Nieuwsbericht | Datum: 15-10-2013Vijf consortia presenteren OV-reisplanner met bewaking
Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben samen met vijf private consortia een volgende stap gezet in de ontwikkeling van nieuwe reisplanners op basis van real-time informatie. De partijen hebben samen reisplanners ontwikkeld met een nieuwe bewakingsfunctionaliteit. Dit maakt het mogelijk dat met nieuwe en betere diensten de reiziger tijdig een seintje krijgt als er een verandering in zijn reis optreedt. De opgedane kennis wordt nu breed verspreid onder commerciële partijen voor verdere ontwikkeling en toepassing.

Het project Multimodale Reisinformatie heeft als doel om meerdere nieuwe ‘multimodale’ reisplanners te realiseren. De eerste stap is een real-time OV-planner. Voor reizigers was daarin weinig te kiezen. OV-reizigers moeten hun reis goed kunnen plannen en tussentijds kunnen kiezen. Als ze onderweg zijn moeten ze een attendering krijgen als er een trein of bus uitvalt of vertraagt en een dynamische reisplanner ze wijst op hun alternatieven met bewaking van hun reistijd. Dit is een volgende stap richting een individuele reisplanner op maat waarbij reizigers zowel vóór de reis als tijdens de reis goed informeerde keuzes kunnen maken.

Boost voor ontwikkeling
Vijf consortia met daarin partijen als HP, GoAbout, Calendar42, Bradon en Goudappel hebben het afgelopen jaar als gelijkwaardige partners informatie en kennis gedeeld en hebben samen vijf 'dynamische OV planners' met 'bewakingsfunctionaliteit' gerealiseerd. Gedeputeerde Ruud van Heugten: "Door met de consortia kennis te delen geven we een boost aan de verdere ontwikkeling van goede reisplanners. De samenwerking levert de basis waarop service providers straks hun diensten - apps - kunnen ontwikkelen. Als overheid willen we ervoor zorgen dat het aantal commerciële aanbieders van reisplanners stijgt, zodat een gezonde concurrerende markt ontstaat en productontwikkeling een blijvende impuls krijgt."

Samenwerking gaat verder
In deze samenwerking zijn 5 regio’, 5 private consortia en ministerie I&M de samenwerking aangegaan, waarbij de provincie Noord-Brabant de trekker is. Projectmanager Gerbrand Klijn: “We verrichten deze samenwerking in een ‘pre-concurrentiële’ partnership. Daardoor kunnen we beter gebruik maken van de kracht van afzonderlijke partners, tegen lagere kosten en met meer effect. Het is bijzonder om te zien wat sommige partijen weten te realiseren.”
De samenwerkende partners zijn nu in overleg wat hun gezamenlijke vervolgstappen zijn. Dit kunnen aanvullende functionaliteiten zijn op weg naar een ‘multimodale reisplanner’, met bijvoorbeeld parkeerinformatie. Ook is er veel aandacht voor de beschikbaarheid van (real-time) data. Zo wordt er vanuit het ministerie I&M gewerkt aan de beschikbaarheid van parkeergegevens, maar is ook de Nationale Databank OV (NDOV) van groot belang. Vooral dit laatste heeft grote aandacht van de private dienstverleners.

PlanLab
Op 12 december organiseren de samenwerkende partijen een evenement in Amersfoort met de naam "PlanLab: de toekomst van reisinformatie." Hier worden diverse marktrijpe planners gedemonstreerd. Het doel is tweeledig: het introduceren van nieuwe reisplanners en interactie met bezoekers over het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden.
Interesse?
Aanmelden en informatie via plan-lab.nl en vragen via info@plan-lab.nl.

Beter Benutten
Multimodale reisinformatie (MMRI) is een project van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en provincie Noord-Brabant, samen met de regio's Twente, Assen-Groningen, Arnhem-Nijmegen en regio Maastricht. MMRI is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien en het reiscomfort van de reiziger verbetert. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

Kijk voor meer informatie op platform Beter Benutten: www.beterbenutten.nl.

Meer informatie over het project MMRI: gklijn@brabant.nl.


Deel dit artikel:                   

Bouwend Nederland: Stikstof en PFAS Maatregelen kabinet kosten te veel tijd
Nieuwsbericht
Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
Nieuwsbericht
VNO-NCW: Ondernemers zeer kritisch over PFAS-beleid kabinet
Nieuwsbericht
Stikstof en PFAS-crisis in cruciale fase, Bouwend Nederland in afwachting van concrete maatregelen
Nieuwsbericht
Verdubbeling investeringen in innovatie naar 4,9 miljard euro
Nieuwsbericht
Minister-president in gesprek met bouwers over stikstof en PFAS
Nieuwsbericht
Rijksbrede inkoop: duurzaam, sociaal en innovatief
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Orderportefeuilles in de gww verder gedaald
Nieuwsbericht
Investeringscapaciteit van corporaties naar € 40 miljard bij consistente waardering van bezit
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Allego betreedt Scandinavische markt met High Power Charging-oplossingen tot 350 kW
Nieuwsbericht
Rover drukt stempel op invoering NS Flex abonnementen
Nieuwsbericht
Heijmans krijgt voorlopige gunning Schiphol voor verdubbeling rijbaanstelsel Quebec
Nieuwsbericht
Blusprobleem Waalhaven nog niet opgelost
Nieuwsbericht
Heijmans en BAM vragen vergunning aan voor joint venture asfaltcentrales
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik in Zuid-Holland
Nieuwsbericht
Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Klimaat- en Energieverkenning 2019
Document
Stikstof problematiek
Document


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]