, zoals het 2.500 ha waterbergingsgebied de Onlanden dat Groningen beschermt tegen natte voeten of de zilte teelt proefvelden waarin geëxperimenteerd wordt met klimaatbestendige landbouwproducten. De nauwe samenwerking met het Global Center on Adaptation biedt Groningen de kans om de regio internationaal te tonen als het gaat om klimaatadaptatie en de uitwisseling van kennis.

Verschillende activiteiten rondom klimaatadaptatie
Om de verschillende aspecten van klimaatadaptatie en specifieke expertise in Noord-Nederland te tonen, zullen er in het gehele jaar 2020 diverse klimaatactiviteiten worden georganiseerd, waarbij het zwaartepunt ligt in de Klimaatweek in oktober 2020. Groningen en Rotterdam bieden samen een podium waar wetenschap, overheid en de private sector state-of-the-art ideeën uit kunnen wisselen. Daarnaast komt er in Groningen een manifestatie over een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving en worden jongeren betrokken bij het thema met een jongerenklimaattop (Youth Summit). De gemeente Groningen en IVN Natuureducatie spreken, samen met andere partijen, de intentie uit om dit educatieve programma te ondersteunen. En er worden verschillende publieksactiviteiten georganiseerd om iedereen te betrekken bij het thema. Meer informatie is te vinden via de website ClimateInitiativeNoordNederland.nl.

Het waarom achter het klimaatjaar
Het klimaat verandert en die verandering heeft grote invloed op ons leven. Niet alleen op het weer, maar ook op ons ecosysteem, onze bodemgesteldheid, onze voedselvoorziening, onze gezondheid en onze veiligheid. Klimaatverandering is niet meer terug te draaien. De gevolgen zijn vooral lokaal direct merkbaar: wateroverlast, hittestress en droogte. Lokaal wordt er gewerkt aan verschillende oplossingen die niet alleen technisch goed moeten werken, maar ook betaalbaar zijn en passen in onze sociale structuren. Om Stad en regio voor te bereiden op de klimaatverandering hebben we iedereen nodig om op termijn goed om te gaan met het veranderende klimaat: inwoners, beleidsmakers, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen. Het jaar van actie is bedoeld om iedereen samen te brengen en gezamenlijk actie te ondernemen.


Deel dit artikel:                   

Bouwend Nederland: Stikstof en PFAS Maatregelen kabinet kosten te veel tijd
Nieuwsbericht
Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
Nieuwsbericht
VNO-NCW: Ondernemers zeer kritisch over PFAS-beleid kabinet
Nieuwsbericht
Stikstof en PFAS-crisis in cruciale fase, Bouwend Nederland in afwachting van concrete maatregelen
Nieuwsbericht
Verdubbeling investeringen in innovatie naar 4,9 miljard euro
Nieuwsbericht
Minister-president in gesprek met bouwers over stikstof en PFAS
Nieuwsbericht
Rijksbrede inkoop: duurzaam, sociaal en innovatief
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Orderportefeuilles in de gww verder gedaald
Nieuwsbericht
Investeringscapaciteit van corporaties naar € 40 miljard bij consistente waardering van bezit
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Allego betreedt Scandinavische markt met High Power Charging-oplossingen tot 350 kW
Nieuwsbericht
Rover drukt stempel op invoering NS Flex abonnementen
Nieuwsbericht
Heijmans krijgt voorlopige gunning Schiphol voor verdubbeling rijbaanstelsel Quebec
Nieuwsbericht
Blusprobleem Waalhaven nog niet opgelost
Nieuwsbericht
Heijmans en BAM vragen vergunning aan voor joint venture asfaltcentrales
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik in Zuid-Holland
Nieuwsbericht
Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Klimaat- en Energieverkenning 2019
Document
Stikstof problematiek
Document


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]