Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 20-07-2015KIM publicatie De lucht klaren
Nederland haalt de huidige emissiequota en maximale concentraties van stoffen in de lucht vrijwel allemaal. Maar dat betekent niet dat effecten op de gezondheid zijn weggenomen. De sector verkeer is een grote uitstoter van gezondheidsschadelijke stoffen als NOx, vluchtige organische stoffen en fijnstof. De uitstoot van verkeer is de afgelopen jaren meer gedaald dan in andere sectoren, vooral door Europees beleid. Als bekende technieken zoals roetfilters en SCR-katalysatoren goed en blijvend worden toegepast, kunnen ze de uitstoot en buitenluchtconcentraties in de toekomst verder terugbrengen. Er is nog geen beleid dat zich richt op het slijtagestof van het wegverkeer, waaronder metalen uit banden en remmen. Er zijn aanwijzingen van schadelijkheid van dit slijtagestof, al zijn de echte gezondheidseffecten nog niet goed bekend.

Dit zijn enkele bevindingen uit de publicatie 'De lucht klaren' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het KiM kijkt hierin naar de bijdrage van verkeer aan de uitstoot van gezondheidsschadelijke stoffen, nu en in de toekomst. Welke (technische) maatregelen zijn er om emissies en concentraties verder te verminderen en welke beleidsaangrijpingspunten zijn er? Dit gebeurde op verzoek van de directie Klimaat, Lucht en Geluid (KLG) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Speciale aandacht is er voor de vraag of er buiten de gereguleerde stoffen andere stoffen zijn met schadelijke gezondheidseffecten, die nu bij beleid nog niet of onvoldoende bekend zijn.

De lucht klaren
Download hele document
Download samenvattingDeel dit artikel:                   

Minder grondrisico's dankzij nieuwe website
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht
Helpdesk stikstof vanaf 14 oktober voor iedereen bereikbaar
Nieuwsbericht
Effectievere radarcontroles en surveillance maken snelweg veiliger
Nieuwsbericht
Sweco en Vialis gaan werken aan slimme ring van Almelo
Nieuwsbericht
Aanleg 100.000 raildempers op Brabantroute voltooid
Nieuwsbericht
Heijmans werkt aan infrastructuur Eindhoven Noordwest
Nieuwsbericht
De internationale nachttrein komt terug naar Nederland
Nieuwsbericht
TenneT neemt Randstad 380 kV Noordring officieel in gebruik
Nieuwsbericht
Uitdieping Nieuwe Waterweg en Botlek voltooid
Nieuwsbericht
Station Zwolle Stadshagen vanaf zondag 15 december 2019 open
Nieuwsbericht
Verkenning windenergie Westpoort en Roodehaan
Nieuwsbericht
Amsterdam: Gratis ov voor kinderen op woensdagmiddag en in het weekend
Nieuwsbericht
Alle provincies hebben aandacht voor de fiets, maar ambitie en invulling verschillen
Nieuwsbericht
Rijksoverheid tekent voor halvering CO2-uitstoot in eigen mobiliteit
Nieuwsbericht
Zandsuppletie Roggenplaat gestart
Nieuwsbericht
KVGN wordt dé belangenbehartiger van de gaswaardeketen in Nederland
Nieuwsbericht
Brusselse miljoenen voor Nederlandse internationale spoorplannen
Nieuwsbericht
Verder onderweg naar automatisch bestuurbare trein
Nieuwsbericht
Het beheer van de Heesseltsche Uiterwaarden wordt overgedragen
Nieuwsbericht
Belangrijke stap naar eerste zelfrijdende, elektrische deelauto
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]