Nieuwsbericht | Datum: 28-10-2009King presenteert boek Innovatie: rem of drijfveer?
loont het om te innoveren binnen infraprojecten?

De vraag is: loont het om te innoveren binnen infraprojecten? En zo ja, wanneer dan? Om het antwoord op die vraag draait het in Innovatie: rem of drijfveer? waarin ervaringsdeskundigen aan het woord komen.

Inspirerend is de manier waarop dat gebeurt in het boek: twaalf mensen die betrokken waren bij grote recente infraprojecten waarin geïnnoveerd werd delen hun eyeopeners, valkuilen en leermomenten. Hoe ga je om met innovaties binnen de vaste projectkaders van tijd, scope en budget?

Daarna worden de conclusies uit de interviews samengevat. Je leest welke factoren van invloed zijn op het doorvoeren en slagen – of juist frustreren – van innovaties. Daarmee is de kous niet af. “Integendeel”, zegt Guido Kwikkers die de uitgave tot stand bracht, “het is een aanzet voor een verdere discussie over innovaties binnen megaprojecten.” Kwikkers is domeinmanager Communicatie & Omgeving en Innovatie & Techniek bij King – Kennis in het groot.

Welke kant gaat het volgens hem op? Is innovatie eerder een rem of een drijfveer? “Ik vind het moeilijk daarover een oordeel te vellen, maar ik neig naar drijfveer. Wat ik steeds teruglees in het boekje is de durf en het ervoor kunnen gaan. Dat is natuurlijk persoonsafhankelijk. Veel innovaties zijn een succes, zoals de Waardse Alliantie. Rem zie ik bij technische innovaties waarvan de uitkomst onzeker is. Zoals de uitbreiding van tunneltechnische installaties van de Betuweroute, die in feite afgedwongen zijn door de politiek.”

Jaap Geluk, programmadirecteur van King, heeft het boek op het Railforumcongres 2009 overhandigd aan Patrick Buck. Op het congres leidde Kwikkers een workshop over innovatie, waaraan zo’n 50 deelnemers vanuit alle lagen van de spoorbranche deelnamen. “Op de workshop stond het boekje centraal. We gingen toen in op vragen achterin het boek. Is er een denkomslag nodig? De persoonlijke factor speelt een grote rol. Hoe kan hier sturing aan worden gegeven? Moet innovatie vooral buiten of binnen projecten ontwikkeld worden?” Hij vervolgt: “Wat betreft die laatste vraag heb ik gemerkt dat innovatie prima gedijt in een projectcultuur. Een project is een uitstekende voedingbodem voor innovatie.”


Hoe gaat het nu verder? “Als vervolg op de workshop en het boek zijn nu twee dingen gepland. De faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) van de TU Delft gaat een verdiepingsslag doen. Daarin is ruimte voor meer theorie, onderbouwing en literatuuronderzoek. Daarover komt een bijeenkomst. Als tweede gaan we aan de slag met de Innovatie-expeditie. In een workshopachtige setting trekken we wandelschoenen aan, doen een knapzakje om en met vragen in de achterzak gaan we nieuwe mogelijkheden verkennen.”

U kunt Innovatie: rem of drijfveer? gratis bestellen via info@kennisinhetgroot.nl
Meer informatie over Railforum vindt u op www.railforum.nlAchtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
In het boek Innovatie, rem of drijfveer? staan 12 interviews met ervaringsdeskundigen. Zij waren betrokken bij grote infraprojecten. Hieronder vindt u de links naar de informatiepagina's op Infrasite over deze projecten:
Betuweroute
Tweede Coentunnel - Westrandweg - Halfweg
ZSM 1 Spoedwetprojecten
ZSM 2 Benuttingsprogramma
HSL-Zuid
Noord-Zuidlijn
Hubertustunnel
A2 Maastricht
A2 Amsterdam - Utrecht (Holendrecht - Oudenrijn)

In Infrasite Nieuws vindt u meer informatie over de Waardse Alliantie in het nieuwsbericht Boek over uniek bouwcontractDeel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]