Add to Google
Follow Infrasite on Twitter

Infrasite.nl Go to the Infrasite.nl LinkedIn group - Infrasite Rail Go to the Infrasite Rail LinkedIn group

 


Eventspecials
Verkeer en Mobiliteit 2012
Infrasite Beursspecial InfraTech 2013
Rail-Tech Europe 2013
Infrasite Beursspecial Intertraffic Amsterdam
Deltaplan Duurzaam Vervoer


Sector Specials
Advies & Consultancy
Automatisering / CAD / Software
Bruggen & Tunnels
Civiele Engineering
Duurzaamheid/MVO/CO2
Energie
Elektrisch opladen
Elektrotechniek
Financiering & Aanbesteden
Geluid
GWW
Kabels & Leidingen
Mobiliteit
Openbaar Vervoer
Openbare Ruimte en Steden
Parkeren
Personeel & Carrière
Prinsjesdag
Projecten & Projectmanagement
Rail
Risicomanagement
Signaling / ERTMS
Training & Opleiding
Veiligheid
Verkeer
Waterbouw & Delta's
Wegen


Inhoud
Home
Infrasite Articles
Infrasite Bedrijvengids
Infrasite Catalogue
Infrasite Competence
Infrasite Definitions
Infrasite Documents
Infrasite Events
Infrasite Innovatie
Infrasite Jobs
Infrasite Mobile
Infrasite Nieuws
Infrasite Nieuwsbrief
Infrasite Products
Infrasite Projecten
Infrasite Specials
Infrasite Training
Infrasite Weblogs
Infrasite Zoeken


Adverteren
Adverteren op Infrasite


Andere uitgaven
Infrasite.net
InfraWeblogs.nl
InfraWeblogs.com


Infrasite is hét vakmedium over alle modaliteiten, infrastructuur, projecten, wegenbouw, railbouw, waterbouw, verkeer, energie, pijpleidingen, veiligheid, intermodaliteit, multimodaliteit en mobiliteit.

© Infrasite 2002 - 2012
Infrasite Articles
Ontwikkelingen rond verlichting in de openbare ruimte
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Vragen en antwoorden over de ERTMS pilot
Door: Programma ERTMS

Tussen 2012 en begin 2015 heeft een pilot met spoorbeveiligingssysteem ERTMS plaatsgevonden op het baanvak Amsterdam-Utrecht.
Interview met Gertjan Eg, directeur ASTRIN en de ALiS foundation, over het ALiS protocol
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Visie Siemens op coöperatieve mobiliteit in Nederland
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Eddy Verhoeven en Gerben Passier over de visie van Siemens op coöperatieve mobiliteit in Nederland
Integrale obsolescence monitoring aanpak NS, NedTrain en Ricardo Rail succesvol
Door: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Falco Mooren, NedTrain en Boudewijn van Os, Ricardo Rail (voorheen Lloyd's Register Rail)
End of Life Asset-management for Intercity (ICM) Traction systems at Dutch Railways
Door: NedTrain en Ricardo Rail

Artikel door NedTrain en Ricardo Rail (voorheen Lloyd's Register Rail)
17-07-2015
End of Life Asset-management for Intercity (ICM) Traction systems at Dutch Railways
Geschreven door: NedTrain en Ricardo Rail

1. Inleiding

1.1 Aanleiding
In de jaren tachtig heeft NS 144 Intercity Materieel (ICM) treinen laten bouwen. Op het moment van introductie waren dit de snelste treinen, met een top van 160 km/u. Bijzonder aan het oorspronkelijke 'Koploper' ontwerp is dat de uiteindes van treinstellen een deur hadden, waarmee reizigers van het ene gekoppelde treinstel naar het volgende kunnen lopen. De ICM is een zeer betrouwbare trein gebleken, met een beschikbaarheid van 94%. Als ruggengraat van de Nederlandse intercity dienst is het een waardevolle asset van NS. Bovendien wordt het comfort van de trein erg hoog gewaardeerd onder reizigers.ICM na midlife-refurbishment (na de refurbishment is het doorlopen van het ene naar het andere gekoppelde stel onmogelijk gemaakt) Foto: NedTrain


De ICM bestaat uit vier deelseries, waarvan ICM-1 weerstandstractie heeft, en ICM-2,3,4 een chopper-installatie. De ICM onderging een midlife-refurbishment van 2005 tot 2011. In de midlife-refurbishment zijn systemen als de boordnetomvormer en remmen toekomstbestendig gemaakt. Verder is het interieur volledig vervangen, is er een vacuümtoilet met bioreactor geplaatst en is airco toegevoegd. De tractie-installatie presteerde tot dan toe uitstekend, in de midlife-refurbishment zijn daarom geen wijzigingen aangebracht daaraan.

