Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 26-10-2015Mobiliteitsbeeld 2015
Elk jaar brengt het KiM het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Hebben we meer of minder last gekregen van files en verkeersdrukte? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Mobiliteitsbeeld.

De personenmobiliteit in Nederland is sinds een paar jaar niet meer gegroeid en zich heeft gestabiliseerd op een niveau van 184 miljard reizigerskilometers. Tussen 2004 en 2014 is het fietsgebruik met 9 procent toegenomen. Een groot deel van die groei komt voor rekening van de e-fiets, die vooral 65-plussers vaak gebruiken. Ook volwassenen jonger dan 65 jaar gebruiken de e-fiets steeds vaker. Meer dan de helft van alle e-fietskilometers wordt afgelegd voor vrijetijdsdoeleinden en tussen 2013 en 2014 is er bij de e-fiets vooral een toename zichtbaar in de werk- en winkelgerelateerde kilometers. De actieradius van de e-fiets is anderhalf keer zo groot als die van de 'gewone' fiets.

Het goederenvervoer in Nederland (zowel in termen van vervoerd gewicht als in termen van ladingtonkilometers) ligt in 2014 weer op hetzelfde niveau als voor de economische crisis. Dit is vooral te danken aan de groei van het internationale vervoer in de afgelopen vijf jaar. Het binnenlandse goederenvervoer ligt weliswaar onder het topniveau van 2007/2008, maar toch is er voor het eerst sinds jaren weer sprake van een substantiële groei. Ondanks de sterkere concurrentie nam de overslag van goederen in Rotterdam in 2014 toe. Met name de containeroverslag zat met een groei van bijna 6 procent in de lift. In 2014 nam het aandeel van de binnenvaart in het achterland containervervoer verder toe.

De verkeersomvang op het Nederlandse hoofdwegennet is in 2014 met 2 en de congestie met 6 procent gegroeid ten opzichte van 2013. Deze toename van het reistijdverlies op het hoofdwegennet is het gevolg van een toename van economische activiteiten, die zich manifesteert in de groei van het verkeer, met name in het westen en zuiden van het land. Naar verwachting groeit onder invloed van een aantrekkende economie en een lagere brandstofprijs het wegverkeer in 2015 en 2016 met 1,5 tot 2,5 procent per jaar en tussen 2014 en 2020 met in totaal 9 procent. Tot 2020 wordt deze verwachte groei slechts voor een deel opgevangen door uitbreiding van de wegcapaciteit. Het reistijdverlies kan hierdoor tot 2020 toenemen met in totaal 45 procent ten opzichte van het niveau in 2014.

Ga naar het Mobiliteitsbeeld 2015Deel dit artikel:                   

Wegverbreding N35 Nijverdal-Wierden stap dichterbij
Nieuwsbericht
Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens
Nieuwsbericht
Bezoek Eldra tijdens Verkeer, Mobiliteit & Parkeren op stand 2.083
Weblogposting
Lesmateriaal 'Werken aan de weg' op stand 2.044 van Akertech Adviseurs
Weblogposting
Ontwerp NEN 3381 ‘Eisen voor verkeersborden en bewegwijzeringsborden
Nieuwsbericht
Orderportefeuille b&u op recordhoogte
Nieuwsbericht
Grote personeelsbehoefte op groeiende funderingsmarkt
Nieuwsbericht
6 Redenen om Verkeer, Mobiliteit & Parkeren te bezoeken
Weblogposting
Lightwell levert 700 armaturen aan Heerhugowaard
Weblogposting
Interview met Ineke Meijer namens de Provincie Gelderland over het Partnership Talking Traffic
Artikel
Bezoek Active Roads op stand 2.114!
Weblogposting
Primeur op Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017: De Verrijdbare Mobiele Parkeer Unit (VMPU) van De Groot Camerasystemen (stand 2.092)!
Weblogposting
Aangepaste aanbestedingsdocumenten voor Design & Construct-contracten
Nieuwsbericht
Steun op VN klimaattop voor nieuw in Nederland gevestigd klimaatcentrum
Nieuwsbericht
Eerste schop in de grond voor bouw Nieuwe Sluis Terneuzen
Nieuwsbericht
Aanbesteding A1 Apeldoorn-Azelo fase 1 van start
Nieuwsbericht
Start verkenning Drentse Zonneroute A37
Nieuwsbericht
Start proef innovatieve laadmethode afval vervoer over water
Nieuwsbericht
Viering hoogwaterveiligheid Grensmaas
Nieuwsbericht
CBS onderzoek Verplaatsingen in Nederland
Nieuwsbericht
Lezingen van topniveau bij Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017
Weblogposting
Sneller en langer groen voor fietsers in ’s-Hertogenbosch
Nieuwsbericht
Dynniq gaat samenwerken met het TU Delft Transport Instituut
Weblogposting
[Banners]