Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Articles
14-12-2011
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Geschreven door: Infrasite, Max Delissen

Lloyd’s Register Rail Europe heeft op 24 november 2011 tijdens een druk bezocht seminar in stadskasteel Oudaen te Utrecht het door hen ontwikkelde totaalconcept SmartFleet® geïntroduceerd. SmartFleet® is een kennisconcept dat diagnosedata uit railmaterieel gebruikt om de doorlooptijd van correctief onderhoud aan materieel te verkorten, en om preventief onderhoud beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke behoefte.

Mark Palte, Senior Consultant SmartFleet® bij Lloyd’s Register Rail Europe merkt tijdens zijn inleiding van het seminar op dat het gebruik van diagnosedata geen doel op zich is, maar een belangrijke ondersteuning vormt bij het neerzetten van een goede performance in het vervoers- en onderhoudsproces. Volgens Palte past de ontwikkeling van SmartFleet® geheel in een groeiende toepassing van ICT in het railtransport. De gegevens die uit de voertuigen worden verzonden moeten worden omgezet in bruikbare informatie die gerelateerd is aan de business-context van de gebruiker. Toegevoegde waarde wordt pas gecreëerd wanneer deze info wordt gebruikt in de dagelijks operationele processen en hierbij direct gerelateerd is aan de bedrijfsdoelstellingen. Pas dan wordt de toegevoegde waarde van SmartFleet® aan het asset management ten volle benut.

Waarom SmartFleet®?
Een paar belangrijke voordelen van SmartFleet® zijn een hogere beschikbaarheid van materieel en efficiënter onderhoud, wat vanzelfsprekend ook een gunstig effect heeft op de totale kosten van het asset management. Omdat SmartFleet® real-time inzicht verschaft in de status van het ‘slimme’ materieel kan zeer doelgericht en effectief worden gereageerd op storingen (het ‘first-time-right’ principe), maar kan ook preventief ingegrepen worden. De impact op de dienstregeling zal hierdoor tot een minimum worden beperkt.

Door de toepassing van SmartFleet® hoeft de technische reserve (back-up materieel) niet meer zo groot te zijn, mede omdat door de realtime monitoring het benodigde onderhoud veel nauwkeuriger kan worden gepland.

Hoe begin je er aan?
Bij het op maat gesneden ontwerp en de stapsgewijze implementatie van het SmartFleet® concept komt nogal wat kijken, en Lloyd’s Register Rail Europe biedt dan ook een totaalpakket aan mogelijkheden: van inventarisatie en het vaststellen van de potentie in de gewenste situatie tot volledige implementatie. Lloyd’s Register Rail Europe biedt ook ondersteuning bij de aankoop van nieuw materieel, en bij de modernisering van bestaand materieel.

Aan de hand van de presentaties tijdens het SmartFleet® Seminar in Utrecht kan een zeer goed beeld worden geschetst van wat er allemaal komt kijken bij de implementatie van SmartFleet®. Ton Elshout, Manager Railmaterieel bij HTM Railmaterieel, geeft als eerste spreker een antwoord op de vraag waarom bedrijven in de railsector voor SmartFleet® zouden moeten kiezen.

HTM Railmaterieel heeft het volledige onderhoud van de vloot van de HTM in handen. Zij voeren alle reparaties, onderhoud, revisies en modificaties uit in eigen werkplaatsen, met eigen personeel. Om het asset management naar een hoger plan te tillen werd gekozen voor een model van risicobeheersing tegen zo laag mogelijke kosten. Omdat in de loop der jaren gebleken is dat de onderhoudsconcepten van veel fabrikanten van railmaterieel voornamelijk op aannames zijn gebaseerd en niet op kennis en ervaring ging de HTM op zoek naar een systeem dat veel nauwkeuriger werkt. Die zoektocht leidde naar SmartFleet® van Lloyd’s RegisterRail Europe.

Elshout wijst er wel op dat de invoering van SmartFleet® als concept niet slechts een kwestie is van het bestellen van een IT-systeem. De nieuwe werkwijze zal vooral voor het onderhoudspersoneel een grote verandering brengen. Waar zij voorheen vooral mechanisch ingesteld moesten zijn zal de omschakeling naar SmartFleet® juist meer elektronische kennis vergen. Die overgang kost ook tijd en geld, maar is een noodzakelijke investering.

