Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 26-10-2015Mobiliteitsbeeld 2015
Elk jaar brengt het KiM het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Welke rol speelt het openbaar vervoer? Hebben we meer of minder last gekregen van files en verkeersdrukte? Wat zijn de ontwikkelingen in het goederenvervoer? Deze en andere vragen worden beantwoord in het Mobiliteitsbeeld.

De personenmobiliteit in Nederland is sinds een paar jaar niet meer gegroeid en zich heeft gestabiliseerd op een niveau van 184 miljard reizigerskilometers. Tussen 2004 en 2014 is het fietsgebruik met 9 procent toegenomen. Een groot deel van die groei komt voor rekening van de e-fiets, die vooral 65-plussers vaak gebruiken. Ook volwassenen jonger dan 65 jaar gebruiken de e-fiets steeds vaker. Meer dan de helft van alle e-fietskilometers wordt afgelegd voor vrijetijdsdoeleinden en tussen 2013 en 2014 is er bij de e-fiets vooral een toename zichtbaar in de werk- en winkelgerelateerde kilometers. De actieradius van de e-fiets is anderhalf keer zo groot als die van de 'gewone' fiets.

Het goederenvervoer in Nederland (zowel in termen van vervoerd gewicht als in termen van ladingtonkilometers) ligt in 2014 weer op hetzelfde niveau als voor de economische crisis. Dit is vooral te danken aan de groei van het internationale vervoer in de afgelopen vijf jaar. Het binnenlandse goederenvervoer ligt weliswaar onder het topniveau van 2007/2008, maar toch is er voor het eerst sinds jaren weer sprake van een substantiële groei. Ondanks de sterkere concurrentie nam de overslag van goederen in Rotterdam in 2014 toe. Met name de containeroverslag zat met een groei van bijna 6 procent in de lift. In 2014 nam het aandeel van de binnenvaart in het achterland containervervoer verder toe.

De verkeersomvang op het Nederlandse hoofdwegennet is in 2014 met 2 en de congestie met 6 procent gegroeid ten opzichte van 2013. Deze toename van het reistijdverlies op het hoofdwegennet is het gevolg van een toename van economische activiteiten, die zich manifesteert in de groei van het verkeer, met name in het westen en zuiden van het land. Naar verwachting groeit onder invloed van een aantrekkende economie en een lagere brandstofprijs het wegverkeer in 2015 en 2016 met 1,5 tot 2,5 procent per jaar en tussen 2014 en 2020 met in totaal 9 procent. Tot 2020 wordt deze verwachte groei slechts voor een deel opgevangen door uitbreiding van de wegcapaciteit. Het reistijdverlies kan hierdoor tot 2020 toenemen met in totaal 45 procent ten opzichte van het niveau in 2014.

Ga naar het Mobiliteitsbeeld 2015Deel dit artikel:                   

Rivierherstel Gelderse Poort prachtvoorbeeld voor Europa
Nieuwsbericht
Meer reismogelijkheden, meer treinen en snellere verbindingen bij Zwolle
Nieuwsbericht
Veiligheid voorop bij introductie nieuwe technieken in de auto
Nieuwsbericht
Snorfiets mag naar de rijbaan
Nieuwsbericht
Ruim kwart huishoudens heeft geen motorvoertuig
Nieuwsbericht
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart
Nieuwsbericht
ProRail blijft op top CO2-Prestatieladder
Nieuwsbericht
ProRail opent meldpunt gevaarlijke situaties op overwegen
Nieuwsbericht
Trein wint terrein bij goederenvervoer
Nieuwsbericht
Interview met Rob van der Bijl over zijn visie op het OV
Artikel
Testritten met extra lange goederentreinen
Nieuwsbericht
Meer treinen naar Amsterdam CS en Amsterdam Zuid
Nieuwsbericht
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Interview over klimaatverandering en railinfrastructuur met David van Raalten en Cecile Cluitmans
Artikel
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Innovatieve oplossing voor minder scheepemissies getest in haven Rotterdam
Nieuwsbericht
Grootschalige renovatie van de bruggen en sluizen in Flevoland
Nieuwsbericht
TenneT & Vattenfall onderzoeken mogelijkheden verbinding offshore-stations
Nieuwsbericht
innogy & TenneT onderzoeken toekomstige aansluitingen Wind Power Hub
Nieuwsbericht
Contract met de combinatie KWS-Van Hattum Blankevoort getekend
Nieuwsbericht
Containervervoer zorgt voor groei zeevaart
Nieuwsbericht
Waterschappen zoeken briljante waterideeën
Nieuwsbericht
[Banners]