Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Articles
Samenwerken voor een veilig spoor: ERTMS
Door: Dag van de Rail, NIB

interview door NIB met Wim Fabries, spreker op het congres Dag van de Rail 2015
Victor Hopman van Deltares over het testen van meetmethodes van in de grond gevormde funderingspalen
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

met als doel 50% van de faalkosten te verminderen
Interview met Carlo van de Weijer over overeenkomsten tussen wegverkeer en railverkeer
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

naar aanleiding van Dag van de Rail 2015
Interview met Jan van Meijl, VDL Bus & Coach Nederland, over Collectief Vervoer
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Gerbrand Klijn over de toekomst in Mobiliteit en Multimodale Reisinformatie
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

naar aanleiding van het congres Innovatieve Mobiliteitsconcepten op 26 maart 2015
20-03-2015
Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit
Geschreven door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit, Multimodale Reisinformatie, PlannerStack naar aanleiding van het congres Innovatieve Mobiliteitsconcepten op 26 maart 2015 in Rotterdam.


1. Wat is voor de komende vijf jaar de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van mobiliteit?

De komende jaren zullen we in Nederland de resultaten en effecten zien van wat onder andere de programma's Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Connecting Mobility van Rijkswaterstaat als doelstelling hadden: het slimmer benutten van de bestaande infrastructuur en het bevorderen van slimme mobiliteit. Ja, er is en wordt in een publiekprivaat samenspel heel veel bruikbaars ontwikkeld. En ja, de sharing economy zal tegelijkertijd een grotere rol gaan spelen. Maar de belangrijkste ontwikkeling is de samenhangende inzet van oplossingen en informatie om reizigers die diensten te bieden waar zij echt op zitten te wachten. Iedereen wil slimme keuzes kunnen maken op basis van werkelijk relevante informatie en adviezen. In onze visie als Calendar42 zal relevant, op het gebied van mobiliteit, altijd synoniem zijn met tijd en plaats gerelateerde informatie, waarbij het hier en nu steeds bepalender gaat zijn. Bijvoorbeeld: op het moment dat je een dagje uit plant of naar een concert wilt gaan, maar ook in dagelijks woon-werk verkeer. We hebben behoefte aan écht betrouwbare, real-time informatie over vertragingen op de weg, de up-to-date beschikbaarheid van parkeervoorzieningen ter plaatse, de verwachte tijd die het je gaat kosten om er te komen en weer te vertrekken, je reistijd van deur tot deur. En daarbij goed inzicht krijgen in mogelijkheden en alternatieven; of dat nu de beschikbaarheid is van een laadpaal om je elektrische auto op te laden of van carpooling/ride sharing. Of de elektrische fiets en bij voorkeur waar je die goed en veilig kunt stallen. Of een combinatie van lopen of fietsen en openbaar vervoermiddelen. Maar ook wat je opties zijn als je minder valide bent of als je ergens woont waar een combinatie van auto en openbaar vervoer het enige realistische alternatief is. En uiteindelijk geloven we dat wij als Nederland alleen de ontwikkelingen niet bepalen. Wereldwijde ontwikkelingen - een voorbeeld is internationaal vliegen, met als voor- en natransport bijvoorbeeld de trein en ook de traditionele taxi of moderne varianten zoals Uber /Lyft- zijn mede bepalend voor hoe snel populaire diensten de mobiliteitsmarkt zullen veranderen.


2. Wat is de visie van Calendar42 op mobiliteit over 25 jaar? Hoe verplaatsen wij ons dan en wat hebben wij daarbij nodig?

