Nieuwsbericht | Datum: 14-04-2005EVO: uitspraak A27 nekslag voor Nederlandse economie

Bron: EVOZoetermeer - De Raad van State heeft definitief een streep gehaald door de aanleg van de spitsstrook op de A27 Utrecht Noord - Eemnes. De Raad van State stelt dat de aanleg niet mogelijk is omdat de Europese normen voor luchtkwaliteit daardoor overschreden worden. Deze uitspraak betekent de streep door een groot aantal infrastructuurprojecten. Daarbij gaat het om de verbreding van bestaande wegen en de aanleg van nieuwe wegen. Voorbeelden daarvan zijn de verlenging van de A4 Midden-Delfland en de Tweede Coentunnel. Maar ook de aanleg van bedrijventerreinen en woonlocaties staan onder grote druk.

De eerder door EVO geuite vrees wordt hiermee bewaarheid. Dit besluit maakt iedere ontwikkeling van bedrijvigheid in Nederland onmogelijk en betekent de nekslag voor de Nederlandse economie. Alleen een nieuwe regeling van staatssecretaris Van Geel kan het tij nog keren.

Vorige week adviseerde de Raad van State al negatief over het voorstel van het ministerie van VROM een ministeriële regeling in te dienen die mogelijkheden biedt om de richtlijnen voor luchtkwaliteit soepeler te hanteren. Inmiddels zet VROM met de grootst mogelijke spoed in op een Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB). Een AMvB lijkt de enige uitweg op dit moment. Deze regeling maakt het mogelijk dat zeezout buiten beschouwing wordt gelaten bij het hanteren van de vastgestelde norm voor fijn stof. Zeezout is niet schadelijk voor de gezondheid, maar levert nu wel een bijdrage van 10 tot 15 procent aan de totale gemeten waarden, waardoor de norm wordt overschreden.

EVO vraagt de staatssecretaris van VROM daarbij in zijn voorstel tevens op te nemen dat de bouw van wegen en bedrijventerreinen mogelijk moet blijven, als de luchtkwaliteit per saldo neutraal of zelfs positief beïnvloed wordt. Zo stelde het RIVM eerder vast dat de spitsstrook bij de A27 juist een positief effect op de luchtkwaliteit heeft omdat het verkeer beter doorstroomt.

EVO stelt dat tegelijkertijd overheid en bedrijfsleven snel moeten zoeken naar nog meer maatregelen om vervuilende uitstoot terug te dringen. Daarbij staat vast dat door schonere brandstoffen en schonere verbrandingstechnieken de uitstoot van stoffen als stikstofoxide en fijnstof al is afgenomen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat tussen 1990 en 2003 de daling 30% bedroeg voor stikstofoxide en veertig procent voor fijnstof. Het aantal mensen dat is blootgesteld aan overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm voor stikstofoxide daalde van 4,5 miljoen naar 300.000. Door maatregelen die de komende jaren hun effect krijgen, zet deze verbetering zich voort. Vervroegde investeringen in extra schone voertuigen (Euro-IV en Euro-V en schonere diesel) moeten deze verbetering nog versnellen.

Toch zijn we er daarmee niet. EVO organiseert daarom een beraad met ministeries en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk tot meer constructieve oplossingen te komen. EVO denkt daarbij onder andere aan transportbesparing, stimuleringsmaatregelen en snelheidsbeperkingen.


Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]