Infrasite Nieuws
Nieuwsbericht
03-05-2012
Record aantal reizigers op Nederlandse luchthavens in 2011
Het aantal reizigers op de Nederlandse nationale luchthavens nam in 2011 toe tot bijna 54 miljoen. Nog nooit zijn zoveel passagiers in Nederland via de lucht vervoerd. De hoeveelheid overgeslagen goederen via de lucht groeide van 2010 op 2011 daarentegen amper.

54 miljoen luchtreizigers
Eind 2008 en heel 2009 was ook in de luchtvaart de wereldwijde economische crisis zichtbaar. Daarna trad in 2010 enig herstel op. In 2011 nam het passagiersvervoer met 11 procent toe tot bijna 54 miljoen reizigers. Het aantal vervoerde passagiers ligt daarmee hoger dan voor de crisis.

Passagiers vooral via Schiphol
Schiphol is veruit de grootste luchthaven van ons land. Meer dan 92 procent van de vliegtuigpassagiers reist via deze luchthaven. De laatste jaren groeide het aandeel van Eindhoven Airport weliswaar fors – van 2 naar 5 procent – maar dat van Schiphol wordt nauwelijks aangetast.

Het aantal passagiers dat via Eindhoven Airport reisde, is tussen 2004 en 2011 vrijwel verviervoudigd, van 700 duizend naar 2,7 miljoen. Naar verhouding was op Schiphol de groei geringer: van 42,4 naar 49,7 miljoen passagiers.

Luchtvracht stagneert
Tegenover het groeiend passagiersvervoer staat dat de overslag van luchtvracht stagneert. In 2011 werd 1,59 miljoen ton overgeslagen, minder dan 1 procent meer dan in 2010 en nog altijd 2 procent minder dan in 2008.


  Bron-informatie bovenstaand bericht
Bron van dit nieuwsbericht:

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
- Officiële website van de bron

Recente nieuwsberichten van deze overheid:
- Nederland op weg naar 8 miljoen auto's
- Vergunningverlening woningbouw in 2013 historisch laag
- CBS: Economie groeit 0,7 procent in vierde kwartaal
- CBS: Economie krimpt 0,2 procent
- Recordaantal faillissementen in eerste helft van 2013


  Het laatste nieuws
 
Andere recente nieuwsberichten:
- Flinke verbetering Noordelijke infrastructuur
- Minister Schultz wil Nederlanders bewust maken gevaren van overstroming
- NDW verkent de wereld van FCD en datafusie op 7 oktober
- Huishoudboekje Provincie Limburg 2015: toekomstbestendig investeren
- Nieuwe bouwronde op station Eindhoven
- Aanleg Roosegaarde - Van Gogh fietspad start dit najaar
- Een kijkje in de keuken van de Blankenburgverbinding
- Alstom vergroot zijn aanbod van spoorwegdiensten in Europa
- Nieuwe route Haarlem - Schiphol
- Goudappel bekrachtigt samenwerking met Incontrol
- Vaarwegen steeds beter alternatief voor de weg
- Internationale meetcampagne Zandmotor van start: MegaPEX2014
- Overheid en providers: actie tegen gevaarlijk smartphone-gebruik op fiets
- Mansveld ontvangt prijs voor duurzaamheidsfonds Amsterdam
- Meldplicht en aangepaste snelheid bocht Steyl
- Nederlandse subsidie voor innovatief model voor overstromingsrisico's
- Minister Schultz zet Nederlandse aanpak in voor Rode Rivier Delta
- Philips to sharpen strategic focus
- P1 als eerste parkeerorganisatie PSO gecertificeerd
- Bouwend Nederland: Investeringen in bouw- en infrabanen mager

Meer nieuws op Infrasite.nl Mobile!   Infrasite.nl Mobile

   Infrasite.net Mobile

   Homepage Infrasite.nl