ICM bevindt zich in de 'garanderen' levensfase, dit betekent dat de huidige prestaties gewaarborgd moeten blijven en dat waar mogelijk de onderhouds- en exploitatiekosten verminderd moeten worden. Degradatie van de performance en risico's voor obsolescence1 dienen vermeden te worden. NedTrain voert actief Instandhoudingsresearch uit waarbij de conditie en degradatie van systemen wordt onderzocht.

Toch leidde dit ertoe dat de assetmanager van NedTrain veelal kleine losstaande obsolescence problemen had op te lossen.

Een voorbeeld is dat van de thyristoren en diodes. Beide componenten zijn op een gegeven moment obsoleet geraakt, en vervangen met nieuwe componenten. Hoewel beide componenten binnen de specificaties vielen, vormden ze samen de oorzaak van het ontstaan van een stoorstroom van 25 Hz, in potentie een bedreiging van de veiligheid. Het heeft NedTrain veel tijd en energie gekost om achter de oorzaak van deze stoorstroom te komen.

Verder waren er zorgen vanuit de organisatie, monteurs en engineers, over de toekomstige leverbaarheid/beschikbaarheid van componenten.

Elk probleem op zich is redelijk klein, maar door ze ad hoc op te lossen is het lastig om overzicht te bewaren en een oplossing te bedenken die goed aansluit op de gehele trein. Bovendien hebben de oplossingen soms grote impact op de operatie en financiën. Hierdoor ontstond een behoefte aan een integraal overzicht, om te weten waarin geïnvesteerd moet worden.

De assetmanagers van de vervoerder NS en onderhoudsorganisatie NedTrain hebben regelmatig te maken met obsolescence problemen. De oorzaak is meestal het niet beschikbaar zijn van onderdelen, omdat een fabrikant stopt met produceren, of zelfs geheel niet meer bestaat. Ook veranderende wetten, bijvoorbeeld op het vlak van milieu, zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen niet meer te gebruiken zijn. Een urgent probleem is de obsolescence van componenten van het tractiesysteem van de ICM.

1.2 Doel
Om deze problemen voor te zijn is de assetmanager van NedTrain een onderzoeksproject gestart, samen met de assetmanager van NS en expert knowledge center Ricardo Rail. Het doel was om de huidige prestaties, in de termen veiligheid en beschikbaarheid, van het tractiesysteem te kunnen garanderen tot het einde levensduur (End of Life date) van het tractiesysteem ICM, tegen de laagst mogelijke kosten.

Het project moest de risico's voor het behalen van dit doel beschrijven en kwantificeren en scenario's en verbetervoorstellen opleveren voor het beheersen van de risico's. Hiervoor is een unieke aanpak gekozen.


2 Aanpak

2.1 Multidisciplinair team
Een integrale en multidisciplinaire aanpak vormt kern van het onderzoek. Op bedrijfsniveau is een unieke samenwerking gevormd tussen operator, onderhouder en adviseurs. Er is een team gevormd met leden van het ICM vloot team, met de assetmanagers van NS en NedTrain, samen met NedTrain's maintenance, reliability en systems engineers, werkvoorbereiders, monteurs, supply chain managers en de inkoper. Het project werd geleid en ondersteund door technisch specialisten en een facilitator van Ricardo Rail. Zo bevat het team kennishouders uit alle geledingen van alle organisaties.
Multidisciplinair team uit de gehele PDCA cyclus
Het team is gevormd met leden uit de gehele supply chain
2.2 System breakdown
Het team begon met een system break down, waarin zowel de systeemgrens werd bepaald, als de hiërarchie van de systemen en onderliggende componenten werd bepaald. De system break down was ook de basis voor het bepalen van de impact van falen van componenten op de performance van het gehele systeem.

