Nieuwsbericht | Datum: 05-09-2013Maatregelen Tweede Coentunnel
Rijkswaterstaat neemt maatregelen in en om de Tweede Coentunnel om het aantal incidenten terug te dringen. Het zijn maatregelen in de richting van Amsterdam, waar nu tijdelijk twee rijstroken beschikbaar zijn.

De afgelopen tijd is het aantal incidenten, vooral blikschade, met 2 tot 3 incidenten per week gestegen ten opzichte van de oude situatie. Daarom is de afgelopen 6 weken een gedragskundige analyse uitgevoerd. In de analyse is gekeken naar de verschillende aspecten die invloed kunnen hebben op het rijgedrag van de weggebruiker. Daarbij is gebruik gemaakt van camerabeelden en meetgegevens. De analyse levert een aantal aanbevelingen op. De meeste aanbevelingen kunnen binnen korte tijd uitgevoerd worden of zijn al uitgevoerd.

De analyse heeft betrekking op de tijdelijke situatie. Sinds de opening van de Tweede Coentunnel is het aantal beschikbare rijstroken in de richting van Amsterdam gelijk gebleven. Dagelijks gaan hier zo’n 50.000 weggebruikers doorheen over 2 rijstroken. Als medio 2014 de gerenoveerde Coentunnel opengaat, zijn in beide richtingen 3 rijstroken beschikbaar. In de spits zelfs vijf rijstroken.

De extra maatregelen die Rijkswaterstaat uitvoert in de richting van Amsterdam om het aantal incidenten terug te dringen zijn:
  • het trekken van een doorgetrokken streep in de tunnel om rijstrookwisselingen tegen te gaan;
  • het dimmen van de rode en witte LED-geleideverlichting langs de tunnelwanden;
  • en het naar beneden aanpassen van het niveau van de tunnelverlichting.
De maatregelen met de verlichting zullen een beter contrast met remlichten van voertuigen geven. Het doorvoeren van deze maatregelen duurt ongeveer een week.

Daarnaast zal binnen enkele weken:
  • de bewegwijzering en bebording voor en na de tunnel worden samengevoegd, verwijderd of verplaatst zodat het voor de weggebruiker overzichtelijker is.
  • en na de tunnel een aantal optimaliseringen plaatsvinden, zoals verplaatsen van belijning en barriers, die extra zullen bijdragen aan de verkeersveiligheid.
Vooruitlopend op de resultaten van de analyse is op 19 augustus een tweetal maatregelen doorgevoerd:
  • Ter hoogte van Oostzaan is één van de twee rijstroken van de A8 richting Amsterdam afgekruist. Hierdoor rijdt het verkeer rustiger richting de tunnel nadat het verkeer van de A8 uit de richting Zaandam en de A10-Noord is samengekomen. Deze maatregel geldt alleen als er minder dan 1750 auto’s per uur passeren, anders ontstaat er file.
  • De maximumsnelheid voor in de Tweede Coentunnel gaat in de ochtendspits vanaf 2600 auto’s per uur eerder omlaag naar 70 kilometer. In de tunnel mag maximaal 90 kilometer per uur worden gereden, bij drukte gaat die snelheid omlaag naar 70.


Deel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]