Nieuwsbericht | Datum: 23-03-2016Schultz tekent tracébesluit aanpak weg en station Zuidas
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het tracébesluit Zuidasdok ondertekend. De A10 Zuid wordt verbreed en het station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid en gemoderniseerd. Het grote bouwproject bij de Amsterdamse Zuidas start in 2017.

De A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van Nederland. De snelweg krijgt in totaal acht rijstroken voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen. De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Bovendien verbetert de leefkwaliteit in het gebied door komst van de tunnel.

Schultz: “De A10 en het station Amsterdam Zuid zijn van groot belang voor de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied. We zorgen er met dit project voor dat de Zuidas zich verder kan ontwikkelen tot een toplocatie voor internationale bedrijven, winkels en nieuwe woningen. Met de ondertunneling van de A10 zorgen we er ook voor dat de leefomgeving een stuk verbetert.”

Wethouder Ruimtelijke Ordening Eric van der Burg: "Wethouder Litjens en ik zijn blij dat de minister het tracébesluit heeft ondertekend. Het is mooi dat we aan de slag kunnen met de bouw van het Zuidasdok. Met het Zuidasdok maken we het zakelijk hart van Amsterdam en Nederland klaar voor de toekomst. Straks is dit een nieuw bruisend centrum van de stad waar Amsterdammers kunnen wonen, werken en recreëren."

Meer capaciteit voor auto en OV
Met de aanleg van de tunnel wordt het huidige aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van vier naar zes rijstroken; vier voor doorgaand verkeer en twee voor bestemmingsverkeer. Doordat autoverkeer in de toekomst ondergronds rijdt, ontstaat ruimte voor de nodige uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Door verdere groei van de Zuidas en de komst van de Noord/Zuidlijn neemt het aantal ov reizigers de komende decennia aanzienlijk toe.

Terwijl voor de aanpassing van de A10 het door de minister vastgesteld tracébesluit nodig is, is voor de uitbreiding van het station en de aanpassing van de openbare ruimte een bestemmingsplan nodig. Het betreffende bestemmingsplan wordt op 20 april in de gemeenteraad van Amsterdam behandeld.

Bouwen op een dichtbevolkte postzegel
De aanleg de A10 tunnel en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid vormen in het dichtbebouwde en –bevolkte Zuidasgebied een flinke uitdaging. Overlast en minder goede bereikbaarheid zijn tijdens de langdurige werkzaamheden niet te voorkomen. Er wordt alles aan gedaan de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo is hinderbeperking tijdens de bouw een belangrijk wegingscriterium in de aanbesteding van het Zuidasdok. In het project Zuidasdok werken Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam samen. Met werkzaamheden is een bedrag van 1,9 miljard euro gemoeid. Naar verwachting is het project in 2028 gerealiseerd.Deel dit artikel:                   

Kabinet stemt in met landelijk verbod varend ontgassen
Nieuwsbericht
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen bij Zweedse verkeersveiligheidtop
Nieuwsbericht
Slalommen doe je op de piste, niet op de overweg
Nieuwsbericht
Kick-off walstroomproject Landtong Rozenburg voor grootste kraanschepen ter wereld
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Spoorbeheerder ProRail vanaf 2021 zelfstandig bestuursorgaan
Nieuwsbericht
'Buslijnen niet te snel weghalen uit wijken en dorpskernen'
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Test automatisch bestuurde trein - nu mét reizigers
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Vergunning ACM voor joint venture asfaltcentrales Heijmans en BAM
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Bouw Digitaliserings Raad vergroot slagkracht bij digitaliseringsopgave
Nieuwsbericht
Circulair inkopen met normen
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]