2.3 Identificatie kritische componenten
Het team bepaalde van de componenten binnen de systeemgrenzen het gebruik, slijtage, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, beschikbare voorraad en risico op obsolescence. Op basis van deze criteria zijn kritische componenten aangewezen, dit zijn componenten die een risico kunnen vormen op de toekomstige bedrijfszekerheid.

Monteurs deelden hierbij hun ervaringen en onderbuikgevoelens met de technisch specialisten. Technische specialisten deelden hun verwachtingen en kennis weer met de engineers en monteurs. Door deze praktijk ervaring te koppelen aan de theoretische kennis van levensduur en faalwijze van componenten is een rijke analyse en een compleet beeld van kritische componenten ontstaan.

2.4 Voorspellen op basis van historische data
Historische storingsdata werd door de technisch specialistienspecialisten geëxtrapoleerd om voorspellingen voor de toekomst te bepalen. Hiervoor zijn verschillende voorspellingsmodellen gebruikt, dit geeft een bandbreedte en robuustheid van de voorspelling. De voorspellingen zijn getoetst aan de ervaringen van het ICM team. Hierdoor was het mogelijk om onderbuikgevoelens van monteurs getalsmatig te onderbouwen.

2.5 Analysetechnieken voor voorspelling
Analyses zijn te maken op lineaire extrapolatie. Dit is echter zelden een nauwkeurige methode voor voorspellingen, omdat dit geen rekening houdt met een einde van een levensduur. Lineaire extrapolatie geeft daarom meestal een ondergrens aan: de meest optimistische verwachting.

Bij de meeste componenten kan men ervan uitgaan dat de levensduur een normaalverdeling volgt. Het is dan nauwkeuriger om de levensduur van componenten ook te fitten op een normaal verdeling. Hoewel de treinen al bijna 30 jaar rijden, is er door andere inzet, andere datasystemen, belasting en veranderde spanning op de bovenleiding vaak slechts vijf tot tien jaar aan relevante storings- of verbruiksdata beschikbaar. Voor de periode zonder gegevens zijn varianten bepaald; geen storingen en met één storing vrijwel in het begin van de gebruiksperiode. Dit leidt tot verschillende voorspelde uitval curves. (zie afbeelding).Dezelfde gegevens; de eerste keer als stuks per jaar, de tweede keer cumulatief


Door bovenstaande modellen allemaal toe te passen op storingsdata en verbruiksgegevens, is een bandbreedte van voorspellingen gemaakt, van optimistisch tot pessimistisch. Met het team is dan kwalitatief naar deze bandbreedte gekeken om te beoordelen welke het meest aannemelijk is.

De treinen zijn geleverd over een looptijd van acht jaar. De uitval van componenten met eindige levensduur zou dus ook minimaal gespreid moeten liggen over 8 jaar. Toch waren er componenten die een veel minder verspreide toename van de uitval vertoonden. Dit waren de lijnfiltersmoorspoelen (Duits: Netzfilterdrossel). De technici wisten nog te noemen dat deze inderdaad een aantal jaar geleden allemaal in een korte periode waren gemodificeerd, waarbij de isolatie is verbeterd. Het was dan ook bekend en te verwachten dat ze omstreeks hetzelfde jaar ook allemaal zouden falen.

Echter onbekend was dat ook de ankersmoorspoelen, die dezelfde modificatie hadden ondergaan, inmiddels ook een vergelijkbare stijgende uitval vertoonden. Het falen van deze componenten was dus te voorspellen. Dit is een van de voordelen van werken met een multidisciplinair team.

2.6 Scenario's opstellen en toetsen
Op basis van de optimistische tot pessimistische voorspellingen zijn scenario's opgesteld. De scenario's varieerden van het ontwikkelen van alternatieven voor de obsolete componenten, tot het vervangen van de complete tractie-installatie van de ICM met een installatie identiek aan die van de SGM of SLT. Deze gelijkheid biedt logistieke voordelen en verhoogt daarnaast de restwaarde van de onderdelen.