Wat brengt het met zich mee?
Wat gebeurt er allemaal wanneer de keuze voor SmartFleet® eenmaal gemaakt is? Daar kan Falco Mooren, projectmanager van RTM bij NedTrain over meepraten, want NedTrain draaide de afgelopen twee jaar een succesvolle real-time monitoring pilot. Lloyd’s Register Rail Europe stond NedTrain hierin bij op basis van hun SmartFleet® visie. Tijdens deze pilot is een strategie ontwikkeld die gebaseerd is op de techniek, het proces en de benodigde cultuuromslag.

Omdat treinen steeds complexer worden, met meer elektronica en software, groeit de behoefte aan technisch goed gekwalificeerd personeel. Daarom moeten opleidingen daar nu al op inspringen. Onderhoudsconcepten worden gebaseerd op risico- en kostenbeheersing. Onttrekking van materieel aan de dienstregeling en de benodigde werkzaamheden worden voorspelbaar en planbaar, onderhoud en herstellingen zijn technisch en logistiek voor te bereiden. De cultuuromslag zal vooral liggen in een evolutie van een reactieve naar proactieve denk en werkwijze. Er wordt minder gewerkt met de steeksleutel, en meer met ICT.

Uiteindelijk zal in 2020 al het materieel dat door NedTrain wordt onderhouden door middel van real-time materieelinformatie worden gemonitord. De kennis over het materieel die hiermee wordt opgedaan kan overigens ook gebruikt worden voor het vaststellen van toekomstige specificaties en onderhoudsconcepten voor de fabrikanten van railmaterieel.

En als het eenmaal werkt...
Hoe een goed werkend real-time monitoring systeem in de praktijk werkt vertelt Vincent Kwaks, manager System Groups bij VanDerLande Industries. Zijn bedrijf installeerde tussen augustus 2006 en mei 2008 het grootste geautomatiseerde bagage-afhandelingssysteem ter wereld in de nieuwe Terminal 5 van Heathrow Airport. Op het eerste gezicht een totaal andere wereld dan het onderhoud van railmaterieel, maar het principe is eigenlijk precies hetzelfde. Er is sprake van vervoer, materieel en het risico van vertraging door storingen of reparaties.

Het uiterst complexe systeem kan tijdens topdrukte zo’n 12.000 stuks bagage per uur verwerken. Een groot deel daarvan bestaat uit koffers van overstappende reizigers die op de uiteindelijke plaats van bestemming graag probleemloos worden herenigd met hun bezittingen. Er vindt dus niet alleen zeer veel fysiek transport plaats, maar er moeten ook enorme hoeveelheden data en informatie worden gegenereerd en verwerkt. Zonder real-time monitoring en preventief onderhoud zou zo’n systeem niet kunnen functioneren.

Conclusie
SmartFleet® van Lloyd’s Register Rail Europe is een breed concept dat daardoor ook een brede uitwerking heeft. Er is weliswaar tijd nodig om te wennen aan de overgang van puur mechanisch naar meer elektronisch onderhoud, maar de nieuwste generatie onderhoudspersoneel is daar eigenlijk al op ingesteld. Door natuurlijk verloop zal een volledige omscholing van bestaand personeel binnenkort niet meer nodig zijn.

Aan de bedrijfskant wordt winst geboekt op het gebied van efficiency en kostenbeheersing bij het onderhoud van de rolling stock, terwijl de échte eindgebruiker - de reiziger - minder met uitval van materieel te maken krijgt. Minder verlies aan reistijd dus. Bovendien is het gewoon prettiger reizen in optimaal onderhouden openbaar vervoer. De aanvankelijke investering in tijd en materieel laat zich terugverdienen in een overzichtelijk tijdsbestek, dat vrij nauwkeurig van tevoren te bepalen is. En ook dat is voor iedereen een goede zaak.

