Nieuwsbericht | Datum: 12-01-2010COB maakt nominaties Schreuderprijs 2009 bekend
vijf organisaties zijn genomineerd

Tijdens de dag van het ondergronds bouwen op 31 maart 2010 zal de Schreuderprijs 2009 worden uitgereikt. Vijf organisaties zijn genomineerd:
  • HDK Architecten bna / bni /bnsp - Galeriewoning te Wassenaar;
  • Strukton - Busan-Geoje Fixed Link, een vaste oeververbinding;
  • Gemeente Den Haag / Stadsbeheer - De Hubertustunnel;
  • Bam Civiel - Onder water bouwen aquaduct A4 Leiden;
  • Van roosmalen van gessel architecten e.p. - Bastionder, ankerpunt in de stad.
HDK Architecten bna / bni /bnsp
Galeriewoning te Wassenaar
Medio 2007 kreeg HDK Architecten de opdracht een woning te bouwen waarin de opdrachtgever een zo groot mogelijk deel van zijn kunstcollectie kan onderbrengen. Om een groot bouwvolume te kunnen realiseren, besloot HDK ondergronds te bouwen. Het gebouw is ontworpen rond een met donker natuursteen beklede servicekern. Deze is vormgegeven als een schijf en loopt van de begane grond tot in het onderste niveau (-2). Een combinatie van dag (dak)lichten en vides versterkt de ruimtelijke werking. De drie grote, bijna horizontaal lopende dag(dak)lichten zorgen dat het daglicht doordringt tot in het onderste niveau van het gebouw. Dit levert tevens zichtlijnen op, waardoor de opdrachtgever de kunstobjecten vanaf verschillende niveaus kan bekijken. Zo ontstaat een routing in het gebouw met de servicekern als herkenbaar element.

Strukton
Busan-Geoje Fixed Link, een vaste oeververbinding
In Zuid-Korea bouwt Strukton aan de Busan-Geoje Fixed Link.Het project is één van de grootste infrastructuurprojecten in de geschiedenis van Zuid-Korea. Via een 8.2 kilometer lange snelwegverbinding verbindt het de stad Busan met het schiereiland Geoje. Busan is een belangrijke havenstad en één van ’s werelds drukste container opslaghavens. De huidige reis van Busan naar Geoje duurt zo’n drie uur per auto. De nieuwe vierbaansweg verkort deze reistijd tot zo’n 40 minuten. De verbinding bestaat uit een tunnel van 3.2 kilometer en twee bruggen met een gezamenlijke lengte van 4.5 kilometer. De tunnel wordt de eerste afzinktunnel in Korea. Strukton verzorgt het spannendste gedeelte van de bouw: het afzinken van de tunnel tot 52,20 meter. Een uitzonderlijke diepte. ‘Daarmee vormt de tunnel het huzarenstukje van de verbinding’, aldus Strukton.

Gemeente Den Haag / Stadsbeheer
De Hubertustunnel
De op 1 oktober 2008 geopende Hubertustunnel is een geboorde tunnel in stedelijk gebied. Uitvoerders hielden rekening met een breed scala aan factoren: de inpassing van stedelijk groen, het voorkomen van hinder tijdens de bouwperiode en de architectuur. De tunnel is 1,6 kilometer lang. De gemeente Den Haag liet de tunnel boren op een diepte van 20 meter diepte. Dit vanwege de bebouwing en om de Hubertusduin te sparen. Twee geboorde tunnelbuizen met een inwendige diameter van 9,4 meter vormen het lichaam van de tunnel. Onderling zijn ze verbonden door zeven dwarsverbindingen. De tunnel werd op tijd en binnen budget opgeleverd, inclusief de tunneltechnische installaties en in goede overeenstemming met de omgeving. De Hubertustunnel is volgens de makers een goed voorbeeld van geslaagd en gecontroleerd boren onder bebouwing. Innovatief zijn de toepassing van reflectorloze tachymetrie en het frequent inmeten van een relatief dicht patroon van maaiveldpunten.

Bam Civiel
Onder water bouwen aquaduct A4 Leiden
Bij de bouw van het aquaduct onder de Oude Rijn bij de A4 bij Leiden toont bouwbedrijf BAM zich een innovatief bedrijf. Van oudsher bouwt men een aquaduct in twee helften, wat de nodige bouwtijd met zich mee brengt. BAM verwezenlijkt een aanzienlijke tijdsbesparing door de aquaducten bij de A4 bij Leiden in één fase te bouwen. Deze aquaducten komen naast elkaar te liggen. Elk aquaduct wordt voor een belangrijk deel onder water gebouwd in een open verbinding met de rivier. Vervolgens laat BAM het geprefabriceerde dak afzinken. Met deze gepatenteerde bouwwijze maakt BAM in één fase een complete waterkruising, met minimaal ruimtegebruik en minimale hinder voor de waterhuishouding en scheepvaart. De oplevering van het eerste aquaduct vindt medio 2012 plaats. Daarna sloopt BAM de bestaande brug in de A4 en bouwt ze het tweede aquaduct. In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland voert de Combinatie A4 Burgerveen – Leiden de verbreding van de A4 bij Leiden uit. Deze combinatie bestaat uit BAM Civiel, Van Oord Nederland en VTN.

Van roosmalen van gessel architecten e.p.
Bastionder, ankerpunt in de stad
Vlak onder het maaiveld verscholen – nauwelijks geschonden – vond de gemeente ’s Hertogenbosch in 2000 een deel van haar authentieke stadsmuur en een rondeel. Van roosmalen van gessel architecten ontwikkelde een oplossing om de vestingwerken te betrekken bij het omringende park, Bastion Oranje. Zij ontwierpen een bezoekerscentrum, bijna vier meter onder het maaiveld. Het gebouw is vooral een grote ondergrondse ruimte die wordt afgedekt door een scheef opgetild driehoekig grasvlak. Daaronder voelt de ruimte groter dan je het bovengronds ervaart en wordt de bezoeker direct geconfronteerd met het middeleeuwse muurwerk. En terwijl voorover hellende glazen puien zorgen voor een prettige lichtval en heldere inkijk, versterken scheefstaande betonnen wanden in okergeel en aardekleur de beleving van onder de grond zitten, van graven, om net als de sappeurs tijdens een belegering langzamerhand je weg te banen naar de stadsmuur.Deel dit artikel:                   

EIB: Sterke toename werkvoorraad utiliteitsbouw in mei
Nieuwsbericht
800 miljoen extra nodig voor regionale fietsroutes
Nieuwsbericht
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Uitval werknemers ondergrondse infrastructuur kost jaarlijks bijna 100 miljoen euro
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Gemeente Hoorn en ondernemers tekenen open convenant voor sterke regio
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
80 miljoen euro extra voor circulaire economie
Nieuwsbericht
Extra bevoegdheden weginspecteurs: handhaven op vluchtstrook rijden en hoogteoverschrijding bij tunnels
Nieuwsbericht
ProRail test duurzame dwarsliggers
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen opent verbrede A6 Almere een jaar eerder dan gepland
Nieuwsbericht
Fors hogere kosten klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Snellere start treinverkeer na spoorincident
Nieuwsbericht
Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg
Nieuwsbericht
Aantal grotere verstoringen op het spoor fors gedaald
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Nog nooit zoveel vacatures in de bouwketen
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
N200: Nieuwe drinkwatertransportleiding Amsterdam in werking
Nieuwsbericht
Staatssecretaris Van Veldhoven: 'Deel van klimaatbudget naar betonakkoord'
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]