Nieuwsbericht | Datum: 14-04-2005EVO: uitspraak A27 nekslag voor Nederlandse economie

Bron: EVOZoetermeer - De Raad van State heeft definitief een streep gehaald door de aanleg van de spitsstrook op de A27 Utrecht Noord - Eemnes. De Raad van State stelt dat de aanleg niet mogelijk is omdat de Europese normen voor luchtkwaliteit daardoor overschreden worden. Deze uitspraak betekent de streep door een groot aantal infrastructuurprojecten. Daarbij gaat het om de verbreding van bestaande wegen en de aanleg van nieuwe wegen. Voorbeelden daarvan zijn de verlenging van de A4 Midden-Delfland en de Tweede Coentunnel. Maar ook de aanleg van bedrijventerreinen en woonlocaties staan onder grote druk.

De eerder door EVO geuite vrees wordt hiermee bewaarheid. Dit besluit maakt iedere ontwikkeling van bedrijvigheid in Nederland onmogelijk en betekent de nekslag voor de Nederlandse economie. Alleen een nieuwe regeling van staatssecretaris Van Geel kan het tij nog keren.

Vorige week adviseerde de Raad van State al negatief over het voorstel van het ministerie van VROM een ministeriŽle regeling in te dienen die mogelijkheden biedt om de richtlijnen voor luchtkwaliteit soepeler te hanteren. Inmiddels zet VROM met de grootst mogelijke spoed in op een Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB). Een AMvB lijkt de enige uitweg op dit moment. Deze regeling maakt het mogelijk dat zeezout buiten beschouwing wordt gelaten bij het hanteren van de vastgestelde norm voor fijn stof. Zeezout is niet schadelijk voor de gezondheid, maar levert nu wel een bijdrage van 10 tot 15 procent aan de totale gemeten waarden, waardoor de norm wordt overschreden.

EVO vraagt de staatssecretaris van VROM daarbij in zijn voorstel tevens op te nemen dat de bouw van wegen en bedrijventerreinen mogelijk moet blijven, als de luchtkwaliteit per saldo neutraal of zelfs positief beÔnvloed wordt. Zo stelde het RIVM eerder vast dat de spitsstrook bij de A27 juist een positief effect op de luchtkwaliteit heeft omdat het verkeer beter doorstroomt.

EVO stelt dat tegelijkertijd overheid en bedrijfsleven snel moeten zoeken naar nog meer maatregelen om vervuilende uitstoot terug te dringen. Daarbij staat vast dat door schonere brandstoffen en schonere verbrandingstechnieken de uitstoot van stoffen als stikstofoxide en fijnstof al is afgenomen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat tussen 1990 en 2003 de daling 30% bedroeg voor stikstofoxide en veertig procent voor fijnstof. Het aantal mensen dat is blootgesteld aan overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm voor stikstofoxide daalde van 4,5 miljoen naar 300.000. Door maatregelen die de komende jaren hun effect krijgen, zet deze verbetering zich voort. Vervroegde investeringen in extra schone voertuigen (Euro-IV en Euro-V en schonere diesel) moeten deze verbetering nog versnellen.

Toch zijn we er daarmee niet. EVO organiseert daarom een beraad met ministeries en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk tot meer constructieve oplossingen te komen. EVO denkt daarbij onder andere aan transportbesparing, stimuleringsmaatregelen en snelheidsbeperkingen.


Deel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]