Nieuwsbericht | Datum: 02-05-2011A10-West: veranderend wegbeeld voor aansluiting Westrandweg
tussen Haarlemmerweg en Coentunnel

Om de Westrandweg en de Tweede Coentunnel aan te sluiten op de A10-West komt er een groot 'werkeiland' op de bestaande A10-West. Om dit werkeiland mogelijk te maken. zijn in de afgelopen maanden aan weerszijden van de A10-West rijbanen aangelegd. In zes fasen wordt het verkeer tussen mei en oktober naar de nieuwe rijbanen geleid. Deze fasen gaan gepaard met enige hinder voor het verkeer. De eerste fase vindt plaats van vrijdag 6 mei 23.00 uur tot maandag 9 mei 05.00 uur.

Dan wordt de afrit S101 aan de oostzijde van de A10-West ongeveer vijfhonderd meter naar voren gelegd. Hiervoor is de afrit S101 tijdens het weekend afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid langs het werkvak. Gele borden geven de omleidingroutes aan.

Vanaf maandag 9 mei 2011 05.00 uur maakt het verkeer vanuit de richting Den Haag, dat via de S101 de A10-West verlaat, gebruik van de verlegde afrit S101. Deze weggebruikers rijden dan ook over het nieuwe viaduct over de Nieuwe Hemweg dat in de afgelopen periode is gebouwd. Weggebruikers worden via tekstkarren geattendeerd op de nieuwe wegsituatie.

Na deze eerste verkeersfase volgen er nog vijf tot oktober.

Goed voorbereid op reis
De ombouw naar een nieuwe fase kan met enige hinder gepaard gaan. Weggebruikers worden geadviseerd alvorens zij hun reis beginnen zich goed te informeren via www.vananaarbeter.nl en/of via www.rijkswaterstaat.nl/tweedecoentunnel

Rijkswaterstaat verwacht in elke fase bij de nieuwe wegsituatie een gewenningsperiode van de weggebruikers, waardoor tijdelijke extra file kan ontstaan. Rijkswaterstaat monitort hoe het verkeer inspeelt op de wegveranderingen, zodat eventueel de volgende fasering bijgesteld kan worden.

Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en Westrandweg zorgt Rijkswaterstaat voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Nadat de Tweede Coentunnel en Westrandweg in 2013 gereed zijn, wordt de bestaande Coentunnel gerenoveerd. In 2014 is het volledige tracé open voor het verkeer.Deel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]