Meer informatie?
Mark.Palte@lrrail.com


Andere recente artikelen
Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht
Interview Piet Verburg, NSVV over bijeenkomst Licht & Beleving - Rol ambtenaar in netwerksamenleving
Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR
Frank Hagemeier, Siemens: 'Coöperatieve mobiliteit zal wegkantgebonden signalering vervangen'
Interview met Sebald van Royen, Directeur bij BAM Rail bv, over 175 jaar spoor in Nederland
Betuweroute bakermat kennis infraprojecten
Interview met Cees Tommel, directeur Keyrail, over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Corina de Jongh over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Léon Linders, Alstom Nederland
Interview with Christopher Irwin, Vice chair, European Passengers' Federation (EPF)
Interview Infrasite met staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda
Interview met Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement ERTMS NS Reizigers
Jan Koers, Directeur Intraffic: 'Beter spoor door topcorridors en meer intercity's'
Interview met Lourens Klok (HP) en Rob Huibers (Andes) over Multimodale Reisinformatie
Interview Ingrid de Bondt, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland over beheer en onderhoud in de infra
Interview Robbert de Ridder, directeur BAM Infra Asset Management over beheer en onderhoud in infra
Prestatiecontracten bij beheer en onderhoud
Interview met Richard van der Weide, Intergo, over Ergonomie en Human Factors in de infra
Interview Martie van der Vlist, Henri Palm over Multimodale Reisinformatie
Keuze tussen beheren of vervangen is vorm van evenwicht
Interview Infrasite met minister Schultz van Haegen over de weg naar Duurzame Mobiliteit
Interview met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over ontwikkelingen in de openbare ruimte
Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab
Interview met Jacco Lammers van Go About over Multimodale Reisinformatie
Interview met Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland
Interview met Hans van Leeuwen, DGMR, over het verwezenlijken van Duurzaam Vervoer
Interview met Elbert Lievense, Stichting DOET / ICU, over 'Duurzaam Vervoer, hoe nu verder'
Interview met Marieke Martens, TNO, over 'Mobiliteit en Gedrag' - Tussentijdse Resultaten
Interview met Hassan Elammouri, gemeente Amersfoort, over Handvatten voor (data)beheer
Interview met Harro Verhoeven, CROW, over lezing Beeldkwaliteit in OR
Interview met Ellen de Vries van Het Lux Lab over lezing Lichtontwerpen 2.0
Interview met Arthur Klink, IGOV, over lezing Visie op OVL in 2030
Maxime Verhagen: Bezuinigen op bouw kost 11.000 banen
Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd's Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Interview met Gerbrand Klijn, provincie Noord-Brabant, over multimodale reisinformatie
Interview met minister Melanie Schultz van Haegen over het project 'Multimodale Reisinformatie'
Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering
Kansen in de bestaande woningmarkt
Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden
Leergang Baanbrekers In De Bouw: Succes krijgt vervolg in Baanbrekerswerkplaats
Gouden Wissel
Wij optimaliseren het onderhoudsboekje, daardoor dalen de kosten
Havenbedrijf Rotterdam kiest voor maximale veiligheid N15 - Maasvlakte II
Lloyd's Register Seminar - Maximaal betrouwbaar materieel vanaf dag 1
Ambacht en vakmanschap voor het buigen van spoor
Parametrische modellen
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Zestig stations veiliger met poortjes
Klimaatbestendigheid Ring Utrecht onderzocht
Virtual Engineering breekt door
Plan-m.e.r. verbetert gemeentelijke mobiliteit en leefomgeving
Duurzame Infrastructuur: 'Er is veel winst te behalen'
Kunstwerken vervangen of renoveren?
ViA15 aan vooravond cruciaal besluit
Incidenten kunnen beter gemanaged worden
Floating Car Data van TomTom
Klanttevredenheid belangrijkste business issue voor ingenieursbureaus
Wat er in de Miljoenennota zou moeten staan
Projectbureau ZuidasDok levert krachttoer in Amsterdam-Zuid
Betere doorstroming op A2 Hooggelegen
Hartelbrug interactief ontworpen in i-Room
Meer treinen op hetzelfde spoor
