Nieuwsbericht | Datum: 15-01-2016



Aanbesteding vernieuwing Amstelveenlijn van start




Op maandag 11 januari 2016 is de eerste fase van de aanbesteding gestart voor het project Ombouw Amstelveenlijn. Een mijlpaal waarbij het vernieuwen van de Amstelveenlijn (lijn 51) een stap dichterbij gekomen is.

Het vernieuwen van de Amstelveenlijn houdt in dat de huidige sneltramverbinding tussen station Amsterdam CS en Amstelveen Westwijk wordt omgebouwd naar een veilige, snelle, betrouwbare en comfortabele tramverbinding tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk. Ook worden er in Amstelveen drie ongelijkvloerse kruispunten en een nieuw opstelterrein aangelegd. De aanbesteding betreft een Design & Construct contract (ontwerp en uitvoering) en gaat over het tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.

Gunning op basis van economisch meest voordelige inschrijving
Opdrachtgever voor deze aanbesteding is de Stadsregio Amsterdam, die aan Metro en Tram van de Gemeente Amsterdam heeft gevraagd de aanbestedings- en uitvoeringsfase van de Amstelveenlijn te begeleiden.

Het doel van de aanbesteding is om die marktpartij te selecteren met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Kwaliteit wordt uitgedrukt in mate van meerwaarde die de marktpartij kan leveren ten opzichte van de gestelde minimumeisen bij de uitvoering van het project. Bijvoorbeeld als de ombouw van de Amstelveenlijn op een zo beheerst mogelijke en tijdige wijze wordt uitgevoerd, waarbij hinder voor omgeving, wegverkeer en openbaar vervoer wordt geminimaliseerd en de uitvoeringsduur wordt geoptimaliseerd.

Aanbestedingsprocedure
De aanbestedingsprocedure bestaat uit vier fases: de selectiefase, de dialoogfase, de inschrijvingsfase en de gunningsfase. De selectiefase is met de publicatie op TenderNed gestart.

In de zogenoemde aanbestedingsleidraad selectiefase zijn de werkzaamheden op hoofdlijnen beschreven en zijn onder andere eisen gesteld aan welke minimale technische bekwaamheid marktpartijen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor dit project.

Geïnteresseerde marktpartijen hebben tot 10 maart 2016 om zich aan te melden. In de tweede fase van de aanbesteding, die in het tweede kwartaal van 2016 start, worden de inhoudelijke documenten verstrekt aan de geselecteerde marktpartijen.

Via een concurrentiegerichte dialoog wordt toegewerkt naar de inschrijvingsfase, waar marktpartijen hun definitieve inschrijving kunnen doen. In de gunningsfase wordt tot slot de winnende inschrijver aangewezen.

Naar verwachting kan het totale aanbestedingstraject in het voorjaar van 2017 worden afgerond, waarna met de voorbereiding van het ombouwen van de Amstelveenlijn kan worden begonnen.



Deel dit artikel:                   





Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht
Maatregelen vanwege lage waterafvoer Maas
Nieuwsbericht
Nieuwe uitgave Smart Charging Guide: elektrische auto's slim en duurzaam opladen, hoe doe je dat?
Nieuwsbericht
Project A9 Badhoevedorp-Holendrecht definitief gegund aan consortium VEENIX
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat start aanbesteding groot onderhoud A6 Lelystad-Noord - Ketelbrug
Nieuwsbericht
Nederlandse delta-aanpak blauwdruk voor kwetsbare kustgebieden
Nieuwsbericht
Meer ruimte voor de reiziger
Nieuwsbericht
Nieuwe mobiliteits- en vervoersdiensten in regio Veghel-Helmond-Asten
Nieuwsbericht
Community Plasticvrije Waddenzee aan de slag
Nieuwsbericht
Grondwaterstanden zandgronden onveranderd laag, Maasafvoer daalt
Nieuwsbericht
Grensoverschrijdend meetstation in Rotem op 4 september 2019 in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Kustonderhoud Callantsoog van start
Nieuwsbericht
Eerste van 1.000 extra openbare laadpalen in Groningen en Drenthe feestelijk onthuld op P+R Hoogkerk
Nieuwsbericht
Inschrijving Waterinnovatieprijs 2019 geopend
Nieuwsbericht
Schiphol zet in op toename woon-werk verkeer per fiets
Nieuwsbericht
Kom langs bij Open Monumentendag 2019
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat test strooi- en ploegwagens voor winterseizoen
Nieuwsbericht
Training elektrische veiligheid: Machineveiligheid & elektrische veiligheid (IEC 60204-1)
Weblogposting
5 miljoen voor laadpalen van de toekomst
Nieuwsbericht
Vizierschuif Zuid van stuwcomplex Hagestein vervangen
Nieuwsbericht
Lichte afname werkvoorraad bouw in juni
Nieuwsbericht
Van Leeuwen Buizen Groep neemt BENTELER Distribution over
Nieuwsbericht
Drie dagen geen treinen tussen Utrecht - Den Bosch en Tiel
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]