Dat is een interessante vraag. Een manier om die te beantwoorden, is te kijken naar internationale vergezichten. Eén van de Europese doelstellingen op het gebied van mobiliteit is dat in 2050 - in 2040 moeten we dan toch al een eindje op weg zijn - 90% van de reizen binnen Europa binnen 4 uur van deur tot deur, dus inclusief voor- en natransport op welke manier dan ook, zullen kunnen plaatsvinden. Of we ons dan nog verplaatsen in grote vliegtuigen die vliegen op kerosine of bijvoorbeeld in kleinere, duurzaam geëxploiteerde airtaxi's die ook binnen Nederland opereren, is mogelijk niet eens de meest relevante vraag. Kijk maar eens naar onze mobiliteit 25 jaar geleden: soms gaat het niet eens zo heel hard, want fiets, bus, tram, metro, trein, auto, carpoolen en het vliegtuig hadden we toen ook al. Relevanter is misschien dat we dan nog altijd overzichtelijke informatie over de beschikbaarheid van diensten zullen willen krijgen. Die informatie moet naadloos zijn afgestemd op waar we zijn en wanneer, en waar we naar toe gaan en hoe laat we daar willen zijn; op hoeveel we daar voor over hebben; op wat onze gewoonten en voorkeuren zijn. Zodat we als reiziger in alle opzichten zoveel mogelijk worden ontzorgd om zo voorspelbaar, zorgeloos en comfortabel mogelijk te kunnen reizen. Die toekomstvisie zijn wij vandaag al bezig te realiseren.


3. De techniek ontwikkelt zich en de behoefte van de klant verandert. Hoe verbind je de mogelijkheden van de techniek met de steeds veranderende wensen van de reiziger?

Ook dat is een goede vraag waaraan twee kanten zitten. Het klopt dat de wensen van de reiziger veranderen, maar waar dat informatievoorziening betreft, zien wij dat de individuele reiziger niet of nauwelijks bereid is te betalen voor diensten met toegevoegde waarde. Waar overigens, in de prijzen voor in elk geval het huidige openbaar vervoer, stilzwijgend wordt meebetaald voor de kwalitatief teleurstellende, weinig innovatieve, bestaande reisinformatie dienstverlening.

En het klopt ook dat de mogelijkheden van de techniek almaar toenemen, maar soms zonder dat de individuele reiziger dat zich in eerste instantie bewust is. Wat die ervan merkt, is dat er via bijvoorbeeld Google of een sexy app plotseling een dienst beschikbaar is die tijdelijk heel populair kan zijn. En 'gratis' bovendien; je hoeft er alleen maar je persoonlijke data voor prijs te geven. Echt duurzame toegevoegde waarde zit hem in onze visie in slimme functionaliteit, die geïntegreerd met andere tijd en plaatsgebonden functies beschikbaar is zodat je 'je ziel er niet voor hoeft te verkopen'.

Bij Calendar42 verbinden wij de mogelijkheden van de techniek met de wensen van eindgebruikers op dit moment nog steeds vooral door allereerst waarde te genereren voor hun werkgevers. De business case zit hem overal nog altijd in het slimmer, effectiever en efficiënter ad hoc kunnen inplannen van bezoeken, afspraken, resources en mensen. En in het met zo min mogelijk handelingen en foutkansen monitoren, administreren en verwerken van alles dat daarmee samenhangt; urenregistratie, kilometerregistratie, reistijdoptimalisatie, parkeerkosten, enz.. Mobiliteitsbeleid en het daarmee faciliteren van de work-life balance van medewerkers, merken wij, zijn voor de meeste werkgevers nog steeds geen primaire zorg. Ondanks alle congestie en verliesuren. Maar dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Wij nemen verbetering van de mobiliteit graag mee als spin-off van andere business waarde die we organisaties helpen realiseren.


4. Calendar42 heeft op 5 februari 2015 aangekondigd Toogethr, een toonaangevende dienst op het gebied van carpoolen & rideshare, over te nemen. Hoe ziet voor Calendar42 de ultieme oplossing in Multimodale Reisinformatie er uit?

