Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 28-06-2019Klimaatakkoord: Het werk gaat beginnen, energietransitie onomkeerbaar proces

Bron: SERNa maanden van intensief onderhandelen heeft het kabinet het Klimaatakkoord aan de Tweede Kamer toegestuurd. De uitvoering gaat beginnen na behandeling in het parlement. Om de doelen te halen is in deze uitvoeringsfase actieve steun van zo veel mogelijk bijdragende partijen van groot belang. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, vraagt daarom alle partijen die aan het akkoord meewerkten, dit akkoord met een positief advies aan hun achterbannen voor te leggen.

Maatschappelijk akkoord
"De krachtenbundeling die nodig was om tot dit akkoord te komen blijft nodig om de doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Actieve betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, bedrijfsleven, financiële wereld, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders zijn daarvoor nodig. Dat past bij een maatschappelijk akkoord. Het kabinet realiseert zich dat steun van zoveel mogelijk partijen noodzakelijk is", zegt Ed Nijpels, voorzitter van het overkoepelend Klimaatberaad.

Positief advies
Het kabinet heeft zijn aanpassingen op het ontwerp Klimaatakkoord vastgesteld. Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer dit nog voor het zomerreces. Dan gaat de uitvoering beginnen. In het verlengde daarvan vraagt Ed Nijpels aan alle partijen die aan het akkoord meewerkten dit met een positief advies aan hun achterbannen voor te leggen. Veel partijen hebben al aangegeven actief betrokken te willen zijn bij de uitvoering.

Gezamenlijk doel
Nijpels wijst erop dat het akkoord maatregelen bevat die het kabinet zelf neemt of actief faciliteert. Ook bevat het afspraken tussen partijen onderling waarin het kabinet geen actieve rol heeft. Beide zijn volgens hem belangrijk om het gezamenlijk doel te halen.

Blijvende betrokkenheid
De partijen die aan het akkoord meewerkten wordt nu gevraagd formeel te bevestigen dat ze:
 • Onderkennen dat het klimaatprobleem urgent is en bereid zijn dat actief uit te dragen.
 • Zich samen met de eigen achterban inzetten om 49 procent CO2-reductie te realiseren.
 • Zich committeren aan de uitvoering van afspraken waarbij de organisatie betrokken is.


 • Ongekende prestatie
  "Het is een ongekende prestatie dat met zoveel partijen het tot een breed gedragen pakket aan maatregelen is gekomen. De energietransitie is hiermee een onomkeerbaar proces geworden. Ik kijk daarom met vertrouwen uit naar de resultaten die de komende jaren bereikt zullen worden", aldus Nijpels.


  Deel dit artikel:                   

  Aan de slag met bronmaatregelen tegen stikstof, Brabant niet op slot
  Nieuwsbericht
  Transportbedrijven gezocht voor proef met 'bandenspanningsmeetdrempel' snelweg A16
  Nieuwsbericht
  Wissels verwisseld in Zwolle
  Nieuwsbericht
  Uitspraak Raad van State project A27/A12 Ring Utrecht
  Nieuwsbericht
  Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
  Weblogposting
  EIB: Sterke toename werkvoorraad utiliteitsbouw in mei
  Nieuwsbericht
  800 miljoen extra nodig voor regionale fietsroutes
  Nieuwsbericht
  Beheersregime chroom-6 opgesteld
  Nieuwsbericht
  Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
  Nieuwsbericht
  Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna 100 miljoen euro
  Nieuwsbericht
  Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
  Weblogposting
  Gemeente Hoorn en ondernemers tekenen open convenant voor sterke regio
  Nieuwsbericht
  Onderzoek naar bouwen boven het spoor
  Nieuwsbericht
  Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
  Nieuwsbericht
  80 miljoen euro extra voor circulaire economie
  Nieuwsbericht
  Extra bevoegdheden weginspecteurs: handhaven op vluchtstrook rijden en hoogteoverschrijding bij tunnels
  Nieuwsbericht
  ProRail test duurzame dwarsliggers
  Nieuwsbericht
  Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
  Nieuwsbericht
  Minister Van Nieuwenhuizen opent verbrede A6 Almere een jaar eerder dan gepland
  Nieuwsbericht
  Fors hogere kosten klimaatakkoord
  Nieuwsbericht
  Snellere start treinverkeer na spoorincident
  Nieuwsbericht
  Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg
  Nieuwsbericht
  Aantal grotere verstoringen op het spoor fors gedaald
  Nieuwsbericht


  [Banners]


  [Events]

  [Rotating banners]