Elektrische auto grijpt de macht
'Integrale aanpak benutten levert veel winst op'
Beoordelen van economische vraagstukken bij aanleg en beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen
Wagemaker doet verslag van de BIMCaseweek 2011
Automobilisten: milieu soms belangrijker dan portemonnee
BEVB van kracht
Samenvatting rapport Hoe groeit het regionaal openbaar vervoer?
Aanbesteding openbaar vervoer heeft hoge prijs
Leegstand Kantoren: een uitdaging?!
Benchmark rioleringszorg 2010
Een nieuwe BIR?
Eerste afstudeerders Geïntegreerd Bouwen
Meer aandacht voor onderwijs in de gww
STS-passages 2009 Management-samenvatting
Een spoorboekje voor de toekomst van NS en ProRail
Netwerksysteem van Peek lost files Woerden op
Eindrapport OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
Vermijdbare overlast drinkwaterleidingen door bouw
Publieke advies- en ingenieursbureaus moeten inhoudelijk meer gaan samenwerken
Railforum Jaarcongres 2010: showtime!
Vervlechting kan oplevering infrastructurele werken versnellen
3D-simulatie voorspelt voetgangersgedrag op stations
John Vredenberg, gemeente Amersfoort: “3D-ontwerp wordt een communicatiegereedschap”
Assetmanagement ontzorgt overheden
Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Management samenvatting
Analyse rijksbegroting 2011
Samenvatting Deltaprogramma
Bouwend Nederland: op peil houden van investeringen in infrastructuur en waterbeheer
Energiezuinig van brak naar zoet water uit diepe ondergrond
Eerherstel voor Zuid-Hollandse kust
Informeel ruimtelijk planproces
Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert hightech mobiliteitoplossingen
Zonder flexibele organisatie lopen megaprojecten vast
Elektrisch vervoer stimuleert onderwijs en werkgelegenheid in Amsterdam
Kans van slagen projecten groter door betrokkenheid bewoners
Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust
'De omgeving heeft invloed. Die bron van onzekerheid moet je managen.'
Langetermijneffecten van coöperatieve informatiesystemen onderbelicht
De NMa staat een normale relatie tussen ProRail en NS in de weg!
Hogesnelheidslijnen voor de Deltametropool nut of onzin?
CBS: Opnieuw daling aantal verkeersdoden in 2009
Coöperatief rijden voorkomt spookfiles
Mijlpalen voor verbreding snelweg A15
Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten
Minder files door robuust verkeersnetwerk en ICT
LBN Betonproducten vraagt steun voor afwateringsproject Ghana
Advies Deltawet
'Moderne bouwsector kan niet zonder netwerken'
Mobiliteitsmakelaar makelt en schakelt naar de behoefte aan mobiliteit
Jan Boeve: Vernieuwingsplatform Bouw moet slag naar praktijk nu echt gaan maken
SWOV-rapport Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008 Samenvatting
Nieuwe hoogspanningsmasten in Nederland
Prefab HSB-overlaging winnaar prijsvraag Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Ontwerpproject Kardinge draagt bij aan verbetering Civil 3D
Verslag zesde Kennisdag Inspectie Waterkeringen
Nedap en de verkeerstoegang in een autoluw stadscentrum
Een uitnodiging aan u
Mobiliteitsbalans 2009 Samenvatting
Zes gemeenten gaan met proefprojecten K&L aan de slag
Eindadvies adviescommissie verkenning Toekomst Afsluitdijk
Samenvatting DIJK EN MEER Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
Terugblik op het project IPS Deventer
Rotonde of verkeerslichten?
Toespraak van de Prins van Oranje tijdens Symposium Smart and Sustainable Built Environments 2009
Opleidingsbedrijven krijgen meer leerlingen terug
Alstom onthult prototype Prima II
Thales: ETCS voor het eerst in Amerika toegepast
Hightech buizenscherm absorbeert en reduceert het geluid van de A2
Evaluatie Proefvakken Rollpave
Projectbeheersing megaprojecten op schrift gesteld
Mobiliteit in 2039: De mobiliteitsvisie van Siemens Mobility
Cooperative Systems on the Road: van theorie naar praktijk
Samenvatting onderzoek 'Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering'
Beleving van verkeersonveiligheid; Een probleemverkenning over subjectieve veiligheid
Ontwerprichtlijn paalmatrassen in aantocht
N347 Goor-Rijssen veiliger door milieuvriendelijke bermen
Kilometerheffing benadrukt verkeerssysteem als geheel én de rol van ieder individu
