Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 09-04-2014Spoorwerk loopt minder vaak uit

Bron: ProRailReizigers lopen minder kans op vertraging door uitloop van spoorwerk in weekeinden en vakanties. Het aantal keer dat het vernieuwingswerk uitliep, is nagenoeg gehalveerd in vijf jaar tijd, zo blijkt uit cijfers van ProRail.

In 2009 kwam het nog 44 keer voor dat de eerste treinen niet direct konden rijden na geplande werkzaamheden. In 2013 kwam dit 23 keer voor. Een daling van circa 48 procent. En dat terwijl het aantal vernieuwingswerken met buitendienststelling van spoor in die tijd juist steeg. Ook komende drie maanden vindt er weer flink wat spoorvernieuwing plaats. Zie daarvoor de tabel.

Reiziger en verlader
Reden van de daling van de uitloop is een uitgebreid pakket van maatregelen geweest dat vanaf 2006 werd ingevoerd. Als het werk tegenzit, wordt er nu sneller voor gekozen het werk op een ander moment af te ronden. Soms is dan een paar uur ergens in de nacht al genoeg. Alles is er op gericht om onverwachte hinder te voorkomen voor reizigers, verladers en vervoerders.

Vernieuwing
Ook de wijze van bouw- en projectmanagement bij ProRail werd de afgelopen jaren vernieuwd en verder geprofessionaliseerd. In samenwerking met aannemers wordt nu strakker gestuurd op voorkomen van uitloop van vernieuwingswerk, onder andere met financiële prikkels. Zo wordt ieder kwartaal de procesprestaties van de aannemers beoordeeld. Eén van de onderdelen daarvan is de mate waarin de aannemer aandacht heeft voor het voorkomen van uitloop van de werkzaamheden.

Toekomst
Ook komende jaren wil ProRail de dalende trend voortzetten. Zo loopt er een project om alle kaartmateriaal voor kabels- en leidingen te vernieuwen. Het voorkomt schade en hinder door graafwerkzaamheden.

Vernieuwingswerk dit kwartaal
ProRail heeft momenteel circa 800 projecten in verschillende stadia van uitvoering. Soms kunnen er geen treinen rijden omdat ProRail meerdere sporen nodig heeft om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren. Ook in april, mei en juni kan dat voor hinder zorgen voor reizigers en verladers. Zo wordt rond Schiphol, Utrecht (Bilthoven), Zutphen en Moordrecht het spoor vernieuwd, evenals tussen Zwolle en Emmen, Groningen en Sauwerd en Haarlem en Halfweg. Zie daarvoor de tabel.

ProRail vernieuwt
ProRail werkt aan de grootste spoor- en stationsvernieuwing sinds het bestaan van de spoorwegen. Het is noodzakelijk voor verdere groei en verbetering van het treinverkeer. Reizigers en verladers kunnen er dan meer op vertrouwen dat de treinreis zonder vertraging en comfortabel verloopt. De samenleving investeert daar via ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten en provincies jaarlijks ruim 1 miljard euro in. Spoorknooppunten worden daarmee slimmer ingericht. Treinen rijden meer onafhankelijk van elkaar de stations in en uit. Door vernieuwing van bestaand spoor blijft het treinverkeer ook in de toekomst soepel verlopen. Stations worden ruimer en comfortabeler.


Deel dit artikel:                   

Kabinet stemt in met landelijk verbod varend ontgassen
Nieuwsbericht
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen bij Zweedse verkeersveiligheidtop
Nieuwsbericht
Slalommen doe je op de piste, niet op de overweg
Nieuwsbericht
Kick-off walstroomproject Landtong Rozenburg voor grootste kraanschepen ter wereld
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Spoorbeheerder ProRail vanaf 2021 zelfstandig bestuursorgaan
Nieuwsbericht
'Buslijnen niet te snel weghalen uit wijken en dorpskernen'
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Test automatisch bestuurde trein - nu mét reizigers
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Vergunning ACM voor joint venture asfaltcentrales Heijmans en BAM
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Bouw Digitaliserings Raad vergroot slagkracht bij digitaliseringsopgave
Nieuwsbericht
Circulair inkopen met normen
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]