'De Ultieme Oplossing In Multimodale Reisinformatie'! Dat is een killer app natuurlijk, zal iedereen je vertellen! (lacht) Maar zonder gekheid: op welke manier we dit ook vorm geven (op je smart phone, watch, glasses of hololens) het zal er wat ons betreft altijd op neerkomen dat we reizigers functionaliteit bieden en overzicht over al hun relevante opties en alternatieven voor mobiliteit, gerelateerd aan 'hoe hun dag eruit ziet'. Zelf reis ik bijvoorbeeld graag met het openbaar vervoer op het moment dat ik moet werken of wat stukken moet doorlezen, maar pak ik een (deel) auto wanneer ik vooral wat belletjes moet afhandelen. En daar wil ik graag op een gebruiksvriendelijke manier, location based, context aware en naadloos aansluitend bij de intentie die besloten ligt in mijn voorkeuren en planning in worden ondersteund. En met inbegrip van informatie over o.a. prijzen (en bv. ticketing), CO2-waarden en tijdsbeslag van de verschillende opties en de mogelijkheid om die zo objectief mogelijk te vergelijken. Echt multimodaal betekent in die zin alles: de beschikbaarheid van laadpalen voor je e-auto, de beschikbaarheid van veilige stallingsopties voor je fiets of e-bike, veilige fietsroutes voor je kinderen, carpoolen en ride sharen, car sharen, bus/tram/metro, veerdiensten, trein, optimale reistijden om met de auto te reizen, enz.. Alles dat jij als een optie ziet, alles dat voor jou relevant is.


5. Waar liggen de kansen voor bedrijven in de constant veranderende mobiliteitsector en hoe kun je deze kansen pakken?

Dit is misschien een beetje een open deur: de kansen liggen in het kunnen vertalen van de technologie die beschikbaar komt naar de (latente) wensen van reizigers. Die technologie moet soms nog worden ontwikkeld, zoals in het geval van de 'motor' onder onze reisinformatie, die wij binnen het samenwerkingsverband Plannerstack met een aantal andere partijen realiseerden in de vorm van de OpenTripPlanner API (inclusief trip monitoring ofwel 'information follow me'). Het uitgangspunt was in dat geval open data, open source en open kennisdeling in een open community. We delen de visie dat echt structurele innovatie alleen mogelijk is op basis van samenwerking en dus ook niet achter gesloten deuren moet plaats vinden. Elkaar uitdagen en samen de lat steeds hoger leggen, in plaats van het wiel op diverse plaatsen steeds opnieuw uitvinden. In onze visie is dat, zeker voor de mobiliteitssector waar het moeilijk blijft om business cases te vinden zonder op zijn minst publiekprivate samenwerking, de snelste en meest duurzame weg naar innovatie. Maak wat je zelf te bieden hebt, het liefst open, beschikbaar en krijg daar de slimme oplossingen die anderen hebben ontwikkeld voor terug. De grootste kans ligt in samen de mobiliteitsinformatieketen steeds rijker maken en daar zelf slimme toepassingen op ontwikkelen, gericht op eindgebruikers.


6. De stichting Plannerstack, waarvan je voorzitter bent, heeft als voornaamste doel het bevorderen van de toegang tot reisinformatie en/of -planning voor alle geïnteresseerde partijen. Daarnaast investeren Stichting OpenGeo, Plannerstack & ACC ICT met NDOV vanaf september 2014 in voorgoed open stellen van OV-reisinfo. Wat zijn de voornaamste struikelblokken voor het bereiken van robuuste OV-reisinformatie? Hoe kunnen die worden opgelost?

Stap 1 is nog altijd het compleet krijgen van de actuele situatie in het OV aanbod in Nederland. Ook nu nog, anderhalf jaar nadat we elkaar hierover ook al spraken, zijn er vervoerders die hun data niet of niet correct en rechtstreeks beschikbaar stellen - om van prijsinformatie die nodig is om eerlijke vergelijkingen te kunnen maken nog maar te zwijgen.
Stap 2 is ook onveranderd: er met elkaar voor zorgen dat de kwaliteit van de data en de betrouwbaarheid van de levering daarvan structureel worden verbeterd. Wij geloven daarbij in 'aanpakken bij de bron', maar wel met actieve betrokkenheid van de hele keten: van reiziger, via dienstaanbieder, data aggregator, dataloket, vervoerder en wegbeheerder tot de opdrachtgever, op een constructieve en degelijke manier samenwerken in dit proces. Vaak ligt aan problemen bijvoorbeeld nog steeds een noodzaak tot verdere professionalisering van operationele en IT-beheerprocessen bij vervoerders ten grondslag. Maar zonder directe en gerichte feedback vanuit de keten op wat je levert, is het natuurlijk moeilijk om vast te stellen wat je beter moet doen.

