Nieuwsbericht | Datum: 30-06-2008Croon Elektrotechniek installeert Coentunnel Tracé
Croon gecontracteerd voor uniek 30-jarig contract 'Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé'

Rotterdam - Croon Elektrotechniek is door de Coentunnel Company B.V. gecontracteerd voor het ontwerp van de verkeertechnische en tunnelinstallaties (VTTI) in het kader van de 'Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé', inclusief de bouw het beheer en onderhoud voor een periode van 30 jaar.

Als een van de best geëquipeerde elektrotechnisch specialisten van Nederland in het segment tunnelbouw, draagt Croon bij aan het ontwerp, de engineering en het uitvoeren van zowel de bouw als de instandhouding van de verkeer- en tunneltechnische installaties in de nieuw te realiseren 2e Coentunnel, de te renoveren 1e Coentunnel alsmede het hierop aanpassen van delen van de Amsterdamse rondweg. Over de orderwaarde voor Croon worden geen mededelingen gedaan.

Kees Smit, Algemeen directeur van Croon Elektrotechniek: 'We zijn zeer verheugd dat Coentunnel Company de kwaliteiten van Croon op dit gebied heeft herkend en dit unieke contract tot 2038 heeft gegund. Het bevestigt onze missie als de proactieve dienstverlener voor ambitieuze opdrachtgevers.'

Croon Elektrotechniek heeft onder meer de verkeertechnische en tunnelinstallatie van de langste verkeerstunnel van Nederland de Westerscheldetunnel verzorgd en heeft deze in onderhoud.

Over Coentunnel Company B.V.
Coentunnel Company B.V. bestaat uit Arcadis, BESIX, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI Bouw (vertegenwoordigd door Haverkort Voormolen) en Vinci. Het Nederlands/Belgisch/Frans consortium heeft op 22 april 2008 het contract met Rijkswaterstaat ondertekend voor de 'Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé'. Het betreft hier een zogenaamd DBFM-contract (Design, Build, Finance en Maintain) met een looptijd van 30 jaar en een totale waarde van circa. € 500 miljoen.

Coentunnel Company financiert de werkzaamheden voor eigen rekening en krijgt haar inkomsten uit de toekomstige beschikbaarheidsvergoeding gebaseerd op het werkelijke beschikbaar zijn van het wegsysteem voor de weggebruikers in de periode 2008 - 2038.

Over de Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé
De werkzaamheden van de 'Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé' bestaan uit meerdere onderdelen. Coentunnel Company verzorgt het onderhoud van het bestaande Coentunneltracé. De Nederlandse Staat blijft via Rijkswaterstaat eigenaar en beheerder. Tegelijkertijd zal Coentunnel Company de aanleg van een Tweede Coentunnel met toeleidende wegen en voorzieningen voorbereiden en realiseren. Na ingebruikstelling van die nieuwe tunnel, wordt de bestaande Coentunnel gerenoveerd, waarna het Coentunneltracé uit 2 tunnels met in totaal 8 rijstroken zal bestaan.

Over Croon
Met 2.000 vakmensen is Croon de grootste, volledig in elektrotechniek gespecialiseerde onderneming van Nederland. Croon Elektrotechniek profileert zich als de proactieve dienstverlener voor ambitieuze klanten. Met meer dan 12 vestigingen in Nederland en vier in het buitenland is Croon dagelijks actief op de gebieden advies, ontwerp, realisatie en maintenance voor relaties in de sectoren industrie, milieu, infrastructuur, marine & offshore, utiliteit, zorg en onderwijs. Croon Elektrotechniek is onderdeel van het vastgoed-, bouw- en techniekconcern TBI Holdings.
Deel dit artikel:                   

ProRail verkleint CO2-voetafdruk: daling in CO2-uitstoot zet door
Nieuwsbericht
Magnetische veiligheidsschakelaar van Pilz nu ook als rvs-variant verkrijgbaar
Weblogposting
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Tempo in aanpak onbewaakte overwegen
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Pier Eringa maakt transfer van ProRail naar Transdev
Nieuwsbericht
Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket
Nieuwsbericht
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Gebruik openbaar vervoer in provincie Utrecht blijft stijgen
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg
Nieuwsbericht
Provincie Noord-Brabant stimuleert aanschaf elektrische deelauto's
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor bereikbaar Nederland
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto's in de stad stap dichterbij
Nieuwsbericht
Provincie Zuid-Holland koopt grond aan voor Slimme Centrale
Nieuwsbericht
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan Ploegam B.V.
Nieuwsbericht
Sterke groei buitenlandse arbeidskrachten in de bouw
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]