Nieuwsbericht | Datum: 02-03-2012Vijfde dwarsligger Westrandweg (A5) deels over A10 West
Rijkswaterstaat realiseert de Westrandweg (A5) tussen knooppunt Raasdorp en de A10. Eén van de viaducten die in de weg komt te liggen is 3,3 km lang en daarmee het langste wegviaduct in Nederland.

Advertentie


Donderdag 1 maart is met succes de vijfde dwarsligger - soort steunbalk - gedeeltelijk over de A10 West, ter hoogte van de S101 en S102, gedraaid. Het wegverkeer op de A10 West heeft hiervan geen hinder ondervonden.

Een kolompijler met daarop de dwarsligger is in ongeveer 2 uur in zijn geheel 80 graden over de A10 West gedraaid. De pijler en dwarsligger zijn in de afgelopen maanden evenwijdig aan de A10 West vervaardigd. De dwarsligger is 15 meter lang en heeft samen met de kolompijler een gewicht van ongeveer 650.000 kilo. Het indraaien van de pijler met dwarsligger is voor de Westrandweg de vijfde in een serie van zeven en is op deze schaal nog niet eerder uitgevoerd. Het draaien van de laatste twee dwarsliggers is eind maart gepland.

De laatste 3 dwarsliggers zijn kleiner dan de vier dwarsliggers die tussen juni 2010 en november 2011 zijn geplaatst over diverse spoorlijnen. Deze dwarsliggers zijn ruim 27 meter lang en wegen samen met de kolompijler 1 miljoen kilo.

Aanleg wegviaduct
Het wegviaduct - 3,3 kilometer lang - wordt deels boven de bestaande Basisweg in Amsterdam aangelegd. Vanaf september 2009 zijn de heiwerkzaamheden voor 85 steunpunten van het viaduct gestart. Tussen iedere twee horizontale dwarsliggers worden tien betonliggers gelegd, variërend in lengte van 40 tot 45 meter. Met een speciale kraan - de Hercules - worden de liggers aangebracht. Door deze werkmethode heeft het wegverkeer op de Basisweg in Amsterdam weinig hinder tijdens de werkzaamheden. De Combinatie Westpoort (Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra en BosKalis) legt de Westrandweg (A5) aan.

Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en Westrandweg zorgt Rijkswaterstaat voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Nadat de Tweede Coentunnel en Westrandweg in 2013 gereed zijn, wordt de bestaande Coentunnel gerenoveerd. In 2014 is het volledige tracé open voor het verkeer.Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]