Op dit moment is het bijvoorbeeld ook nog steeds zo dat, doordat de openbaar vervoerders in hun gezamenlijke shared service center een zogenoemd 'single point of failure' hebben gecreëerd, de levering van, ook actuele, data er door technische oorzaken soms zomaar een dag of dagen gedeeltelijk (1 of meer vervoerders) of geheel (alle vervoerders) uit kan liggen. De meeste openbaar vervoerders leveren hun data nog steeds uitsluitend via dat shared service center, dus als mobiliteits(informatie)sector kunnen wij nergens anders terecht. En daarmee staat de kwaliteit van onze informatievoorziening aan reizigers nog steeds vrijwel dagelijks onder druk. Terwijl partners binnen Plannerstack al jaren klaar staan om de bewuste open data rechtstreeks van vervoerders af te nemen, te normaliseren en standaardiseren en dit aan te bieden als basis voor de hoogwaardige dienstverlening die we allemaal graag willen realiseren. Je zou zeggen dat dat gemakkelijk is op te lossen, bijvoorbeeld door de opdrachtgevers die concessies verlenen en daarvoor de voorwaarden stellen. Daar strijden wij dus ook voor. Maar we richten ons er vooral op om partijen bij elkaar te brengen die door dingen te doen, in concrete projecten, zelf innovaties vorm geven.

Een actueel overzicht betreffende alle informatie rondom Plannerstack is beschikbaar op www.plannerstack.org. En lees ook eens ons blog over open data, dat heeft nog niets aan actualiteit verloren.

