Nieuwsbericht | Datum: 23-08-2010Langste viaduct in aanbouw in Westrandweg (A5)
indraaien dwarsligger over spoortracé Amsterdam-Sloterdijk-Zaandam

Rijkswaterstaat legt de Westrandweg (A5) aan tussen knooppunt Raasdorp en de A10. Het viaduct dat in de weg komt te liggen is 3,3 km en daarmee het langste landviaduct in Nederland.

In de nacht van maandag 23 augustus 2010 op dinsdag 24 augustus 2010 wordt in ongeveer twee uur tijd een dwarsligger – soort steunbalk - over het spoortracé Amsterdam-Sloterdijk/Zaandam geplaatst. Een kolompijler met daarop de dwarsligger draait in zijn geheel 60 graden over het spoortracé. De pijler en dwarsligger zijn in de afgelopen maanden aan de rand van het spoorwegtracé vervaardigd. De dwarsligger is 27 meter lang en heeft een gewicht van 1 miljoen kilo. Het indraaien van de pijler met dwarsligger is op deze schaal nog niet eerder uitgevoerd. Door gebruik te maken van deze techniek is voorkomen dat tijdens de realisatie van de passage over het spoortracé het treinverkeer tussen Amsterdam-Sloterdijk en Zaandam voor langere tijd gestremd moest worden.

Aanleg viaduct
Het viaduct wordt deels boven de bestaande Basisweg in Amsterdam aangelegd. Vanaf september 2009 zijn de heiwerkzaamheden voor 85 steunpunten van het viaduct gestart. Tussen iedere twee horizontale dwarsliggers worden tien betonliggers gelegd, variërend in lengte van 40 tot 45 meter. Met een speciale kraan (Launcher Gantry) worden de liggers aangebracht. Door deze werkmethode wordt het wegverkeer op de Basisweg in Amsterdam zo min mogelijk gehinderd tijdens de werkzaamheden.

Noodzaak aanleg Tweede Coentunnel/Westrandweg
Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en de nieuwe Westrandweg (A5) zorgt Rijkswaterstaat voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk havengebied van Amsterdam. Kenmerkend voor de Westrandweg is de 3,3 kilometer lange viaduct. De A10 West wordt verbreed om een goede doorstroming te bevorderen van en naar de Coentunnel. Daarnaast wordt de A8 verbreed en wordt het Coenplein aangepast. Nadat de Tweede Coentunnel en de Westrandweg in 2012 gereed zijn, wordt de huidige Coentunnel gerenoveerd. Eind 2013 wordt het volledige tracé opengesteld voor het verkeer.

Informatiecentrum Tweede Coentunnel/Westrandweg
Het Informatiecentrum Tweede Coentunnel is iedere woensdag- en vrijdagmiddag geopend van 12.30 tot 16.30 uur en is te vinden aan de Westpoortweg 22 in Amsterdam. Meer informatie over het project Tweede Coentunnel/Westrandweg is ook te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/tweedecoentunnelDeel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]