Nieuwsbericht | Datum: 21-08-2008Noord-Brabant investeert €1 miljard in bereikbaarheid
's-Hertogenbosch - Wil Brabant bereikbaar blijven, dan zijn slimme combinaties van een ander gebruik van de auto, openbaar vervoer, fiets, innovatieve vervoersconcepten, parkeerbeleid en dynamisch verkeersmanagement nodig. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen Provinciale Staten voor om in de periode 2009-2013 ruim € 1 miljard hierin te investeren.

Dit staat in het concept Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 2009-2013. Dit is een overzicht van alle investeringen in infrastructuur en mobiliteit in de provincie Noord-Brabant. Het is een programma dat jaarlijks geactualiseerd wordt.

Stedelijke centra
“Het is belangrijk dat de economische centra in Brabant bereikbaar blijven. Met de vijf grote steden van Brabant is afgesproken om gezamenlijk te investeren in een aantal cruciale projecten. Op die manier kunnen we verkeersknelpunten sneller aanpakken”, aldus verkeersgedeputeerde Cora Steffens-van Nieuwenhuizen.

In het MIT is hiervoor (naast de al beschikbare € 32,75 miljoen) nog eens €36,25 miljoen opgenomen. In de onderstaande tabel een overzicht van verdeling van de totaal beschikbare € 69 miljoen voor de projecten.

Project // Stad // Totale kosten // Bijdrage provincie
Verdubbeling Burg. Brechtweg-noordoosttangent // Tilburg // € 30 mln // € 15 mln
Stadas Claudius Prinsenlaan // Breda // € 5 mln // € 2,5 mln
Kruising Oosterhoutseweg /noordelijke randweg // Breda // € 24 mln // € 5 mln
Fiets-voetgangerstunnel Nieuwe Kadijk // Breda € 5 mln// € 2,5 mln
Kruising Krogtdijk-Konijnenberg // Breda // € 5 mln // € 2,5 mln
Verlengde Stationslaan // Breda // € 15,9 mln // €5 mln
Ontsluiting spoorzone op A59 en A2 // ‘s-Hertogenbosch // € 30 mln // € 15 mln
Aansluiting Eindhoven Airport A2 // Eindhoven // € 25,9 mln // € 2,5 mln
Meerenakkerweg-Beemdstraat // Eindhoven // € 21 mln // € 2 mln
Ongelijkvloerse kruising Aalsterweg // Eindhoven // € 25 mln // € 6 mln
Stedelijke tangenten // Helmond // € 26,7 mln // € 11 mln
TOTAAL: €69 miljoen

N329, “Weg van de Toekomst”
Zowel het provinciale als het gemeentelijke gedeelte van de N329 zijn aangewezen als ‘Weg van de Toekomst’. De reconstructie van de provinciale weg N329, ‘gedeelte A50 – Osse Haven’ is een gemeentelijk project waarvan de totale kosten € 53 miljoen bedragen. De kosten op het provinciale gedeelte worden geraamd op circa € 8 miljoen. Na aftrek van de provinciale investering, resteert € 45 miljoen voor het gemeentelijk deel. Hiervoor stelt de provincie aanvullend € 14 miljoen ter beschikking. Omdat de provincie, samen met de gemeente Oss en het bedrijfsleven, de Weg van de Toekomst écht innovatief wil maken, is hiervoor € 3 miljoen extra gereserveerd.

N69/Lage Heideweg Valkenswaard
De Lage Heideweg in Valkenswaard zal onderdeel uitmaken van de ‘nieuwe N69’. De uitvoering staat voor 2010/2011 gepland. De provincie stelt op de al beschikbare € 1,82 miljoen, een extra bijdrage van € 5,5 miljoen beschikbaar. De totale bijdrage van de provincie aan dit project komt daarmee op € 7,32 miljoen (totale kosten € 12 miljoen). De provincie beschouwt de Lage Heideweg als een eerste belangrijke stap in het oplossen van de verkeersproblematiek rond de N69 en de regio Valkenswaard. De overdracht van de N69 van het rijk aan de provincie zal voor 1 januari 2009 gerealiseerd zijn.

Dit concept MIT wordt voor advies voorgelegd aan de commissie voor Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid op 11 september. Het zal als een bijlage van de provinciale begroting 2009 door Provinciale Staten moeten worden vastgesteld.Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Weg van de toekomst ligt in Oss N329 (30-05-2008)
Provincie Noord-Brabant kan N69 aanpakken (19-12-2007)Deel dit artikel:                   

ProRail: 'Neem ook reizigerstreinen mee in Europese Green Deal'
Nieuwsbericht
ProRail meet drukte op grote stations met sensoren
Nieuwsbericht
Veenendaal verkozen tot Fietsstad 2020
Nieuwsbericht
Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Weblogposting
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daagt uit met mobiliteitschallenge
Nieuwsbericht
Van gas- naar energie-infrastructuur in een veranderende markt
Nieuwsbericht
VolkerWessels zoekt collega's voor in de pitstraat tijdens Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2020
Weblogposting
25th edition Amsterdam: Let's speed up the mobility transition
Nieuwsbericht
EIB: Orderportefeuilles bouw onveranderd
Nieuwsbericht
Heijmans: sterke stijging resultaat 2019, dividend hervat
Nieuwsbericht
Kabinet stemt in met landelijk verbod varend ontgassen
Nieuwsbericht
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen bij Zweedse verkeersveiligheidtop
Nieuwsbericht
Slalommen doe je op de piste, niet op de overweg
Nieuwsbericht
Kick-off walstroomproject Landtong Rozenburg voor grootste kraanschepen ter wereld
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Spoorbeheerder ProRail vanaf 2021 zelfstandig bestuursorgaan
Nieuwsbericht
'Buslijnen niet te snel weghalen uit wijken en dorpskernen'
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]