VacatureWaterschap Limburg
Programmamanager Water in Balans

Venlo / Sittard
HBO, WO

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doen we met ruim 300 medewerkers. Ons beleid wordt bepaald door een gekozen bestuur. De bestuursleden behartigen belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in ons werkgebied. We hebben oog voor de belangen van anderen.

Wat ga je doen

Het programma Water in Balans
Water in Balans is het actieprogramma wateroverlast van Waterschap Limburg. Doel van dit programma is het oplossen wateroverlastknelpunten in het regionale systeem en het totale Limburgse watersysteem meer klimaat robuust inrichten. Dit wil Waterschap Limburg bereiken samen met zijn omgeving in diverse participatieprojecten op allerlei niveaus (van inspraak tot co-creatie) en in diverse (duurzame) vormen. Het is een nieuw programma dat inhaakt op de klimaatverandering en voor het grootste deel nog in de voorbereidingsfase is.
 
Functieomschrijving
De Programmamanager is in staat vanuit visie het programma Water in Balans binnen Waterschap Limburg op te starten. Daarbij is hij in staat om daadkrachtig het programma te organiseren met zijn projectteam, in relatie tot de rest van de organisatie. Hij is een open, toegankelijke manager die stevig in zijn schoenen staat. Dit vereist sterke people management skills.

Programmamanager beschikt over stevige politieke antennes, drive en senioriteit om zaken voor elkaar te krijgen. Hij rapporteert aan de programmadirecteur Watersysteem en waterketen én aan de bestuurlijke portefeuillehouders van het programma. Dit vereist sterke politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

De Programmamanager beweegt zich makkelijk tussen de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie. Sensitiviteit en goed inzicht in stakeholders zijn belangrijke pijlers voor succes. Hij kan goed omgaan met complexe trajecten die horen bij de samenwerking met in- en externe stakeholders en heeft een sterk gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen.

De invulling van de functie vereist managementcapaciteiten en inhoudelijk vakmanschap, maar ook persoonlijke kwaliteiten als bestuurlijke sensitiviteit, aansturen organisatie, anticiperen, omgevingsbewustzijn, creatief (ook in co-creatie). Ruime ervaring van (programma)management van grote programma’s is cruciaal. Ervaring binnen een (complexe)  politiek-bestuurlijk organisatie is een pre.
 
Resultaatgebieden
In de rol als programma manager onderscheiden we drie specifieke resultaatgebieden:

1. Inhoudelijk programmamanagement
Is verantwoordelijk voor en geeft leiding en richting aan de inrichting, organisatie, rapportage, financiering en uitvoering van het programma Water in Balans.
Is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een goede programma besturing, een adequate rapportage over de voortgang richting de programma stakeholders (intern en extern) en het inrichten en bewaken van de communicatie naar alle betrokkenen.
Is verantwoordelijk voor het opstellen, (laten) vaststellen en onderhouden van de projectplanning vallend onder het programma in lijn met de strategie en ontwikkelingen binnen Waterschap Limburg.
Is verantwoordelijk voor een goede inbedding van het programma binnen de lijnorganisatie van het waterschap.

2. Visie en advies
Signaleert en analyseert – waar nodig - knelpunten en verbetermogelijkheden
Stelt in samenwerking met betrokken teams en medewerkers adviezen op op het gebied van bijv. ketenprocessen, bedrijfsvoering en stakeholder betrokkenheid en vertaalt deze adviezen proactief naar kansen, bedreigingen en risico’s voor het waterschap.
Geeft de oplossingsrichting voldoende conceptueel, analytisch en concreet vorm met betrokken teams, medewerkers, bestuurders en stakeholders zodat dit leidt tot een duurzaam resultaat.

3. In- & externe beïnvloeding
Adviseert bestuur, directie, stakeholders en fungeert als ‘sparring partner’ op alle niveaus met betrekking tot de identificatie, initiatie, uitvoering en realisatie van initiatieven en (deel)projecten.
Gaat om met verschillende standpunten en belangen van betrokken partijen en stuurt deze naar een uniforme en breed gedragen oplossing met de noodzakelijke overtuigingskracht en politiek gevoel.
Beïnvloedt externe ontwikkelingen –waar nodig- om een voor het waterschap optimaal resultaat te bereiken.
Vertegenwoordigt Waterschap Limburg (in afstemming met programmadirecteur en bestuur) in diverse externe overlegstructuren en onderhoudt daartoe een intern en extern netwerk.
Coacht, begeleidt en ontwikkelt projectleiders en medewerkers en speelt een centrale rol in de ontwikkeling van het programmateam.

Vereiste kwalificaties

Ervaring

  • Ruime ervaring met (programma)management van grote verbeterprogramma’s voor een uitvoeringsorganisatie.
  • Ruime ervaring in het leidinggeven en ontwikkelen van mensen in programma’s.
  • Ruime ervaring in de sector of een vergelijkbare sector
Extra informatie

Wij bieden
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van 2 jaar in schaal 14 met uitzicht op een vaste aanstelling.

Kijk voor meer informatie over het Programma en het Actieplan op onze website.

Solliciteer direct via de solliciteer button onderaan deze vacature.
Deel dit artikel:                   

Royal HaskoningDHV verbetert winstgevendheid in eerste helft 2017
Nieuwsbericht
Dag van de Openbare Ruimte 2017
Event
Nieuwe dienstregeling, nog meer treinen
Nieuwsbericht
Maarten Spaargaren nieuwe General Manager Ricardo Rail Nederland
Nieuwsbericht
Parkeertarieven rijzen de pan uit
Nieuwsbericht
Verkeer, Mobilititeit & Parkeren 2017: Smartphones en lichtmasten gevaar voor automobilisten
Weblogposting
Boskalis boekt lager resultaat conform verwachting
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam 2018 proudly introduces ITSUP!
Nieuwsbericht
De Bolderik: Snel een bloemenweide aanleggen voor de vlinders en bijen?!
Weblogposting
Paraguay investeert in klimaatbestendig wegen
Nieuwsbericht
Heijmans: goede voortgang op weg naar duurzaam herstel
Nieuwsbericht
Functioneringssluiting en viering 20 jaar Maeslantkering 9 september 2017
Nieuwsbericht
Nieuw brugdek Noorderbrug Maastricht succesvol ingeschoven
Nieuwsbericht
'Slim op de A27' helpt automobilisten spits A27 te mijden
Nieuwsbericht
Dag van de Openbare Ruimte 2017: Park Lepelenburg overspoeld door Oranje
Weblogposting
Groene afspraken met StruktonRail voor spooronderhoud Veluwe
Nieuwsbericht
Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017: Hoe houden we Nederland mobiel?
Weblogposting
Halfjaarcijfers NS 2017: klanttevredenheid gestegen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat heeft weer een eigen ontwerpbureau
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verminderde brandwerendheid van beton bij 4 wegtunnels
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt Witteveen+Bos opdracht planuitwerking A58
Nieuwsbericht
Raad van State: Nieuwe rijksweg A16 Rotterdam mag er komen
Nieuwsbericht
Conjunctuurmeting juni 2017
Nieuwsbericht
[Banners]