Nieuwsbericht | Datum: 05-09-2013Maatregelen Tweede Coentunnel
Rijkswaterstaat neemt maatregelen in en om de Tweede Coentunnel om het aantal incidenten terug te dringen. Het zijn maatregelen in de richting van Amsterdam, waar nu tijdelijk twee rijstroken beschikbaar zijn.

Advertentie


De afgelopen tijd is het aantal incidenten, vooral blikschade, met 2 tot 3 incidenten per week gestegen ten opzichte van de oude situatie. Daarom is de afgelopen 6 weken een gedragskundige analyse uitgevoerd. In de analyse is gekeken naar de verschillende aspecten die invloed kunnen hebben op het rijgedrag van de weggebruiker. Daarbij is gebruik gemaakt van camerabeelden en meetgegevens. De analyse levert een aantal aanbevelingen op. De meeste aanbevelingen kunnen binnen korte tijd uitgevoerd worden of zijn al uitgevoerd.

De analyse heeft betrekking op de tijdelijke situatie. Sinds de opening van de Tweede Coentunnel is het aantal beschikbare rijstroken in de richting van Amsterdam gelijk gebleven. Dagelijks gaan hier zo’n 50.000 weggebruikers doorheen over 2 rijstroken. Als medio 2014 de gerenoveerde Coentunnel opengaat, zijn in beide richtingen 3 rijstroken beschikbaar. In de spits zelfs vijf rijstroken.

De extra maatregelen die Rijkswaterstaat uitvoert in de richting van Amsterdam om het aantal incidenten terug te dringen zijn:
  • het trekken van een doorgetrokken streep in de tunnel om rijstrookwisselingen tegen te gaan;
  • het dimmen van de rode en witte LED-geleideverlichting langs de tunnelwanden;
  • en het naar beneden aanpassen van het niveau van de tunnelverlichting.
De maatregelen met de verlichting zullen een beter contrast met remlichten van voertuigen geven. Het doorvoeren van deze maatregelen duurt ongeveer een week.

Daarnaast zal binnen enkele weken:
  • de bewegwijzering en bebording voor en na de tunnel worden samengevoegd, verwijderd of verplaatst zodat het voor de weggebruiker overzichtelijker is.
  • en na de tunnel een aantal optimaliseringen plaatsvinden, zoals verplaatsen van belijning en barriers, die extra zullen bijdragen aan de verkeersveiligheid.
Vooruitlopend op de resultaten van de analyse is op 19 augustus een tweetal maatregelen doorgevoerd:
  • Ter hoogte van Oostzaan is één van de twee rijstroken van de A8 richting Amsterdam afgekruist. Hierdoor rijdt het verkeer rustiger richting de tunnel nadat het verkeer van de A8 uit de richting Zaandam en de A10-Noord is samengekomen. Deze maatregel geldt alleen als er minder dan 1750 auto’s per uur passeren, anders ontstaat er file.
  • De maximumsnelheid voor in de Tweede Coentunnel gaat in de ochtendspits vanaf 2600 auto’s per uur eerder omlaag naar 70 kilometer. In de tunnel mag maximaal 90 kilometer per uur worden gereden, bij drukte gaat die snelheid omlaag naar 70.


Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]