Nieuwsbericht | Datum: 02-05-2011A10-West: veranderend wegbeeld voor aansluiting Westrandweg
tussen Haarlemmerweg en Coentunnel

Om de Westrandweg en de Tweede Coentunnel aan te sluiten op de A10-West komt er een groot 'werkeiland' op de bestaande A10-West. Om dit werkeiland mogelijk te maken. zijn in de afgelopen maanden aan weerszijden van de A10-West rijbanen aangelegd. In zes fasen wordt het verkeer tussen mei en oktober naar de nieuwe rijbanen geleid. Deze fasen gaan gepaard met enige hinder voor het verkeer. De eerste fase vindt plaats van vrijdag 6 mei 23.00 uur tot maandag 9 mei 05.00 uur.

Dan wordt de afrit S101 aan de oostzijde van de A10-West ongeveer vijfhonderd meter naar voren gelegd. Hiervoor is de afrit S101 tijdens het weekend afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid langs het werkvak. Gele borden geven de omleidingroutes aan.

Vanaf maandag 9 mei 2011 05.00 uur maakt het verkeer vanuit de richting Den Haag, dat via de S101 de A10-West verlaat, gebruik van de verlegde afrit S101. Deze weggebruikers rijden dan ook over het nieuwe viaduct over de Nieuwe Hemweg dat in de afgelopen periode is gebouwd. Weggebruikers worden via tekstkarren geattendeerd op de nieuwe wegsituatie.

Na deze eerste verkeersfase volgen er nog vijf tot oktober.

Goed voorbereid op reis
De ombouw naar een nieuwe fase kan met enige hinder gepaard gaan. Weggebruikers worden geadviseerd alvorens zij hun reis beginnen zich goed te informeren via www.vananaarbeter.nl en/of via www.rijkswaterstaat.nl/tweedecoentunnel

Rijkswaterstaat verwacht in elke fase bij de nieuwe wegsituatie een gewenningsperiode van de weggebruikers, waardoor tijdelijke extra file kan ontstaan. Rijkswaterstaat monitort hoe het verkeer inspeelt op de wegveranderingen, zodat eventueel de volgende fasering bijgesteld kan worden.

Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en Westrandweg zorgt Rijkswaterstaat voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Nadat de Tweede Coentunnel en Westrandweg in 2013 gereed zijn, wordt de bestaande Coentunnel gerenoveerd. In 2014 is het volledige tracé open voor het verkeer.Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]