Nieuwsbericht | Datum: 08-03-2011Tennet: Vanaf april 2011 congestiemanagement in gebruik

Bron: TennetDoor de groeiende vraag naar transportcapaciteit op de Maasvlakte, kan vanaf medio april voor het eerst congestie op een gedeelte van het landelijke hoogspanningsnet ontstaan. Elektriciteitstransporteur TenneT gaat dan gebruik maken van een landelijk systeem van congestiemanagement, waarmee de schaarse transportcapaciteit wordt verdeeld op het moment dat er te veel productiecapaciteit wordt aangeboden in het desbetreffende gedeelte van het landelijke hoogspanningsnet.

Afgelopen jaren is in een aantal regio's in Nederland een snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit ontstaan ten behoeve van productie van elektriciteit. Vooral op drie kustlocaties (Eemshaven, Maasvlakte en Borssele) is er een sterk groeiende vraag naar meer transportcapaciteit, door toegenomen kleinschalige en grootschalige productie-eenheden. TenneT investeert op die plaatsen fors in structurele netuitbreidingen, die vanwege zorgvuldige procedures een aantal jaren in beslag nemen. In de nabije toekomst ontstaat nu en dan de situatie dat producenten in die regio’s meer elektriciteit kunnen leveren aan het hoogspanningsnet dan kan worden getransporteerd, waardoor zogenoemde congestie kan ontstaan. Congestie is vergelijkbaar met filevorming op een snelweg.

Aanpak congestie door marktwerking
Voor het aanpakken van congestie maakt TenneT gebruik van marktwerking in de energiesector door middel van congestiemanagement. Gewijzigde wet- en regelgeving maakt het voor TenneT mogelijk dit systeem in te zetten. Congestiemanagement, vergelijkbaar met de toeritdosering op de snelweg, verdeelt de beperkte transportcapaciteit over de aanvragers en voorkomt dat het landelijke hoogspanningsnet overbelast wordt. In het gebied waar congestie ontstaat, moet de beschikbare capaciteit zo worden verdeeld, dat de veiligheid van het elektriciteitsnet gewaarborgd blijft. Door toepassing van dit systeem kan productie ondanks tijdelijke krapte gewoon worden aangesloten op het net.

Uitbreiding hoogspanningsnet
In Zuid-Holland wordt sinds 2004 gewerkt aan uitbreiding van het net. Recent heeft onder meer de Raad van State positief geoordeeld over de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding, die structureel voor uitbreiding van het hoogspanningsnet moet zorgen en zal naar verwachting in de eerste helft van 2013 gereed zijn. Vanaf begin april zal ook een nieuwe hoogspanningsverbinding naar Engeland (BritNed) in gebruik worden genomen Tegelijkertijd worden er al diverse aansluitingen van nieuwe productiecapaciteit op het net gerealiseerd. Afgelopen jaren zijn twee nieuwe centrales in de regio en zijn diverse moderne WKK-installatie bij de tuinders in Westland in gebruik genomen. Verder zijn nog drie centrales in aanbouw, die vanaf 2011 geleidelijk op het net komen.

Het is de eerste keer dat TenneT landelijke congestiemanagement gaat toepassen. Een maatwerkvariant is van december 2008 tot en met juni 2010 succesvol toegepast in het Westland. Daar ontstond op het net krapte door een snelle toename van vermogen door WKK-installaties bij tuinders. Door congestiemanagement konden nieuwe tuinders ondanks tijdelijke krapte op het net worden aangesloten. Inmiddels is daar het net structureel versterkt door investeringen in zowel het regionale als landelijke net.Deel dit artikel:                   

EIB: Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk
Nieuwsbericht
Klant-en-klare schakelinstallatie in Vijfhuizen
Nieuwsbericht
PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
N200: Eerste liggers nieuwe Boezembrug gelegd
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Meer treinen laten rijden door sneller invoegen van goederentreinen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
ABB and Qbuzz power progress in Dutch e-mobility adoption
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Officiële aftrap Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024
Nieuwsbericht
Nieuwe informatieavonden Drentse zonneroute A37; januari 2020
Nieuwsbericht
Schonere lucht voor 50% gezondheidswinst
Nieuwsbericht
Langzamere goederentreinen tussen Meteren en Boxtel
Nieuwsbericht
Alliander: In 2020 882 miljoen euro investering in energienetten
Nieuwsbericht
Proef met weergave gemiddelde brandstofkosten van start
Nieuwsbericht
ABB selected by IONITY for second phase of European charging network expansion
Nieuwsbericht
Gezamenlijke nieuwe Havenverordening voor Amsterdam en Rotterdam
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Nieuwe regelgeving ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf 2020
Nieuwsbericht
Grote schade bij ontspoord treinstel Den Haag Centraal UPDATE
Nieuwsbericht
NS: Vier miljoen reizigers in 2019 per trein de grens over
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]