Nieuwsbericht | Datum: 31-01-2011Inunderen bouwdok Barendrecht voor Tweede Coentunnel gestart
bouwdok tunnelelementen Tweede Coentunnel wordt onder water gezet

Maandag 31 januari 2011 is het onder water zetten (inunderen) van het bouwdok waarin de tunnelelementen van de Tweede Coentunnel liggen. Het bouwdok is in Barendrecht. Uit twee pijpleidingen die over de dijk liggen, komt water vanuit de Oude Maas. Het duurt vijf dagen voordat het bouwdok is volgelopen met water. Het transport van de vier tunnelelementen van de Tweede Coentunnel start half maart 2011. Over de Oude Maas, Maas, Nieuwe Waterweg, Noordzee, Noordersluis in IJmuiden en het Noordzeekanaal komen de elementen na drie dagen aan in Amsterdam. Daar worden ze geparkeerd nabij de bestaande Coentunnel. Per keer wordt één tunnelelement vervoerd. Het transport vindt plaats met sleep- en duwboten in diverse samenstellingen. Het plaatsen van de elementen - ook wel genoemd afzinken - naast de bestaande Coentunnel is gepland in april en begin mei. Een element is lang 178 meter, breed 25 meter en hoog 10 meter.

Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en de nieuwe Westrandweg (A5) zorgt Rijkswaterstaat voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk havengebied van Amsterdam. Kenmerkend voor de Westrandweg is het 3,3 kilometer lange viaduct. De A10 West wordt verbreed om een goede doorstroming te bevorderen van en naar de Coentunnel. Daarnaast worden de A8 en het Coenplein aangepast. Nadat de Tweede Coentunnel en de Westrandweg in 2012 gereed zijn, wordt de huidige Coentunnel gerenoveerd. Eind 2013 wordt het volledige tracé opengesteld voor het verkeer.

infrasite_insert_image_1 Informatiecentrum Tweede Coentunnel / Westrandweg
Het Informatiecentrum Tweede Coentunnel is iedere woensdag- en vrijdagmiddag voor publiek geopend van 12.30 uur tot 16.30 uur en is te vinden aan de Westpoortweg 22 in Amsterdam.

Meer informatie
Meer informatie over het project Tweede Coentunnel/Westrandweg is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/tweedecoentunnel
Op www.youtube.com/watch?v=01Z1b0pjxCA staat de animatie van het tracé Tweede Coentunnel/Westrandweg.Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]