Nieuwsbericht | Datum: 22-08-2017Royal HaskoningDHV verbetert winstgevendheid in eerste helft 2017
Royal HaskoningDHV rapporteert stabiele bedrijfsopbrengsten en verbeterde winstgevendheid in het eerste halfjaar van 2017. De operationele marge (recurring) stijgt naar 4%. De orderportefeuille staat er goed voor en komt uit op € 335 miljoen, een stijging van 19% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het werkkapitaal van het bedrijf is licht gestegen.

Nynke Dalstra, CFO: "We zijn tevreden over onze resultaten. Hoewel de bedrijfsopbrengsten iets achterblijven, staat de orderportefeuille er goed voor en gaan we vol vertrouwen de tweede helft van het jaar in."

Erik Oostwegel, CEO: "In de eerste helft van 2017 hebben we aanzienlijke investeringen gedaan in digitale transformatie en innovatie. Ter versnelling van de groei zijn we van plan om in de rest van het jaar en ook daarna ons nog meer te richten op innovatie en de investeringen verder uit te breiden. We werken nauw samen met klanten om toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen.”

Onze focus op digitalisering komt tot uiting in de ontwikkeling van digitale diensten en producten en in digitale engineering. Zo heeft ons bedrijf de eerste digitale milieueffectrapportage (MER) gelanceerd. Het online platform is interactief, toegankelijk en rijk aan visuele presentaties. Het luidt een nieuw tijdperk in voor de manier waarop de resultaten van een milieueffectbeoordeling worden geïnterpreteerd en met alle stakeholders gedeeld. Het leidt tot besparing van waardevolle tijd, versnelling van de besluitvorming en vergroting van de betrokkenheid van stakeholders.

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, heeft onlangs een contract met Royal HaskoningDHV getekend voor de implementatie van Aquasuite OPIR® besturingssoftware. Deze slimme oplossing optimaliseert de werking van drinkwatersystemen door middel van een voorspelling van het waterverbruik. De intelligente besturing resulteert in minder waterlekkage, een lager energieverbruik, stabielere bedrijfsvoering, betere waterkwaliteit en minder mechanische slijtage.

Digitalisering leidt ook tot een omwenteling in het engineeringsproces. Zo wordt bedrijfsbreed gebruikgemaakt van BIM (Building Information Model), zoals voor luchthavenprojecten op Schiphol, Aruba en in Mexico-Stad. Steeds vaker maakt Royal HaskoningDHV gebruik van parametrisch ontwerp, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van productiefaciliteiten en bruggen. Zo is onlangs een ontwerp van een nieuwe voetgangersbrug in Berlijn gemaakt. Dit heeft geleid tot een nieuwe manier van samenwerken met de betrokken disciplines waardoor alle deskundigen al in een vroeg stadium bij dit dynamische proces betrokken zijn. Hun input en expertise blijven cruciaal, maar omdat de arbeidsintensieve werkzaamheden van modellering, analyse en evaluatie nu geautomatiseerd zijn en er onmiddellijk feedback beschikbaar is, kunnen de specialisten zich volledig richten op ontwerpkeuzes. Dit betekent dat complexere concepten nauwkeuriger kunnen worden geëvalueerd, zonder dat daarbij de creativiteit en efficiëntie in gevaar komen.

Daarnaast is Royal HaskoningDHV een samenwerking aangegaan met de kweekvijver voor tech start-ups YES!Delft, en met The Green Village, een platform voor het versnellen van duurzame innovaties. Met deze samenwerkingsverbanden worden de beste talenten bijeengebracht. Gezamenlijk kunnen ze grensverleggende innovaties en digitale diensten tot stand brengen en zo een bijdrage leveren aan oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst.

Kerncijfers eerste halfjaar (in miljoenen euro, tenzij anders vermeld)2017 / 2016
Bedrijfsopbrengsten 306 / 311
Toegevoegde waarde 244 / 246
Operationeel resultaat (EBITA recurring)* 12,3 / 11,3
Nettoresultaat 6,7 / 4,5
Operationele marge (recurring) 4,0% / 3,6%
Vrije kasstroom -24 / -24
* Het operationeel resultaat is exclusief niet-operationele kosten ter grootte van € 0,3 miljoen negatief (H1 2016: € 0,6 miljoen negatief).

De wisselkoersverschillen hadden een licht positieve invloed op de bedrijfsopbrengsten en de toegevoegde waarde. Autonoom zijn de bedrijfsopbrengsten en de toegevoegde waarde met 1% gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016.

De EBITA recurring ligt met een bedrag van € 12,3 miljoen weer op koers dankzij verbeterde projectresultaten en een hogere bezettingsgraad. Het netto halfjaarresultaat van € 6,7 miljoen betekent een aanzienlijke stijging vergeleken met 2016. De operationele marge (recurring) in het eerste halfjaar is voor het derde jaar op rij gestegen.

