Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 17-11-2016Waterschappen en bedrijven presenteren plan voor betere samenwerking
Samen werken aan een waterbestendig Nederland. Om dat te kunnen, ontwikkelden waterschappen en marktpartijen gezamenlijk het visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing. Donderdag 17 november 2016 is de visie gepresenteerd tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in Amersfoort.

De waterschappen staan voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie, die veel invloed hebben op de manier van werken in de waterschapsmarkt. Dit maakt dat een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en een andere manier van samenwerken noodzakelijk is.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Als waterschappen blijven we niet op onze handen zitten, en willen we optimaal gebruikmaken van de expertise uit de markt. Hierdoor kunnen we onze taken zo efficiënt en duurzaam mogelijk uitvoeren.

Daarnaast zorgt een betere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor een betere beheersing van risico’s en een betere verdeling van de te nemen beheersmaatregelen. Dit komt omdat men open en eerlijk is over elkaars verantwoordelijkheden. Dit is kostenbesparend en kwaliteitsverhogend.”

Bouwstenen
In het nieuwe visiedocument staan 3 bouwstenen die bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt:
  • 1. Maximale maatschappelijke waarde
    Het is tijd om meer integrale en projectoverstijgende kennisuitwisseling te laten plaatsvinden binnen de sector. Als opdrachtgever moeten de waterschappen meer uitgaan van maatwerk in hun uitvraag naar kennis en capaciteit. Ook moet hierbij meer focus op maatschappelijke waarde liggen.
  • 2. De mens staat centraal
    De nadruk die nu ligt op het contract moet verschuiven naar een nadruk op contact: op mensen en vakmanschap. Waterschappen (opdrachtgever) en markt (opdrachtnemer) moeten meer samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Ze moeten kijken hoe ze elkaar kunnen aanvullen.
  • 3. Een gezonde bouwkolom
    Risico’s moeten worden beheerst en beheersmaatregelen beter verdeeld. Hierbij moet meer ruimte komen voor ketensamenwerking. Daarnaast is het doel: een eerlijk verdienmodel voor alle partijen.
Samen aan de slag
Doordat het vervolg op de marktvisie gezamenlijk tot stand is gekomen, zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers het unaniem eens over de urgentie voor betere samenwerking.

Daarom ligt de nadruk van het nieuwe visiedocument op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het is gericht op ‘het doen’, met als gezamenlijk doel om als sector bij te dragen aan het zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.

Poppelaars: “Er zijn al veel projecten bij waterschappen die in de geest van de nieuwe marktvisie worden uitgevoerd. Geen dichtgetimmerde opdrachten, maar samen met de markt en de omgeving tot de beste oplossing komen. Dit werken in meer openheid en met oog voor elkaars belangen, leidt ertoe dat we meer kunnen profiteren van elkaars expertise.

Elk project is een samenwerking. Daarin zoek je naar 1+1=3. Dit maakt dat je oog moet hebben voor elkaars kwaliteiten én valkuilen.”

Samenwerkingspartijen
Het visiedocument is opgesteld door de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA. Ook de uitvoering van het hierbij behorende activiteitenplan ligt bij deze partijen.

Download
Downlaod het Visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing via de website van de UvWDeel dit artikel:                   

Modernisering stations tussen Alphen aan de Rijn en Gouda
Nieuwsbericht
Verwachting ElaadNL: driekwart van de bussen elektrisch in 2025
Nieuwsbericht
Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Spoor inspecteren met beeldherkenning is kansrijk
Nieuwsbericht
A9 Badhoevedorp-Holendrecht voorlopig gegund aan VEENIX
Nieuwsbericht
Provincie en Overijsselse gemeenten willen geen vrachtwagenheffing op de N50 en A35
Nieuwsbericht
Opgelet! Ruim 3 weken aan het werk rond station Naarden-Bussum
Nieuwsbericht
Milieuwinst bereiken door de toepassing DuboCalc
Weblogposting
TenneT op schema met energietransitie
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Combinatie van werkzaamheden
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Aan de slag met bronmaatregelen tegen stikstof, Brabant niet op slot
Nieuwsbericht
Transportbedrijven gezocht voor proef met 'bandenspanningsmeetdrempel' snelweg A16
Nieuwsbericht
Wissels verwisseld in Zwolle
Nieuwsbericht
Uitspraak Raad van State project A27/A12 Ring Utrecht
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
EIB: Sterke toename werkvoorraad utiliteitsbouw in mei
Nieuwsbericht
800 miljoen extra nodig voor regionale fietsroutes
Nieuwsbericht
Beheersregime chroom-6 opgesteld
Nieuwsbericht
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna 100 miljoen euro
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]