Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 28-06-2019Klimaatakkoord: Het werk gaat beginnen, energietransitie onomkeerbaar proces

Bron: SERNa maanden van intensief onderhandelen heeft het kabinet het Klimaatakkoord aan de Tweede Kamer toegestuurd. De uitvoering gaat beginnen na behandeling in het parlement. Om de doelen te halen is in deze uitvoeringsfase actieve steun van zo veel mogelijk bijdragende partijen van groot belang. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, vraagt daarom alle partijen die aan het akkoord meewerkten, dit akkoord met een positief advies aan hun achterbannen voor te leggen.

Maatschappelijk akkoord
"De krachtenbundeling die nodig was om tot dit akkoord te komen blijft nodig om de doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Actieve betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, bedrijfsleven, financiële wereld, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders zijn daarvoor nodig. Dat past bij een maatschappelijk akkoord. Het kabinet realiseert zich dat steun van zoveel mogelijk partijen noodzakelijk is", zegt Ed Nijpels, voorzitter van het overkoepelend Klimaatberaad.

Positief advies
Het kabinet heeft zijn aanpassingen op het ontwerp Klimaatakkoord vastgesteld. Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer dit nog voor het zomerreces. Dan gaat de uitvoering beginnen. In het verlengde daarvan vraagt Ed Nijpels aan alle partijen die aan het akkoord meewerkten dit met een positief advies aan hun achterbannen voor te leggen. Veel partijen hebben al aangegeven actief betrokken te willen zijn bij de uitvoering.

Gezamenlijk doel
Nijpels wijst erop dat het akkoord maatregelen bevat die het kabinet zelf neemt of actief faciliteert. Ook bevat het afspraken tussen partijen onderling waarin het kabinet geen actieve rol heeft. Beide zijn volgens hem belangrijk om het gezamenlijk doel te halen.

Blijvende betrokkenheid
De partijen die aan het akkoord meewerkten wordt nu gevraagd formeel te bevestigen dat ze:
 • Onderkennen dat het klimaatprobleem urgent is en bereid zijn dat actief uit te dragen.
 • Zich samen met de eigen achterban inzetten om 49 procent CO2-reductie te realiseren.
 • Zich committeren aan de uitvoering van afspraken waarbij de organisatie betrokken is.


 • Ongekende prestatie
  "Het is een ongekende prestatie dat met zoveel partijen het tot een breed gedragen pakket aan maatregelen is gekomen. De energietransitie is hiermee een onomkeerbaar proces geworden. Ik kijk daarom met vertrouwen uit naar de resultaten die de komende jaren bereikt zullen worden", aldus Nijpels.


  Deel dit artikel:                   

  Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
  Nieuwsbericht
  Maatregelen vanwege lage waterafvoer Maas
  Nieuwsbericht
  Nieuwe uitgave Smart Charging Guide: elektrische auto's slim en duurzaam opladen, hoe doe je dat?
  Nieuwsbericht
  Project A9 Badhoevedorp-Holendrecht definitief gegund aan consortium VEENIX
  Nieuwsbericht
  Rijkswaterstaat start aanbesteding groot onderhoud A6 Lelystad-Noord - Ketelbrug
  Nieuwsbericht
  Nederlandse delta-aanpak blauwdruk voor kwetsbare kustgebieden
  Nieuwsbericht
  Meer ruimte voor de reiziger
  Nieuwsbericht
  Nieuwe mobiliteits- en vervoersdiensten in regio Veghel-Helmond-Asten
  Nieuwsbericht
  Community Plasticvrije Waddenzee aan de slag
  Nieuwsbericht
  Grondwaterstanden zandgronden onveranderd laag, Maasafvoer daalt
  Nieuwsbericht
  Grensoverschrijdend meetstation in Rotem op 4 september 2019 in gebruik genomen
  Nieuwsbericht
  Kustonderhoud Callantsoog van start
  Nieuwsbericht
  Eerste van 1.000 extra openbare laadpalen in Groningen en Drenthe feestelijk onthuld op P+R Hoogkerk
  Nieuwsbericht
  Inschrijving Waterinnovatieprijs 2019 geopend
  Nieuwsbericht
  Schiphol zet in op toename woon-werk verkeer per fiets
  Nieuwsbericht
  Kom langs bij Open Monumentendag 2019
  Nieuwsbericht
  Rijkswaterstaat test strooi- en ploegwagens voor winterseizoen
  Nieuwsbericht
  Training elektrische veiligheid: Machineveiligheid & elektrische veiligheid (IEC 60204-1)
  Weblogposting
  5 miljoen voor laadpalen van de toekomst
  Nieuwsbericht
  Vizierschuif Zuid van stuwcomplex Hagestein vervangen
  Nieuwsbericht
  Lichte afname werkvoorraad bouw in juni
  Nieuwsbericht
  Van Leeuwen Buizen Groep neemt BENTELER Distribution over
  Nieuwsbericht
  Drie dagen geen treinen tussen Utrecht - Den Bosch en Tiel
  Nieuwsbericht


  [Banners]


  [Events]

  [Rotating banners]