Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 02-01-2017Nieuwe regelgeving ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2017
Vanaf 1 januari 2017 zijn de waterveiligheidsnormen aangescherpt, kunnen burgers en bedrijven een bijdrage krijgen voor het laten verwijderen van asbestdaken en gelden nieuwe regels voor speed-pedelecs. Dit zijn enkele wijzigingen in regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hieronder een kleine selectie uit de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017.

Nieuwe waterveiligheidsnormen
Nederland krijgt nieuwe waterveiligheidsnormen voor de dijken, dammen en duinen. In de nieuwe benadering wordt niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming, ook worden de gevolgen meegewogen. Iedereen in Nederland krijgt ten minste hetzelfde beschermingsniveau tegen overstromingen. De veiligheidsnormen die hiervoor gehanteerd worden zijn tot stand gekomen door te kijken naar de risico’s: de kans op overstromen én de gevolgen van een overstroming. Daar bovenop wordt extra en gericht geïnvesteerd in gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade. Vitale en kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen extra aandacht.

Saneren asbestdaken
Er is 15 miljoen euro beschikbaar voor het versneld saneren van asbestdaken. Bedrijven en particulieren kunnen hiervan gebruik maken om asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter te vervangen. Per vierkante meter wordt er 4,50 euro uitgekeerd, met een maximum van 25.000 euro per adres. In 2016 werd ook 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld, waarmee inmiddels 4,2 miljoen vierkante meter dak is vervangen. Tot aan 2019 is er ten minste 75 miljoen euro beschikbaar voor huishoudens en bedrijven.

Speed-pedelecs
Speed-pedelecs worden voor de wet gezien als bromfietsen. Voor speed-pedelecrijders gelden dezelfde regels als voor bromfietsbestuurders. Ze mogen buiten de bebouwde kom maximaal 45 km/u en binnen de bebouwde kom op het bromfietspad maximaal 30 km/u. Nu worden speed-pedelecs nog gezien als snorfiets, die een maximumsnelheid van 25 km/uur hebben. Is er binnen de bebouwde kom geen bromfietspad, dan rijden speed-pedelecs op de rijbaan.

Binnen een half jaar moeten alle speed-pedelecs een bromfietskenteken hebben (geel kentekenplaatje). De RDW geeft de nieuwe kentekens uit. Voor de eigenaren van de speed-pedelecs is dit kosteloos. Bestuurders kunnen kiezen voor bromfietshelmen of helmen die voldoen aan de nieuwe helmnorm speciaal ontwikkeld voor speed-pedelecs. De laatste komt binnenkort op de markt.

Kosten onderzoeken rijvaardigheid en rijgeschiktheid
Per 1 januari wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid. De overheid betaalt niet langer voor de (volledige) kosten voor onderzoeken medisch en rijvaardigheid. Na twee zware overtredingen doet de politie melding vanwege vermoeden van medische ongeschiktheid of onvoldoende rijvaardigheid. Dan betaalt de bestuurder zelf alle kosten van het onderzoek. Dit geldt ook als iemand twee keer eerder bij het CBR is geweest voor een educatieve maatregel gedrag.Dit is een cursus waarin deelnemers leren om veilig deel te nemen aan het verkeer. In andere gevallen betaalt de aanvrager een deel van de kosten. Een overzicht van de kosten van de verschillende onderzoeken staat in de brochure Tarieven 2017 van het CBR.

Registratie arbeidstijd binnenvaart
Registratie van de arbeidstijd van bemanningsleden in loondienst is wettelijk verplicht. In De arbeidstijd is beperkt tot gemiddeld 48 uur per week, berekend over een periode van 12 maanden. Bemanningsleden moeten van hun werkgever een (papieren of digitale) kopie van hun arbeidstijdenoverzicht ontvangen en als deze correct is ermee akkoord gaan. Elke werkgever mag zijn eigen systeem hanteren, wel gelden er minimumvereisten. De registratieplicht geldt voor alle lidstaten van de EU, volgens Europese Richtlijn 2014/112/EU. De regeling is specifiek gericht op de binnenvaart.Deel dit artikel:                   

Eurostat: Share of renewable energy in the EU up to 18.0%
Nieuwsbericht
ProRail tekent voor verbeterde samenwerking met hulpdiensten
Nieuwsbericht
NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Informatieavonden ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14; 10 en 11 februari 2020
Nieuwsbericht
Provincie Limburg en Arriva sluiten overeenkomst over Maaslijn
Nieuwsbericht
EIB: Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk
Nieuwsbericht
ProRail test vier soorten duurzame dwarsliggers
Nieuwsbericht
Arcadis en Over Morgen bundelen krachten
Nieuwsbericht
Klant-en-klare schakelinstallatie in Vijfhuizen
Nieuwsbericht
PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
N200: Eerste liggers nieuwe Boezembrug gelegd
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Meer treinen laten rijden door sneller invoegen van goederentreinen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
ABB and Qbuzz power progress in Dutch e-mobility adoption
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Officiële aftrap Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024
Nieuwsbericht
Nieuwe informatieavonden Drentse zonneroute A37; januari 2020
Nieuwsbericht
Schonere lucht voor 50% gezondheidswinst
Nieuwsbericht
Langzamere goederentreinen tussen Meteren en Boxtel
Nieuwsbericht
Alliander: In 2020 882 miljoen euro investering in energienetten
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]