Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Documents
Trends in Mobiliteit 2009
Publicatie van: Capgemini Nederland B.V. in samenwerking met Transumo
Gepubliceerd: 11-11-2009
Documenttype: Rapport
Bijhorend: Nieuwsbericht
Gerelateerd: Nieuws / Competenties / Projecten / Documenten / Artikelen
Download document / Bron van document

Bijbehorende documenten:
Trends in Mobiliteit 2008
Trends in Mobiliteit 2007


Inhoud:
De positieve effecten van de kilometerprijs op mobiliteit zijn ruim voor de invoering zichtbaar. Een groot aantal bedrijven anticipeert nu al op de geplande introductie van de kilometerprijs in 2012. Onder meer door het leasewagenpark te vergroenen en door medewerkers mogelijkheden te bieden om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken. Deze maatregelen moeten de mogelijke financiële gevolgen van de kilometerbeprijzing ondervangen. Dat blijkt uit het rapport Trends in Mobiliteit 2009, dat vandaag is gepubliceerd door Capgemini in samenwerking met Transumo. Het rapport wordt vanmiddag aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken.

Het kostenbewuste bedrijfsleven ondervindt onder druk van de crisis dat mobiliteit een economische factor van betekenis is geworden. Mobiliteit is niet langer exclusief de verantwoordelijkheid van de facilitaire functie of van de leaseafdeling, maar verschuift als thema naar de board room. Deze ontwikkeling voltrekt zich tegen de achtergrond van het feit dat mobiliteit steeds vaker gezien wordt al een katalysator van nieuwe bedrijfsvoeringconcepten, bekend onder namen als “slim werken”of “het nieuwe werken”. Dergelijke concepten hebben een bredere impact dan alleen kostenbesparing. Het stelt bestaande dogma's ter discussie zoals de gewoonte om dagelijks van A naar B te reizen of om van 9 tot 5 te werken.

Trends in Mobiliteit 2009 concludeert dat de recessie kansen biedt om vanuit een veel breder perspectief opnieuw naar mobiliteit te kijken in Nederland, zonder de druk van de dagelijks aanzwellende files. Opvallend is dat hierbij het accent verschuift van de fysieke infrastructuur, traditioneel een taak van de overheid, naar de vraag hoe een duurzame mobiliteit bewerkstelligd kan worden. Waarom van A naar Beter reizen als A beter is? Bedrijfsleven en overheid in Nederland moeten daarom nu doorpakken om een toekomstbestendig en modern mobiliteitsbeleid te realiseren. Met name overheden lopen nog achter om ambtenaren plaats- en tijdonafhankelijk te laten werken, maar maken niettemin wel een inhaalslag. Het zou dan ook van een gezonde ambitie getuigen als minimaal 25% van de medewerkers in overheidsdienst vanaf 2011 structureel mobiel, thuis of op afstand kunnen werken. Deze en andere mobiliteitsmaatregelen zouden prominent ingebracht moeten worden in de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor overheidspersoneel.


Documenten toevoegen? Klik hier!
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

Adverteerders