Nieuwsbericht | Datum: 01-03-2010Informatiecentrum Tweede Coentunnel/Westrandweg geopend
contouren van de Westrandweg worden zichtbaar

Hoofd-ingenieur directeur van Rijkswaterstaat Noord-Holland, Fred Delpeut, heeft op maandag 1 maart 2010 officieel het Informatiecentrum Tweede Coentunnel/Westrandweg geopend. Hierbij liet hij een animatie zien van de toekomstige Westrandweg en de Tweede Coentunnel. Met de opening van het Informatiecentrum onderstreept Rijkswaterstaat dat het veel waarde hecht aan het informeren van haar publieksgroepen. Het Informatiecentrum is iedere woensdag- en vrijdagmiddag geopend van 12.30 tot 16.30 uur.

Met het aanleggen van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg zorgt Rijkswaterstaat voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk havengebied van Amsterdam. Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan de leefomgeving, het landschap en natuurcompensatie. Bij een omvangrijk project zoals de Tweede Coentunnel/Westrandweg vindt Rijkswaterstaat het van groot belang om zichtbaar aanwezig te zijn. Om deze rol een goede invulling te kunnen geven is gekozen voor een informatiecentrum bij de bouwlocatie.

Informatiecentrum
Het Informatiecentrum is iedere woensdag- en vrijdagmiddag geopend van 12.30 tot 16.30 uur voor publieksgroepen zoals omwonenden en weggebruikers. Daarnaast is het mogelijk om met een groep (bijvoorbeeld studenten/scholieren of medewerkers van een bedrijf) op aanvraag het centrum en het werk te bezoeken.

In het centrum is de actuele stand van zaken en de planning van de bouwwerkzaamheden in woord en beeld te zien. Daarnaast wordt in het Informatiecentrum onder meer een toelichting gegeven op de techniek van de bouw en de invloed van het project op de leefomgeving, het landschap en wat er gedaan wordt aan natuurcompensatie.

Het Informatiecentrum Tweede Coentunnel/Westrandweg ligt op een steenworp afstand van de bouwlocatie en is gevestigd aan de Noordzeeweg 22 te Amsterdam. Het centrum is goed bereikbaar per auto, per fiets of met het openbaar vervoer vanaf Station Sloterdijk met regioliner 81 (richting IJmuiden), halte Hornhaven.

Mijlpalen bouw Coentunnel en Westrandweg
Op maandag 7 september 2009 gaf minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het startsein voor de bouw van de Tweede Coentunnel en de aanleg van de Westrandweg.

In drie jaar tijd wordt totaal 20 km nieuwe snelweg aangelegd waaronder een nieuwe tunnelbuis van 750 meter en een landviaduct van 3,3 km, het langste viaduct van Nederland.

Op dit moment worden de contouren van de Westrandweg zichtbaar. Deze nieuwe weg loopt van het knooppunt Raasdorp (A9/A5) naar de A10-West waar de weg aansluit op de Coentunnel. Onderdeel van de Westrandweg is de aanleg van een landviaduct met een lengte van 3,3 km.

Ondertussen wordt er ook hard aan de Tweede Coentunnel gewerkt. De planning is dat in het voorjaar van 2011 de vier tunnelelementen voor de Tweede Coentunnel worden verscheept en afgezonken in het Noordzeekanaal. Daarnaast wordt de A10 West en de A8 verbreed en het Coenplein aangepast.

De Tweede Coentunnel en de Westrandweg zijn in 2012 gereed. Tot slot wordt de huidige Coentunnel gerenoveerd. Eind 2013 worden alle nieuwe wegdelen en de beide (gerenoveerd en nieuw) buizen van de Coentunnel volledig opengesteld voor het verkeer.

Informatie over het project Tweede Coentunnel/Westrandweg is ook te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/tweedecoentunnel

Met vragen over het Informatiecentrum of het project kan gebeld worden met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 - 8002.Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]