De eisen en wensen van de assetmanagers waren aan het begin van het project in kaart gebracht. Deze zijn vertaald naar criteria op het gebied van o.a. veiligheid, beschikbaarheid, RAMS, life cycle costs (LCC), energiegebruik en -recuperatie, milieu, stoorstromen en risico's op toelating. De scenario's zijn op deze criteria beoordeeld. Hierbij hebben de assetmanagers de mogelijkheid om bepaalde eisen, zoals verwachtte einde levensduur, aan te passen, en daarbij het effect op de scenario's te zien.


3 Resultaat van onderzoek

Als resultaat van het onderzoek waren de assetmanagers in staat een passende en kosteneffectieve oplossing te kiezen, om de dreiging van obsolescence tegen te gaan.

De assetmanagers hebben gekozen voor vervanging en verbetering van kritische componenten uit bestaande installatie, en niet het vervangen van de gehele tractie-installatie. Hoewel een complete vervanging uiteindelijk tot betere prestaties leidt, is dit vanwege de lange terugverdientijd en aanvangsrisico's van deze oplossing niet de optimale keuze.

De terugverdientijd is gebaseerd op de investeringskosten, het lagere energieverbruik en de lagere onderhoudskosten. Anderzijds hebben ook andere factoren invloed op de keuze, zoals de onttrekking tijdens de ombouw en risico's op kinderziektes. Bij een latere verwachtte datum van uitstroom (thans 2028) zou een complete vervanging wél de meeste kosteneffectieve oplossing zijn. Door de scenario's goed door te rekenen kan de assetmanager een gepaste keuze maken. Hieruit valt te leren dat eerder onderzoeken tot andere oplossingen kan leiden, en de totale Life Cycle Costs van de vloot lager zijn.

Op het gebied van vermogenshalfgeleiders zijn er ook een aantal originele componenten niet meer leverbaar. Omdat ook de vervangende componenten in de toekomst obsoleet kunnen worden, zal de verkrijgbaarheid bewaakt worden. Op deze wijze kan tijdig een 'last buy' gedaan worden zodat de beschikbaarheid van reservedelen gegarandeerd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn ringkernen en het beveiligingspaneel.

3.1 PLC
Ringkernen
worden niet meer geleverd, een last-buy was niet meer mogelijk, en alle vervangingen werden gedaan op de bestaande voorraad. Dit haalde in zowel het optimistische als pessimistische scenario het einde van de levensduur niet. Van de ringkern is voorgesteld om een herontwerp te maken met een PLC, die verder voldoet aan dezelfde form/fit/function. NedTrain gaat nu een prototype ontwikkelen.

3.2 Beveiligingspaneel
Beveiligingspaneel is een ander voorbeeld. Dit bevat detectie en weergave van de overstroombeveiliging, en wielslip en een aantal andere beveiligingssystemen. Het verbruik hierop was laag, maar wel stijgend. Dit is zorgwekkend want een defect leidt meteen tot een gestrande trein.

De storing is voor monteurs niet reproduceerbaar, en is er op dit oudere materieel geen diagnosesysteem. Monteurs hebben daarom veel tijd nodig om een storing te vinden en te herstellen Bovendien is het oorspronkelijke kwikrelais dat in dit paneel zit door milieuwetgeving niet meer leverbaar. Omdat de impact op de beschikbaarheid van dit paneel erg groot is wordt dit paneel vervangen. Het nieuwe paneel krijgt dezelfde functie, maar met verbeterde storingsregistratie/diagnose.


4 Conclusie

De situatie van NS en NedTrain is niet anders dan de uitdagingen die operators en onderhouders wereldwijd tegenkomen. Obsolescence zal altijd een vervelende realiteit blijven. Echter, de sleutel van omgaan met obsolescence is te handelen op het moment dat alle opties nog beschikbaar zijn.

Door proactief te handelen, hebben NS en NedTrain, met begeleiding van Ricardo Rail, kunnen zekerstellen dat zij reizigers kunnen vervoeren, en de vloot onderhouden, op de gevraagde serviceniveaus.

Bij modern materieel wordt obsolescence management steeds belangrijker, vanwege de elektronica en software die eerder obsoleet raken.

