Nieuwsbericht | Datum: 07-01-2013Luchtkwaliteit blijft verbeteren
In het grootste deel van Nederland is de luchtkwaliteit de laatste jaren sterk verbeterd. De gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) waaraan de bevolking wordt blootgesteld, zal van 2011 tot 2015 verder dalen. Maar maatregelen blijven nodig om ook de laatste knelpunten, in grote steden en rond intensieve veehouderijen, op te lossen. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, die staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

De Europese NO2-normen waaraan Nederland in 2015 moet voldoen, worden nog op een zeer klein aantal plaatsen overschreden. De stikstofdioxidevervuiling is nog te hoog langs minder dan een halve van de 5.050 kilometer rijkswegen, en langs ongeveer elf van de 131.085 kilometers overige (provinciale, gemeentelijke en waterschaps-)wegen. Stikstofdioxide wordt onder andere door het wegverkeer uitgestoten.

Zeezoutaftrek
Fijn stof (PM10) is een verzamelnaam van allerlei zwevende deeltjes in de lucht (kleiner dan 10 micrometer doorsnede): roet, opgestoven zand, plantmateriaal etc. Fijnstofvervuiling wordt behalve door het wegverkeer ook door sommige vormen van industrie en door (intensieve) veehouderijen veroorzaakt. Daarnaast bevat de lucht van nature een zekere hoeveelheid fijn stof, onder meer in de vorm van zeezout. Daarom wordt een bepaalde correctie toegepast; deze ‘zeezoutaftrek’ is echter vorig jaar verlaagd. Daardoor, en doordat het voorjaar erg droog was, werd de grenswaarde voor PM10 in 2011 op méér plaatsen overschreden dan in 2010. Het gaat om 22 kilometer weg in 2011 (tegen 12 kilometer in 2010). Voorts wordt de grenswaarde overschreden rond intensieve veehouderijen in 46 gemeenten; 249 woningen zijn daardoor blootgesteld aan een te hoge concentratie fijn stof.

Maatregelen
De luchtvervuiling door het wegverkeer zal de komende jaren verder afnemen doordat nieuwe auto’s steeds schoner worden. De overheid stimuleert deze ontwikkeling door diverse stimuleringsregelingen. Zo worden sinds juni dit jaar trucks en bussen gesubsidieerd die reeds aan de nieuwe Euro VI norm voldoen; hun NO2-emissie is 90 procent lager dan die van oudere vrachtwagens. En sinds 1 oktober jl. zet de overheid een premie op taxi’s en bestelwagens die van de nieuwste, schoonste technieken zijn voorzien. In het regeerakkoord is voorts afgesproken dat het gebruik van sterk vervuilende oude auto’s wordt ontmoedigd door een einde te maken aan de belastingvrijstelling voor deze oldtimers van 25 jaar en ouder.

Kaart
In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken rijk, provincies en gemeenten samen om de gezondheidsschade voor burgers als gevolg van luchtverontreiniging te verminderen. De grenswaarde voor fijn stof (PM10) moest uiterlijk 11 juni 2011 zijn gehaald. Voor stikstofdioxide (NO2) moeten de Europese lidstaten op 1 januari 2015 aan de grenswaarden voldoen. Vanaf januari zijn via de website www.nsl-monitoring.nl de resultaten van de Monitor Luchtkwaliteit te zien op een topografische kaart, waar tot op straatniveau kan worden ingezoomd.


Deel dit artikel:                   

Warm en droog weer geeft lage rivierafvoeren en waterkwaliteitsproblemen
Nieuwsbericht
Spectrum Advies & Design en Luminext starten samenwerking
Nieuwsbericht
Liander maakt elektriciteitsnet in Haarlem klaar voor de toekomst
Nieuwsbericht
KWS wint onderhoud provinciale wegen Utrecht met 'schone lucht plan'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naar een circulaire bouweconomie in 2050
Weblogposting
Benoeming secretaris-generaal bij Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt Heijmans groot onderhoud aan rijksweg A79
Nieuwsbericht
Extra geld voor aanpak overwegen spoor
Nieuwsbericht
Deltares Software Dagen (DSD-NL): Webinar: Probabilistic Toolkit: Deel 1, Introductie - Effecten van onzekerheden
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
A28 krijgt nieuwe LED verlichting voorzien van smart lighting technologie van Luminext
Weblogposting
NS verliest door Corona € 4,7 miljard aan inkomsten over 5 jaar
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
Gezamenlijke oproep AFNL-NOA, Cumela en Onderhoud NL: ook na de bouwvak mogelijkheid tot NOW
Nieuwsbericht
Fugro wint belangrijk contract voor de verbreding van de A9 tussen Holendrecht en Badhoevedorp
Nieuwsbericht
EIB: Sterke afname orderportefeuilles in de burgerlijke- en utiliteitsbouw
Nieuwsbericht
Zo ziet station Zandvoort er nu uit
Nieuwsbericht
Missie geslaagd: snelheidsverlaging snel en veilig doorgevoerd
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]