Andere recente artikelen
Interview met Rien van der Knaap over Collectief Vervoer en de ontwikkeling hiervan
Interview met Ruud van Heugten, Noord-Brabant, over veiligheid en onderhoud van infrastructuur
Interview met Iddo Keuning, Royal HaskoningDHV, over Asset Management in de infra
Cybersecurity bij infrastructurele projecten
Interview Jan Muizelaar over inspelen op de vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken
Interview Wies Vonck, programmadirecteur Sluizen RWS, over 'Voldoen aan de wensen van de beheerder'
Speech Martin van Pernis: Vijf jaar Vernieuwing in de bouw
Interview Ton Hesselmans, Rinus Kuijper, Marco Berkhout: iAMPro als dashboard voor assetmanagement
Interview Walter Suy, Niels Meijerink en Bernard Witteveen van CROW over lancering CROW ProContract
Interview met Marleen Hovens en Emile Oostenbrink van CROW over 'Verkeerskunde: techniek of gedrag?'
Interview met Marco Maréchal over Omgevingsmanagement
Interview met Arthur Klink van IGOV
Interview met Johan Koolwaaij en Marcel Bijlsma van Mobidot over 'Verplaatsingsgedrag in kaart'
Interview met Robert Koolen van Heijmans over De Energieneutrale Stad
Interview met Florian Hupkes van NS over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Anna Bootsma van ProRail over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht
Interview Piet Verburg, NSVV over bijeenkomst Licht & Beleving - Rol ambtenaar in netwerksamenleving
Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR
Frank Hagemeier, Siemens: 'Coöperatieve mobiliteit zal wegkantgebonden signalering vervangen'
Interview met Sebald van Royen, Directeur bij BAM Rail bv, over 175 jaar spoor in Nederland
Betuweroute bakermat kennis infraprojecten
Interview met Cees Tommel, directeur Keyrail, over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Corina de Jongh over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Léon Linders, Alstom Nederland
Interview with Christopher Irwin, Vice chair, European Passengers' Federation (EPF)
Interview Infrasite met staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda
Interview met Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement ERTMS NS Reizigers
Jan Koers, Directeur Intraffic: 'Beter spoor door topcorridors en meer intercity's'
Interview met Lourens Klok (HP) en Rob Huibers (Andes) over Multimodale Reisinformatie
Interview Ingrid de Bondt, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland over beheer en onderhoud in de infra
Interview Robbert de Ridder, directeur BAM Infra Asset Management over beheer en onderhoud in infra
Prestatiecontracten bij beheer en onderhoud
Interview met Richard van der Weide, Intergo, over Ergonomie en Human Factors in de infra
Interview Martie van der Vlist, Henri Palm over Multimodale Reisinformatie
Keuze tussen beheren of vervangen is vorm van evenwicht
Interview Infrasite met minister Schultz van Haegen over de weg naar Duurzame Mobiliteit
Interview met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over ontwikkelingen in de openbare ruimte
Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab
Interview met Jacco Lammers van Go About over Multimodale Reisinformatie
Interview met Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland
Interview met Hans van Leeuwen, DGMR, over het verwezenlijken van Duurzaam Vervoer
Interview met Elbert Lievense, Stichting DOET / ICU, over 'Duurzaam Vervoer, hoe nu verder'
Interview met Marieke Martens, TNO, over 'Mobiliteit en Gedrag' - Tussentijdse Resultaten
Interview met Hassan Elammouri, gemeente Amersfoort, over Handvatten voor (data)beheer
Interview met Harro Verhoeven, CROW, over lezing Beeldkwaliteit in OR
Interview met Ellen de Vries van Het Lux Lab over lezing Lichtontwerpen 2.0
Interview met Arthur Klink, IGOV, over lezing Visie op OVL in 2030
Maxime Verhagen: Bezuinigen op bouw kost 11.000 banen
Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd's Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Interview met Gerbrand Klijn, provincie Noord-Brabant, over multimodale reisinformatie
Interview met minister Melanie Schultz van Haegen over het project 'Multimodale Reisinformatie'
Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering
Kansen in de bestaande woningmarkt
Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden
Leergang Baanbrekers In De Bouw: Succes krijgt vervolg in Baanbrekerswerkplaats
Gouden Wissel
Wij optimaliseren het onderhoudsboekje, daardoor dalen de kosten
Havenbedrijf Rotterdam kiest voor maximale veiligheid N15 - Maasvlakte II
Lloyd's Register Seminar - Maximaal betrouwbaar materieel vanaf dag 1
