Nieuwsbericht | Datum: 29-06-2010Vooruitstrevende nieuwe techniek bij realisatie viaduct Westrandweg
dwarsligger van 30 meter en 100 ton over spoor geschoven

Rijkswaterstaat voert in het weekend van 3 en 4 juli 2010 werkzaamheden uit aan het viaduct van 3,3 km dat onderdeel is van de Westrandweg (A5) in aanbouw. Tijdens dit weekend wordt op een bijzondere wijze een dwarsligger met een lengte van 30 meter en een gewicht van 100 ton over het spoortracé Zaandam – Amsterdam geschoven. De spoorkruising bevindt zich ter hoogte van de Basisweg/Noordzeeweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Vervolg werkzaamheden viaduct Westrandweg
Op dit moment worden twee éénkolomspijlers evenwijdig aan het spoor vervaardigd. Tijdens twee treinvrije weekenden in de periode na 4 juli worden de twee dwarsliggers die op de pijlers liggen 60° over het spoortracé gedraaid, waardoor deze over het spoor komen te liggen. Een dergelijke werkwijze is in Nederland niet eerder toegepast.

Noodzaak aanleg Tweede Coentunnel/Westrandweg
Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en de nieuwe Westrandweg (A5) zorgt Rijkswaterstaat voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk havengebied van Amsterdam. De A10 West wordt verbreed om een goede doorstroming te bevorderen van en naar de Coentunnel. Daarnaast wordt de A8 verbreed en wordt het Coenplein aangepast. Nadat de Tweede Coentunnel en de Westrandweg in 2012 gereed zijn, wordt de huidige Coentunnel gerenoveerd. Eind 2013 wordt het volledige tracé opengesteld voor het verkeer.

Het Informatiecentrum Tweede Coentunnel is iedere woensdag- en vrijdagmiddag geopend van 12.30 tot 16.30 uur en is te vinden aan de Westpoortweg 22 in Amsterdam. Meer informatie over het project Tweede Coentunnel/Westrandweg is ook te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/tweedecoentunnelDeel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]