De vrije kasstroom was in het eerste halfjaar van 2017 negatief, net als in dezelfde periode vorig jaar, wat een afspiegeling is van het normale seizoenspatroon. De balans van Royal HaskoningDHV blijft solide.

Hoogtepunten van projecten eerste halfjaar
Voor een stedelijk ontwikkelingsproject van 10.000 huizen in Wisbech, Verenigd Koninkrijk, werkt Royal HaskoningDHV samen met Anglian Water, Deltares en Nelen & Schuurmans om ervoor te zorgen dat het gebied beschermd is tegen overstromingen. Het team maakt gebruik van een baanbrekende werkwijze die bestaat uit een snelle modellering van overstromingen en een interactieve MapTable om op die manier samen met stakeholders holistische oplossingen te ontwikkelen.

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding tussen Leiden en de kust bij Katwijk die de filedruk in de regio zal verlichten. Royal HaskoningDHV biedt ondersteuning aan aannemerscombinatie Comol5 met het ontwerp van verschillende kunstwerken voor deze route, waaronder een 2,5 km lange tunnel.

De Aruba Airport Authority (AAA) heeft een contract voor een ontwerpadvies gegund aan NACO, onderdeel van HaskoningDHV, voor de renovatie en uitbreiding van de luchthaven van Aruba. De belangrijkste onderdelen van het renovatieproject zijn de vernieuwde incheckbalies, het bagagesysteem en verbeterde veiligheidscontroles voor reizigers naar de VS.

Equinix, een van 's werelds grootste leveranciers van datacenters, opent haar deuren in AM4, het nieuwe, ultramoderne International Business Exchange TM datacenter in Amsterdam Science Park. Royal HaskoningDHV heeft AM4 ontworpen in samenwerking met Benthem Crouwel Architecten en heeft Equinix tijdens de bouw van deze dynamische en energiezuinige faciliteit ondersteund.

In Vietnam is Royal HaskoningDHV begonnen met het werk aan het door de Wereldbank gefinancierde Second Ho Chi Minh City Environmental Sanitation Project. Het project zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van het rioleringssysteem van de stad en de waterkwaliteit van de Saigon-rivier. Royal HaskoningDHV draagt zorg voor toezicht en contractbeheer bij de aanleg van de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie en de 8 km lange riooltunnel met een diameter van 3,2 m.

Royal HaskoningDHV is al meer dan 135 jaar toonaangevend als ingenieursbureau, in advies en projectmanagement. We zijn wereldwijd koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling. Onze 6.000 professionals werken met klanten, partners en kennisinstellingen aan slimme oplossingen voor toekomstbestendige steden, water, transport en industrie. Samen werken we aan projecten die klanten helpen hun bronnen efficiënter te benutten en die bijdragen aan een betere samenleving. Dat is onze drijfveer: enhancing society together.Deel dit artikel:                   

Interview met Fien Dekker bedenker van Rain(a)Way
Artikel
Dag van de Openbare Ruimte 2017
Event
Gemeente Tilburg en Dynniq lanceren fietsers-app voor langer groen licht
Nieuwsbericht
Renovatie van sluis Amerongen uitgesteld
Nieuwsbericht
Dag van de Openbare Ruimte 2017: Achtduizend openbare ruimte professionals in de Jaarbeurs
Weblogposting
Deltaprogramma 2018, Maatregelen om gevolgen van extreem weer te beperken
Nieuwsbericht
Meer mobiliteit in een duurzamer Nederland
Nieuwsbericht
Prinsjesdag 2017: Wonen en Rijksdienst
Nieuwsbericht
N3 wordt robuust en energieneutraal
Nieuwsbericht
Zuid-Hollandse N211 wordt eerste CO2-negatieve weg
Nieuwsbericht
Innovativiteit ten top bij ‘Hack the Road’
Nieuwsbericht
Koninklijke BAM Groep winnaar Forest50 verkiezing
Nieuwsbericht
Geen spanning bij werken aan de bovenleiding
Nieuwsbericht
Grootste crisisoefening rivierdijken sinds hoogwater 1995
Nieuwsbericht
Interview met Hans Nouwens: Lichtmast lijkt ideaal opstelpunt technologie voor slimme stad
Artikel
Luminext: Kom naar de lezing 'Smart Lighting & Geluidsensoren'
Weblogposting
Nieuwe vervoerder op het spoor: Railexperts
Nieuwsbericht
Pilz organiseert uniek congres Master of Safety op 9 november 2017
Weblogposting
Prettig onder- en bovengronds samenwerken
Bezoek Andes op Dag van de Openbare Ruimte 2017
stand 4.4.38
Weblogposting
Krinkels: Gebiedscontracten Noord- en Zuid-Holland
Weblogposting
Andes: Succesvolle koppeling met zaaksysteem voor Utrecht
Weblogposting
Trots op onze nieuwste software Luminizer 5
Weblogposting
Gasunie treedt toe tot North Sea Wind Power Hub consortium
Nieuwsbericht
[Banners]