Ambacht en vakmanschap voor het buigen van spoor
Parametrische modellen
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Zestig stations veiliger met poortjes
Klimaatbestendigheid Ring Utrecht onderzocht
Virtual Engineering breekt door
Plan-m.e.r. verbetert gemeentelijke mobiliteit en leefomgeving
Duurzame Infrastructuur: 'Er is veel winst te behalen'
Kunstwerken vervangen of renoveren?
ViA15 aan vooravond cruciaal besluit
Incidenten kunnen beter gemanaged worden
Floating Car Data van TomTom
Klanttevredenheid belangrijkste business issue voor ingenieursbureaus
Wat er in de Miljoenennota zou moeten staan
Projectbureau ZuidasDok levert krachttoer in Amsterdam-Zuid
Betere doorstroming op A2 Hooggelegen
Hartelbrug interactief ontworpen in i-Room
Meer treinen op hetzelfde spoor
Elektrische auto grijpt de macht
'Integrale aanpak benutten levert veel winst op'
Beoordelen van economische vraagstukken bij aanleg en beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen
Wagemaker doet verslag van de BIMCaseweek 2011
Automobilisten: milieu soms belangrijker dan portemonnee
BEVB van kracht
Samenvatting rapport Hoe groeit het regionaal openbaar vervoer?
Aanbesteding openbaar vervoer heeft hoge prijs
Leegstand Kantoren: een uitdaging?!
Benchmark rioleringszorg 2010
Een nieuwe BIR?
Eerste afstudeerders Geïntegreerd Bouwen
Meer aandacht voor onderwijs in de gww
STS-passages 2009 Management-samenvatting
Een spoorboekje voor de toekomst van NS en ProRail
Netwerksysteem van Peek lost files Woerden op
Eindrapport OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
Vermijdbare overlast drinkwaterleidingen door bouw
Publieke advies- en ingenieursbureaus moeten inhoudelijk meer gaan samenwerken
Railforum Jaarcongres 2010: showtime!
Vervlechting kan oplevering infrastructurele werken versnellen
3D-simulatie voorspelt voetgangersgedrag op stations
John Vredenberg, gemeente Amersfoort: “3D-ontwerp wordt een communicatiegereedschap”
Assetmanagement ontzorgt overheden
Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Management samenvatting
Analyse rijksbegroting 2011
Samenvatting Deltaprogramma
Bouwend Nederland: op peil houden van investeringen in infrastructuur en waterbeheer
Energiezuinig van brak naar zoet water uit diepe ondergrond
Eerherstel voor Zuid-Hollandse kust
Informeel ruimtelijk planproces
Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert hightech mobiliteitoplossingen
Zonder flexibele organisatie lopen megaprojecten vast
Elektrisch vervoer stimuleert onderwijs en werkgelegenheid in Amsterdam
Kans van slagen projecten groter door betrokkenheid bewoners
Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust
'De omgeving heeft invloed. Die bron van onzekerheid moet je managen.'
Langetermijneffecten van coöperatieve informatiesystemen onderbelicht
De NMa staat een normale relatie tussen ProRail en NS in de weg!
Hogesnelheidslijnen voor de Deltametropool nut of onzin?
CBS: Opnieuw daling aantal verkeersdoden in 2009
Coöperatief rijden voorkomt spookfiles
Mijlpalen voor verbreding snelweg A15
Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten
Minder files door robuust verkeersnetwerk en ICT
LBN Betonproducten vraagt steun voor afwateringsproject Ghana
Advies Deltawet
'Moderne bouwsector kan niet zonder netwerken'
Mobiliteitsmakelaar makelt en schakelt naar de behoefte aan mobiliteit
Jan Boeve: Vernieuwingsplatform Bouw moet slag naar praktijk nu echt gaan maken
SWOV-rapport Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008 Samenvatting
Nieuwe hoogspanningsmasten in Nederland
Prefab HSB-overlaging winnaar prijsvraag Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Ontwerpproject Kardinge draagt bij aan verbetering Civil 3D
Verslag zesde Kennisdag Inspectie Waterkeringen
Nedap en de verkeerstoegang in een autoluw stadscentrum
Een uitnodiging aan u
Mobiliteitsbalans 2009 Samenvatting
Zes gemeenten gaan met proefprojecten K&L aan de slag
Eindadvies adviescommissie verkenning Toekomst Afsluitdijk
Samenvatting DIJK EN MEER Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
Terugblik op het project IPS Deventer
Rotonde of verkeerslichten?
Toespraak van de Prins van Oranje tijdens Symposium Smart and Sustainable Built Environments 2009
Opleidingsbedrijven krijgen meer leerlingen terug
Alstom onthult prototype Prima II
Thales: ETCS voor het eerst in Amerika toegepast
Hightech buizenscherm absorbeert en reduceert het geluid van de A2
Evaluatie Proefvakken Rollpave
Projectbeheersing megaprojecten op schrift gesteld
Mobiliteit in 2039: De mobiliteitsvisie van Siemens Mobility
