Nieuwsbericht | Datum: 12-07-2018Rijkswaterstaat compenseert 140 ha natuur voor verbreding A6 Almere
Op 12 juli 2018 is het startschot gegeven voor de uitvoering van de eerste fase van een nieuw natuurgebied tussen Almere en Zeewolde: Noorderwold-Eemvallei. Dit project is één van de twee projecten waarin Rijkswaterstaat invulling geeft aan de Flevolandse natuurcompensatieverplichting die is ontstaan door de bomenkap voor de verbreding van de snelweg A6 bij Almere.

Jaco Burgers, ERF BV, Bart Fokkens, Stichting ERF, Martin Jansen, Stichting Flevo-landschap, Jan Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland, Jan Hoek, wethouder gemeente Almere, Wim van der Es, wethouder gemeente Zeewolde. Gehurkt van links naar rechts: Louis Schouwstra, Rijswaterstaat, Martine Dubois, M2 Natuur, Bert Talens, Pioniernatuur.

In totaal komt er 140 ha nieuwe natuur voor terug. Dat staat gelijk aan een oppervlakte van circa 280 voetbalvelden. Voor de verbreding van de A6 was het onvermijdelijk om bomen te verwijderen tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. Voor iedere boom die verdwijnt, plant Rijkswaterstaat een nieuwe boom terug. Dit gebeurt bij voorkeur zo dicht mogelijk in de omgeving van de snelweg A6, maar blijkt door ruimtegebrek slechts beperkt mogelijk. In samenwerking met provincie Flevoland is daarom gekozen om het grootste deel van de bomen te compenseren op twee nieuwe locaties in de provincie Flevoland, Noorderwold-Eemvallei en Kop van het Horsterwold. Deze projecten maken deel uit van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.

Natuurcompensatie A6 Almere
In de eerste fase van het project Noorderwold-Eemvallei realiseert Stichting Flevo-landschap nieuwe natuur door de aanleg van bos en moeras. Er komt een diversiteit aan bomen, waaronder populieren, wilgen, eiken en haagbeuken. De verwachting is dat het project medio 2022 wordt opgeleverd. In het project Kop van het Horsterwold, dat al langer in uitvoering is, realiseert Staatsbosbeheer nieuwe natuur door de aanleg van bos. Deze bomen zijn geplant in 2017 en de verwachting is dat het project in 2019 wordt opgeleverd.

Schiphol-Amsterdam-Almere
Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Het project A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De A6 Almere wordt over een lengte van ruim 13 km verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen (knooppunt Almere) in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.

De samenwerkingspartners in de Nieuwe Natuur-projecten zijn provincie Flevoland, Stichting Flevo-landschap, ANV Akkerwaard en de Freelance Boswachter, gemeenten Almere en Zeewolde, Stichting Beheer en Exploitatie Reservegronden (ERF) en Rijkswaterstaat.


Deel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]