Nieuwsbericht | Datum: 21-07-2014Coentunnel open voor verkeer
Vanaf vandaag zijn beide Coentunnels in Amsterdam open voor het verkeer. Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, heeft vanmorgen de gerenoveerde Coentunnel met weginspecteurs van Rijkswaterstaat opengesteld voor het verkeer.

Advertentie


Sinds medio mei 2013 is de Tweede Coentunnel al in gebruik. Het verkeer rijdt nu over acht rijstroken in plaats van vijf. Met dit megaproject is een grote stap gezet naar een verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in de Noordelijke Randstad. Ook verbetert de ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Capaciteitsuitbreiding
Om de dagelijkse verkeersstroom van 100.000 auto's goed te kunnen afwikkelen is naast de bestaande Coentunnel een nieuwe tunnel aangelegd. Voor een goede doorstroming van het verkeer dat door deze tunnel gaat, is de Westrandweg (A5) aangelegd. Deze weg, die sinds medio mei in gebruik is genomen, verbindt de A10 ten zuiden van de Coentunnel met de A5.

Onderdeel van de capaciteitsuitbreiding was de renovatie van de veertig jaar oude Coentunnel. De werkzaamheden van deze renovatie startten in mei 2013 en bestonden uit het aanpassen van de verkeerstechnische installaties, het aanbrengen van belijning en verlichting en onderhouds- en asfaltwerkzaamheden. Ook zijn beide tunnels aan elkaar gekoppeld. Met het totale project is 2,196 miljard euro gemoeid.

Nieuwe verkeerssituatie
Het nieuwe Coentunneltracé is uitgebreid met een wisselbaan van twee rijstroken, die ingezet kan worden in de drukste rijrichting. Meestal is dit in zuidelijke richting tijdens de ochtendspits en in noordelijke richting in de avondspits. Meer informatie over de verschillende routes door de Coentunnel is te vinden in de animatie.


Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]