Cooperative Systems on the Road: van theorie naar praktijk
Samenvatting onderzoek 'Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering'
Beleving van verkeersonveiligheid; Een probleemverkenning over subjectieve veiligheid
Ontwerprichtlijn paalmatrassen in aantocht
N347 Goor-Rijssen veiliger door milieuvriendelijke bermen
Kilometerheffing benadrukt verkeerssysteem als geheel én de rol van ieder individu
Samenvatting rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
Topinstituut in Breda maakt Nederland nummer één in logistiek
ZEEKRACHT, duurzame energie van de Noordzee
Parkeren onder water in caissons
Manifest Flora- en Faunawet
Xaf Utberg over de railmarkt
Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?
Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij
Parkeerergernissen blijven Nederlanders plagen
Onderzoek gebruikersinterface parkeerautomaten voor kenteken-invoer
Project Parkeergarage Tropicana
Waterwonen valt in het water door wet- en regelgeving
Bouwen op het water voor een veilige toekomst
De uitgangspunten voor de WION: Veiligheid bevorderen, economische schade terugdringen
Vereniging van Waterbouwers VBKO maakt een rondje Waterschappen
Maatregelenpakket Bouwend Nederland
Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail
Hoe zorgen we voor een betaalbaar OV voor elke portemonnee?
Frequentieverhoging in de Randstad
Risicobeheersing kabels en leidingen aan de voordeur
Walk4Water: 21 maart 2009 - Lopen voor water redt levens
SWOV Standpunt nut en de noodzaak van verkeersborden
Convenant A2: helden van de vernieuwing
Bedrijfsleven toont interesse in regionale spitsmijdenprojecten
NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
KTB Competenties van de procesmanager stedelijke vernieuwing
Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
Jonge professionals bestaan niet
Masteropleiding Urban & Area Development
Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals
'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Foto's 'Beroepen op het spoor'
FNV-crisisplan wil positie werknemer versterken
Veilig werken aan de railinfra: blokschakelaar niet het ei van Columbus
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Kredietcrisis, dreiging voor PPS?
Uw project op tijd en binnen budget? Liever niet!
Financiering in aanbesteding van infrastructuur
Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten
De kredietcrisis: checklist voor de commissaris
Werken aan vertrouwen, column van de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol
Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord-Zuidlijn Vijzelgracht, deel 1
Minder faalkosten door goed risicomanagement
Regieraad Bouw maakt tussenbalans op
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
Resultaten Onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud
Verkenning autoverkeer 2012
Samenvatting van het rapport van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart
Samenvatting eindadvies Deltacommissie ‘SAMEN WERKEN MET WATER’
Discussievraag - hoe zorg je ervoor dat elk politiek klimaat een railklimaat is?
Aanpassing Eurovignet Richtlijn maakt wegtransport duurzamer
Invloed van de omgeving bij het realiseren van grote projecten
Mega Trucks of toch maar over de rails?
Historisch benzinestation schuift 50 meter op
Noise Reducing Measures and their Influence on the Wheel-Rail System
Eindrapportage Innovatieprogramma Geluid
Verkeersmanagement A2 Rondweg Den Bosch
Omschakelinrichting geïnstalleerd - Deventer voorbereid op SAT van EBS+
Concrete sleepers for ballasted and non-ballasted track
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Voertuigen met ogen, oren en een brein
Gezocht! Innovatieve oplossing voor berging van 500.000 m3 water
Mobiliteitsbalans 2008 Congestie in perspectief
Samenvatting Advies Commissie Ruding 'Op de goede weg en het juiste spoor'
Storingsgevoelige locaties
Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht (Infrastructures. Time to invest)
Rapport Gesternte van het Streekvervoer van Klaas de Vries
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Gun onze trots het hoofdrailnet!
Ronald Waterman met zijn oplossing van het fileprobleem in Netwerk
Rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding
Advies Lijnen naar 2040
Amsterdam Cycling to Sustainability' platform voor duurzame mobiliteit opgericht
RLC Interface
Hacking of the Mifare RFID smartcard
Security hole in world's most popular smartcard
Straks niemand meer onbespied door het leven
VNONCW: A4 loopt vast in juristerij
Snelwegpanorama's in Nederland
Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

(Advertenties)