"; if ($language == en) { } if ($language == nl) { echo" "; } echo" "; if ($language == en) { } if ($language == nl) { echo " "; } echo"
 
  Special MIRT 2008 - Prinsjesdag 2007
"; ### start article ########################################################################################################################## echo ""; if ($language == en) { } if ($language == nl) { $mirt_pda=1; require ("../scripts/newsletters/news_headlines_nl_mit2008.php"); $mirt_pda=0; echo"


Links naar begrotingen en achtergrondinformatie
(Deze websites zijn wellicht niet geoptimaliseerd voor mobiel internet)

Kabinetsplannen
Troonrede 2007
Begroting 2008
Cijfers en feiten Verkeer en Waterstaat
Cijfers en feiten Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Invloed op Automobilisten en forenzen

Podcasts:
Podcasts minister Camiel Eurlings en staatssecretaris Tineke Huizinga op site Ministerie Verkeer en Waterstaat

Begrotingen
Gehele Rijksbegroting 2008
Begroting Verkeer en Waterstaat
Begroting Infrastructuurfonds
Begroting VROM
Begroting EZ
Begroting LNV
"; } // save ID's for later storing in stats database Aare (tracking) $ID_nieuwsberichten_save=$ID_nieuwsberichten; $ID_bedrijven_save=$ID_bedrijven; ##### end article ########################################################################################################################## echo "

   Infrasite.nl Mobile

   Infrasite.net Mobile

   Homepage Infrasite.nl
"; //mysql_close($connection); // Statcounter if ($language==nl) { echo" "; } if ($language==en) { echo" "; } // tracking $page_track=2; $ID_pages=3; $ID_nieuwsberichten=$ID_nieuwsberichten_save; $ID_bedrijven=$ID_bedrijven_save; $ID_product_dienst='NULL'; // get user referrer page $ref = $_SERVER['HTTP_REFERER']; require ("../scripts/tracking/save_tracking.php"); $ID_pages=NULL; $page_track=0; ?>