Nieuwsbericht | Datum: 16-02-2009Eurlings en Baljeu geven startsein burgerraadpleging Rotterdam Vooruit
Website doe mee met Rotterdam Vooruit geopend door Minister Camiel Eurlings en portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, Jeannette Baljeu

Op 9 februari 2009 gaf minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat met wethouder Jeannette Baljeu van Rotterdam het officiële startsein voor de burgerraadpleging van het project Rotterdam Vooruit. Dit project moet leiden tot een duurzame bereikbaarheid van de Rotterdamse regio op de middellange (2020) en de lange termijn (2040). De minister opende samen met de wethouder een interactieve website: www.rotterdamvooruit.nl Burgers uit de Rotterdamse regio kunnen in een digitale ideeënbus aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het reizen met auto, fiets en openbaar vervoer en mogelijke oplossingen aandragen. De uitkomsten van deze burgerraadpleging worden verwerkt in het Masterplan dat in dit najaar gereed zal zijn. Het Masterplan vormt de basis voor de ontwikkeling van een regionaal, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem voor de toekomst.

Startsein burgerraadpleging
De verkeersprognoses voor de snelwegen rond Rotterdam geven aan dat, ondanks alle maatregelen die al zijn voorzien, de files in 2040 niet tot het verleden behoren. Daarom hebben minister Eurlings en wethouder Baljeu van Rotterdam een contract ondertekend om een totaalplan te maken voor de Rotterdamse regio. De ontwikkeling van dit plan wordt uitgevoerd door de projectorganisatie Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT), Verkenning Regio Rotterdam en Haven duurzaam bereikbaar, kortweg Rotterdam Vooruit genoemd. In Rotterdam Vooruit werken Rijk, provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en gemeente Rotterdam samen. Het project Rotterdam Vooruit maakt deel uit van het programma Randstad Urgent, waarin kabinet, provincies, gemeenten en stadsregio's gezamenlijk de bereikbaarheidsproblemen in de Randstad aanpakken.

Burgerraadpleging Rotterdam Vooruit
De projectorganisatie Rotterdam Vooruit is sinds de zomer van 2008 bezig met het in kaart brengen van regionale bereikbaarheidsknelpunten. In februari en maart worden de bewoners en reizigers in de regio geraadpleegd. Op www.rotterdamvooruit.nl kan iedereen naast ideeën en oplossingen ook vermelden welke uitgangspunten zij belangrijk vinden: mobiliteit, milieu of economie. Rotterdam Vooruit organiseert verder in februari en maart inloopsessies voor burgers, bedrijfsleven, belangenorganisaties en lokale overheden. Ook gaat een Reizende Ideeënbus op pad om reizigers onderweg en op markten en in winkelcentra te raadplegen.

Masterplan
Uiteindelijk moet Rotterdam Vooruit in het najaar van 2009 een zogenaamd Masterplan opleveren. Dit Masterplan bevat een duidelijke visie met bijbehorende maatregelen waarover zowel rijk als regio het eens zijn. Het plan is mede gebaseerd op de input van burgers, belangenorganisaties, bedrijfsleven en lokale overheden.

Over Rotterdam Vooruit
In het project Rotterdam Vooruit gaan het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam samen onderzoeken waar de knelpunten zitten en welke kansen en ontwikkelingen denkbaar zijn om de Rotterdamse regio duurzaam bereikbaar te maken én te houden. Daarbij wordt gekeken naar de middellange (2020) en de lange termijn (2030-2040). In de planning voor 2020 gaat de overheid er van uit dat bepaalde routes en knelpunten hoe dan ook zijn aangepakt en opgelost. Voor deze lopen op dit moment procedures. Het betreft de A4 Midden-Delfland (Delft - Schiedam), de verbreding van de A15 (Maasvlakte - Vaanplein) en de A13/A16.

De maatregelen en projecten zullen aan de bestuurders worden voorgelegd en na akkoord opgenomen worden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Over Randstad Urgent
Randstad Urgent is een van de tien projecten uit het coalitieakkoord. Doel van het programma is de Randstad weer aan de top te brengen als duurzame, economisch sterke regio, door besluitvaardigheid en bestuurlijke daadkracht te organiseren. www.randstadurgent.nlDeel dit artikel:                   

ProRail: 'Neem ook reizigerstreinen mee in Europese Green Deal'
Nieuwsbericht
ProRail meet drukte op grote stations met sensoren
Nieuwsbericht
Veenendaal verkozen tot Fietsstad 2020
Nieuwsbericht
Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Weblogposting
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daagt uit met mobiliteitschallenge
Nieuwsbericht
Van gas- naar energie-infrastructuur in een veranderende markt
Nieuwsbericht
VolkerWessels zoekt collega's voor in de pitstraat tijdens Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2020
Weblogposting
25th edition Amsterdam: Let's speed up the mobility transition
Nieuwsbericht
EIB: Orderportefeuilles bouw onveranderd
Nieuwsbericht
Heijmans: sterke stijging resultaat 2019, dividend hervat
Nieuwsbericht
Kabinet stemt in met landelijk verbod varend ontgassen
Nieuwsbericht
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen bij Zweedse verkeersveiligheidtop
Nieuwsbericht
Slalommen doe je op de piste, niet op de overweg
Nieuwsbericht
Kick-off walstroomproject Landtong Rozenburg voor grootste kraanschepen ter wereld
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Spoorbeheerder ProRail vanaf 2021 zelfstandig bestuursorgaan
Nieuwsbericht
'Buslijnen niet te snel weghalen uit wijken en dorpskernen'
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]