Samenvatting rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
Topinstituut in Breda maakt Nederland nummer één in logistiek
ZEEKRACHT, duurzame energie van de Noordzee
Parkeren onder water in caissons
Manifest Flora- en Faunawet
Xaf Utberg over de railmarkt
Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?
Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij
Parkeerergernissen blijven Nederlanders plagen
Onderzoek gebruikersinterface parkeerautomaten voor kenteken-invoer
Project Parkeergarage Tropicana
Waterwonen valt in het water door wet- en regelgeving
Bouwen op het water voor een veilige toekomst
De uitgangspunten voor de WION: Veiligheid bevorderen, economische schade terugdringen
Vereniging van Waterbouwers VBKO maakt een rondje Waterschappen
Maatregelenpakket Bouwend Nederland
Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail
Hoe zorgen we voor een betaalbaar OV voor elke portemonnee?
Frequentieverhoging in de Randstad
Risicobeheersing kabels en leidingen aan de voordeur
Walk4Water: 21 maart 2009 - Lopen voor water redt levens
SWOV Standpunt nut en de noodzaak van verkeersborden
Convenant A2: helden van de vernieuwing
Bedrijfsleven toont interesse in regionale spitsmijdenprojecten
NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
KTB Competenties van de procesmanager stedelijke vernieuwing
Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
Jonge professionals bestaan niet
Masteropleiding Urban & Area Development
Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals
'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Foto's 'Beroepen op het spoor'
FNV-crisisplan wil positie werknemer versterken
Veilig werken aan de railinfra: blokschakelaar niet het ei van Columbus
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Kredietcrisis, dreiging voor PPS?
Uw project op tijd en binnen budget? Liever niet!
Financiering in aanbesteding van infrastructuur
Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten
De kredietcrisis: checklist voor de commissaris
Werken aan vertrouwen, column van de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol
Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord-Zuidlijn Vijzelgracht, deel 1
Minder faalkosten door goed risicomanagement
Regieraad Bouw maakt tussenbalans op
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
Resultaten Onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud
Verkenning autoverkeer 2012
Samenvatting van het rapport van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart
Samenvatting eindadvies Deltacommissie ‘SAMEN WERKEN MET WATER’
Discussievraag - hoe zorg je ervoor dat elk politiek klimaat een railklimaat is?
Aanpassing Eurovignet Richtlijn maakt wegtransport duurzamer
Invloed van de omgeving bij het realiseren van grote projecten
Mega Trucks of toch maar over de rails?
Historisch benzinestation schuift 50 meter op
Noise Reducing Measures and their Influence on the Wheel-Rail System
Eindrapportage Innovatieprogramma Geluid
Verkeersmanagement A2 Rondweg Den Bosch
Omschakelinrichting geïnstalleerd - Deventer voorbereid op SAT van EBS+
Concrete sleepers for ballasted and non-ballasted track
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Voertuigen met ogen, oren en een brein
Gezocht! Innovatieve oplossing voor berging van 500.000 m3 water
Mobiliteitsbalans 2008 Congestie in perspectief
Samenvatting Advies Commissie Ruding 'Op de goede weg en het juiste spoor'
Storingsgevoelige locaties
Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht (Infrastructures. Time to invest)
Rapport Gesternte van het Streekvervoer van Klaas de Vries
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Gun onze trots het hoofdrailnet!
Ronald Waterman met zijn oplossing van het fileprobleem in Netwerk
Rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding
Advies Lijnen naar 2040
Amsterdam Cycling to Sustainability' platform voor duurzame mobiliteit opgericht
RLC Interface
Hacking of the Mifare RFID smartcard
Security hole in world's most popular smartcard
Straks niemand meer onbespied door het leven
VNONCW: A4 loopt vast in juristerij
Snelwegpanorama's in Nederland
Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

(Advertenties)