VacatureWaterschap Limburg
Programmamanager Water in Balans

Venlo / Sittard
HBO, WO

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doen we met ruim 300 medewerkers. Ons beleid wordt bepaald door een gekozen bestuur. De bestuursleden behartigen belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in ons werkgebied. We hebben oog voor de belangen van anderen.

Wat ga je doen

Het programma Water in Balans
Water in Balans is het actieprogramma wateroverlast van Waterschap Limburg. Doel van dit programma is het oplossen wateroverlastknelpunten in het regionale systeem en het totale Limburgse watersysteem meer klimaat robuust inrichten. Dit wil Waterschap Limburg bereiken samen met zijn omgeving in diverse participatieprojecten op allerlei niveaus (van inspraak tot co-creatie) en in diverse (duurzame) vormen. Het is een nieuw programma dat inhaakt op de klimaatverandering en voor het grootste deel nog in de voorbereidingsfase is.
 
Functieomschrijving
De Programmamanager is in staat vanuit visie het programma Water in Balans binnen Waterschap Limburg op te starten. Daarbij is hij in staat om daadkrachtig het programma te organiseren met zijn projectteam, in relatie tot de rest van de organisatie. Hij is een open, toegankelijke manager die stevig in zijn schoenen staat. Dit vereist sterke people management skills.

Programmamanager beschikt over stevige politieke antennes, drive en senioriteit om zaken voor elkaar te krijgen. Hij rapporteert aan de programmadirecteur Watersysteem en waterketen én aan de bestuurlijke portefeuillehouders van het programma. Dit vereist sterke politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

De Programmamanager beweegt zich makkelijk tussen de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie. Sensitiviteit en goed inzicht in stakeholders zijn belangrijke pijlers voor succes. Hij kan goed omgaan met complexe trajecten die horen bij de samenwerking met in- en externe stakeholders en heeft een sterk gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen.

De invulling van de functie vereist managementcapaciteiten en inhoudelijk vakmanschap, maar ook persoonlijke kwaliteiten als bestuurlijke sensitiviteit, aansturen organisatie, anticiperen, omgevingsbewustzijn, creatief (ook in co-creatie). Ruime ervaring van (programma)management van grote programma’s is cruciaal. Ervaring binnen een (complexe)  politiek-bestuurlijk organisatie is een pre.
 
Resultaatgebieden
In de rol als programma manager onderscheiden we drie specifieke resultaatgebieden:

1. Inhoudelijk programmamanagement
Is verantwoordelijk voor en geeft leiding en richting aan de inrichting, organisatie, rapportage, financiering en uitvoering van het programma Water in Balans.
Is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een goede programma besturing, een adequate rapportage over de voortgang richting de programma stakeholders (intern en extern) en het inrichten en bewaken van de communicatie naar alle betrokkenen.
Is verantwoordelijk voor het opstellen, (laten) vaststellen en onderhouden van de projectplanning vallend onder het programma in lijn met de strategie en ontwikkelingen binnen Waterschap Limburg.
Is verantwoordelijk voor een goede inbedding van het programma binnen de lijnorganisatie van het waterschap.

2. Visie en advies
Signaleert en analyseert – waar nodig - knelpunten en verbetermogelijkheden
Stelt in samenwerking met betrokken teams en medewerkers adviezen op op het gebied van bijv. ketenprocessen, bedrijfsvoering en stakeholder betrokkenheid en vertaalt deze adviezen proactief naar kansen, bedreigingen en risico’s voor het waterschap.
Geeft de oplossingsrichting voldoende conceptueel, analytisch en concreet vorm met betrokken teams, medewerkers, bestuurders en stakeholders zodat dit leidt tot een duurzaam resultaat.

3. In- & externe beïnvloeding
Adviseert bestuur, directie, stakeholders en fungeert als ‘sparring partner’ op alle niveaus met betrekking tot de identificatie, initiatie, uitvoering en realisatie van initiatieven en (deel)projecten.
Gaat om met verschillende standpunten en belangen van betrokken partijen en stuurt deze naar een uniforme en breed gedragen oplossing met de noodzakelijke overtuigingskracht en politiek gevoel.
Beïnvloedt externe ontwikkelingen –waar nodig- om een voor het waterschap optimaal resultaat te bereiken.
Vertegenwoordigt Waterschap Limburg (in afstemming met programmadirecteur en bestuur) in diverse externe overlegstructuren en onderhoudt daartoe een intern en extern netwerk.
Coacht, begeleidt en ontwikkelt projectleiders en medewerkers en speelt een centrale rol in de ontwikkeling van het programmateam.

Vereiste kwalificaties

Ervaring

  • Ruime ervaring met (programma)management van grote verbeterprogramma’s voor een uitvoeringsorganisatie.
  • Ruime ervaring in het leidinggeven en ontwikkelen van mensen in programma’s.
  • Ruime ervaring in de sector of een vergelijkbare sector
Extra informatie

Wij bieden
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 2 jaar in schaal 14 met uitzicht op een vaste aanstelling.

Kijk voor meer informatie over het Programma en het Actieplan op onze website.

Solliciteer direct via de solliciteer button onderaan deze vacature.
Deel dit artikel:                   

NS: nieuwe Sprinters en vaker Sprinters
Nieuwsbericht
Innovatie in Brabant 3D-geprinte fietsbrug en complete rotonde ingeschoven
Nieuwsbericht
INTERMAT CONFERENTIE: BOUW EN INFRASTRUCTUUR: GROEIMARKTEN EN -PERSPECTIEVEN IN DE EMEA-LANDEN
Weblogposting
Water in de Openbare Ruimte: Weerrecord gebroken, warmste 16 oktober ooit
Weblogposting
Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017: Slimme mobiliteit als nationaal speerpunt
Weblogposting
Onderbreking werkzaamheden groot onderhoud bruggen zeesluizen Farmsum
Nieuwsbericht
Eerste testdagen tienminutentrein soepel verlopen, reizigers positief
Nieuwsbericht
Heijmans benoemt Hans Janssen tot lid raad van bestuur
Nieuwsbericht
Zandsuppleties Waddeneilanden deels stilgelegd
Nieuwsbericht
Forse groei autokilometers
Nieuwsbericht
Nederland nog lang niet klaar voor emissieloos elektrisch rijden
Artikel
Shell zet volgende stap in elektrische mobiliteit met overname NewMotion
Nieuwsbericht
CityChallenge startsein voor herinrichting stadshart Eindhoven
Nieuwsbericht
Dag van de Openbare Ruimte 2017: Hartelijk dank!
Weblogposting
Aantal verkeersongevallen stijgt in 4 jaar met 27%
Nieuwsbericht
Nieuwe blusvoorzieningen emplacement Axel opgeleverd
Nieuwsbericht
VCANederland helpt cursisten met proefexamens en uitlegvideo
Weblogposting
Rijkswaterstaat gunt Solar Highways aan Heijmans
Nieuwsbericht
Overeenkomst Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat voor 7500 ha riviernatuur
Nieuwsbericht
Onderzoek: hyperloop biedt kansen voor Nederland
Nieuwsbericht
Informatie over betonnen vloeren in gebouwen naar gemeenten
Nieuwsbericht
Conjunctuurmeting augustus 2017
Nieuwsbericht
Veiligheid vraagt om gedragsverandering
Nieuwsbericht
[Banners]