Nieuwsbericht | Datum: 21-07-2014Coentunnel open voor verkeer
Vanaf vandaag zijn beide Coentunnels in Amsterdam open voor het verkeer. Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, heeft vanmorgen de gerenoveerde Coentunnel met weginspecteurs van Rijkswaterstaat opengesteld voor het verkeer.

Sinds medio mei 2013 is de Tweede Coentunnel al in gebruik. Het verkeer rijdt nu over acht rijstroken in plaats van vijf. Met dit megaproject is een grote stap gezet naar een verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in de Noordelijke Randstad. Ook verbetert de ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Capaciteitsuitbreiding
Om de dagelijkse verkeersstroom van 100.000 auto's goed te kunnen afwikkelen is naast de bestaande Coentunnel een nieuwe tunnel aangelegd. Voor een goede doorstroming van het verkeer dat door deze tunnel gaat, is de Westrandweg (A5) aangelegd. Deze weg, die sinds medio mei in gebruik is genomen, verbindt de A10 ten zuiden van de Coentunnel met de A5.

Onderdeel van de capaciteitsuitbreiding was de renovatie van de veertig jaar oude Coentunnel. De werkzaamheden van deze renovatie startten in mei 2013 en bestonden uit het aanpassen van de verkeerstechnische installaties, het aanbrengen van belijning en verlichting en onderhouds- en asfaltwerkzaamheden. Ook zijn beide tunnels aan elkaar gekoppeld. Met het totale project is 2,196 miljard euro gemoeid.

Nieuwe verkeerssituatie
Het nieuwe Coentunneltracé is uitgebreid met een wisselbaan van twee rijstroken, die ingezet kan worden in de drukste rijrichting. Meestal is dit in zuidelijke richting tijdens de ochtendspits en in noordelijke richting in de avondspits. Meer informatie over de verschillende routes door de Coentunnel is te vinden in de animatie.


Deel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]