Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 28-06-2019Klimaatakkoord: Het werk gaat beginnen, energietransitie onomkeerbaar proces

Bron: SERNa maanden van intensief onderhandelen heeft het kabinet het Klimaatakkoord aan de Tweede Kamer toegestuurd. De uitvoering gaat beginnen na behandeling in het parlement. Om de doelen te halen is in deze uitvoeringsfase actieve steun van zo veel mogelijk bijdragende partijen van groot belang. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, vraagt daarom alle partijen die aan het akkoord meewerkten, dit akkoord met een positief advies aan hun achterbannen voor te leggen.

Maatschappelijk akkoord
"De krachtenbundeling die nodig was om tot dit akkoord te komen blijft nodig om de doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Actieve betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, bedrijfsleven, financiële wereld, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders zijn daarvoor nodig. Dat past bij een maatschappelijk akkoord. Het kabinet realiseert zich dat steun van zoveel mogelijk partijen noodzakelijk is", zegt Ed Nijpels, voorzitter van het overkoepelend Klimaatberaad.

Positief advies
Het kabinet heeft zijn aanpassingen op het ontwerp Klimaatakkoord vastgesteld. Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer dit nog voor het zomerreces. Dan gaat de uitvoering beginnen. In het verlengde daarvan vraagt Ed Nijpels aan alle partijen die aan het akkoord meewerkten dit met een positief advies aan hun achterbannen voor te leggen. Veel partijen hebben al aangegeven actief betrokken te willen zijn bij de uitvoering.

Gezamenlijk doel
Nijpels wijst erop dat het akkoord maatregelen bevat die het kabinet zelf neemt of actief faciliteert. Ook bevat het afspraken tussen partijen onderling waarin het kabinet geen actieve rol heeft. Beide zijn volgens hem belangrijk om het gezamenlijk doel te halen.

Blijvende betrokkenheid
De partijen die aan het akkoord meewerkten wordt nu gevraagd formeel te bevestigen dat ze:
 • Onderkennen dat het klimaatprobleem urgent is en bereid zijn dat actief uit te dragen.
 • Zich samen met de eigen achterban inzetten om 49 procent CO2-reductie te realiseren.
 • Zich committeren aan de uitvoering van afspraken waarbij de organisatie betrokken is.


 • Ongekende prestatie
  "Het is een ongekende prestatie dat met zoveel partijen het tot een breed gedragen pakket aan maatregelen is gekomen. De energietransitie is hiermee een onomkeerbaar proces geworden. Ik kijk daarom met vertrouwen uit naar de resultaten die de komende jaren bereikt zullen worden", aldus Nijpels.


  Deel dit artikel:                   

  EIB: Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk
  Nieuwsbericht
  Klant-en-klare schakelinstallatie in Vijfhuizen
  Nieuwsbericht
  PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte
  Nieuwsbericht
  Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
  Weblogposting
  N200: Eerste liggers nieuwe Boezembrug gelegd
  Nieuwsbericht
  Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
  Nieuwsbericht
  Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
  Nieuwsbericht
  Meer treinen laten rijden door sneller invoegen van goederentreinen
  Nieuwsbericht
  Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
  Nieuwsbericht
  ABB and Qbuzz power progress in Dutch e-mobility adoption
  Nieuwsbericht
  Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
  Nieuwsbericht
  Officiële aftrap Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024
  Nieuwsbericht
  Nieuwe informatieavonden Drentse zonneroute A37; januari 2020
  Nieuwsbericht
  Schonere lucht voor 50% gezondheidswinst
  Nieuwsbericht
  Langzamere goederentreinen tussen Meteren en Boxtel
  Nieuwsbericht
  Alliander: In 2020 882 miljoen euro investering in energienetten
  Nieuwsbericht
  Proef met weergave gemiddelde brandstofkosten van start
  Nieuwsbericht
  ABB selected by IONITY for second phase of European charging network expansion
  Nieuwsbericht
  Gezamenlijke nieuwe Havenverordening voor Amsterdam en Rotterdam
  Nieuwsbericht
  Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
  Weblogposting
  Nieuwe regelgeving ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf 2020
  Nieuwsbericht
  Grote schade bij ontspoord treinstel Den Haag Centraal UPDATE
  Nieuwsbericht
  NS: Vier miljoen reizigers in 2019 per trein de grens over
  Nieuwsbericht


  [Banners]


  [Events]

  [Rotating banners]