Nieuwsbericht | Datum: 17-12-2010Heijmans introduceert duurzaam asfalt


Heijmans heeft op de Asfalt en Bitumendag 2010 van 7 december 2010 duurzaam asfalt geïntroduceerd, genaamd Greenway LE. Het nieuwe asfalt combineert de milieuvoordelen van een lage productietemperatuur met het hergebruik van oud asfaltgranulaat, zonder kwaliteitsverlies en tegen dezelfde kostprijs als conventioneel asfalt. belangrijke technologische doorbraak in de asfaltproductie

De introductie van Greenway LE (LE staat voor Lage Emissie) betekent een belangrijke technologische doorbraak in de asfaltproductie. Met het product is het mogelijk om hergebruik van oud asfaltgranulaat in het productieproces tot 60% op te voeren in combinatie met een lage productietemperatuur. Greenway LE is een ontwikkeling van Breijn Wegbouwkunde en Heijmans Wegenbouw in samenwerking met Shell. Heijmans heeft het product nu op de Nederlandse markt geïntroduceerd.

Gereduceerde CO2-uitstoot
De combinatie van een hoog percentage recycling tot 60% en een lage productietemperatuur van circa 105oC, in plaats van een conventionele productietemperatuur van gemiddeld 165oC, maakt Greenway LE uniek en dubbel duurzaam. Hierbij is de volledige vermenging tot een homogeen mengsel van oud asfaltgranulaat en nieuwe grondstoffen gegarandeerd. Het energieverbruik bij productie ligt bij Greenway LE zo’n 25% lager dan bij conventionele productie. Behalve een besparing op fossiele bandstoffen realiseert Greenway LE aantoonbaar significante reducties in de uitstoot van CO2 en andere stoffen zoals NOx, SO2 en fijnstof. Overigens is het productieproces ook toepasbaar bij mengsels waar geen of slechts in beperkte mate asfaltgranulaat in hergebruikt mag worden.

Zelfde kostprijs
Greenway LE kost hetzelfde als het vergelijkbare conventionele mengsel. Dit biedt opdrachtgevers de mogelijkheid duurzaam in te kopen zonder meerkosten: Tegelijkertijd geeft het invulling aan de ambitie van Heijmans om de asfaltproductie verder te verduurzamen. Daarom wil Heijmans Greenway LE zo snel mogelijk op meer projecten toepassen. Heijmans is dan ook actief op zoek naar nieuwe proefprojecten. De uiteindelijke wens is dat Greenway LE binnen een termijn van drie jaar het standaardproduct is voor een groot aantal mengsels.

Meer info
Meer informatie over het productieproces, de milieuvoordelen en de toepasbaarheid van Greenway LE is terug te vinden op de website www.greenway-asfalt.nl en op de website van Shell

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek en infra combineert. Heijmans is actief in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 9.000 medewerkers en over het eerste half jaar 2010 ruim € 1,2 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl


Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Enorme belangstelling voor de Asfalt en bitumendag 2010Deel dit artikel:                   

Extra laadpunten Nederland voor duurzaam vervoer
Nieuwsbericht
Werkzaamheden Blankenburgverbinding gaan van start
Nieuwsbericht
Record aantal treinen rijdt op tijd
Nieuwsbericht
Nederland treedt toe tot wereldwijde circulaire kopgroep
Nieuwsbericht
Raad van State: Blankenburgverbinding mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
Alstom shareholders approve combination with Siemens' Mobility business
Nieuwsbericht
Eindhoven Airport proefcasus voor duurzame ontwikkeling luchtvaart
Nieuwsbericht
TenneT eerste partner in Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab)
Nieuwsbericht
Aanpak spooroverwegen voor een veilig spoor
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat compenseert 140 ha natuur voor verbreding A6 Almere
Nieuwsbericht
Start aanleg groen gas booster
Nieuwsbericht
Nijmegen krijgt een extra entree
Nieuwsbericht
Eerste belangrijke stap naar Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
TenneT geeft bedrijven rekentool voor grootschalige opslag elektriciteit
Nieuwsbericht
Temperatuurgevoelige producten vragen om extra aandacht
Weblogposting
Arcadis, Berenschot en Posad winnen 9 raamcontracten van IenW
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert in automatisch vervoer
Nieuwsbericht
Metropoolregio Rotterdam Den Haag gunt EBS busvervoer Haaglanden streek
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
Oproep deelname normontwikkeling Klimaatadaptatie
Nieuwsbericht
Betonakkoord ondertekend, nu aan de slag
Nieuwsbericht
[Banners]