Wanneer obsolescence niet vroegtijdig wordt aangepakt, dreigt het risico van niet-beschikbaarheid van de treinen. De hoge tijdsdruk waaronder dan problemen opgelost moeten worden leidt zelden tot een optimale oplossing waar een assetmanager, engineer of monteur tevreden mee is. Hoewel een integrale en multidisciplinaire aanpak een groot project is, leidt het tot een completer overzicht en beter onderbouwde en hierdoor kosteneffectieve resultaten. De kosten en benodigde menscapaciteit zijn het waard, om met vertrouwen en zekerheid de toekomst tegemoet te gaan. Bovendien is de methode ook toepasbaar om een deelsysteem scherp af te bakenen en gericht probleemgebieden aan te pakken.

Hiermee is duidelijk geworden dat de obsolescence monitoring aanpak van NS, NedTrain en Ricardo Rail toepasbaar is voor eenieder die met vertrouwen de prestaties van zijn vloot wil waarborgen.

Authors:
Falco Mooren MSc., NedTrain B.V.
Rick van Dooijeweert, NS Reizigers B.V.
Erwin Meerman MSc., Ricardo Rail (vh Lloyd's Register Rail)
Richard Freek B.Eng., Ricardo Rail (vh Lloyd's Register Rail)Zie ook het interview op Infrasite naar aanleiding van dit artikel.

Andere recente artikelen
Interview Waldeck Podgorski over de ervaring met contractvormen Hartelkering
Interview met Maurits Schaafsma over de toekomst van railvervoer en mobiliteit in Nederland
Interview met Jan van der Heide van Pilz over de onbekende mogelijkheden van de Safety PLC
Samenwerken voor een veilig spoor: ERTMS
Victor Hopman van Deltares over het testen van meetmethodes van in de grond gevormde funderingspalen
Interview met Carlo van de Weijer over overeenkomsten tussen wegverkeer en railverkeer
Interview met Wim Kramer van Cement&BetonCentrum over de toekomst van betonwegen
Interview met Jan van Meijl, VDL Bus & Coach Nederland, over Collectief Vervoer
Interview met Gerbrand Klijn over de toekomst in Mobiliteit en Multimodale Reisinformatie
Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit
Interview met Rien van der Knaap over Collectief Vervoer en de ontwikkeling hiervan
Interview met Ruud van Heugten, Noord-Brabant, over veiligheid en onderhoud van infrastructuur
Interview met Iddo Keuning, Royal HaskoningDHV, over Asset Management in de infra
Cybersecurity bij infrastructurele projecten
Interview Jan Muizelaar over inspelen op de vervangingsvraag aan civieltechnische kunstwerken
Interview Wies Vonck, programmadirecteur Sluizen RWS, over 'Voldoen aan de wensen van de beheerder'
Speech Martin van Pernis: Vijf jaar Vernieuwing in de bouw
Interview Ton Hesselmans, Rinus Kuijper, Marco Berkhout: iAMPro als dashboard voor assetmanagement
Interview Walter Suy, Niels Meijerink en Bernard Witteveen van CROW over lancering CROW ProContract
Interview met Marleen Hovens en Emile Oostenbrink van CROW over 'Verkeerskunde: techniek of gedrag?'
Interview met Marco Maréchal over Omgevingsmanagement
Interview met Arthur Klink van IGOV
Interview met Johan Koolwaaij en Marcel Bijlsma van Mobidot over 'Verplaatsingsgedrag in kaart'
Interview met Robert Koolen van Heijmans over De Energieneutrale Stad
Interview met Florian Hupkes van NS over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Anna Bootsma van ProRail over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht
Interview Piet Verburg, NSVV over bijeenkomst Licht & Beleving - Rol ambtenaar in netwerksamenleving
Interview René Nelissen en Arnoud Drevijn: Inzicht in integrale vervangingsbehoefte in OR
Frank Hagemeier, Siemens: 'Coöperatieve mobiliteit zal wegkantgebonden signalering vervangen'
Interview met Sebald van Royen, Directeur bij BAM Rail bv, over 175 jaar spoor in Nederland
Betuweroute bakermat kennis infraprojecten
Interview met Cees Tommel, directeur Keyrail, over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Corina de Jongh over 175 jaar spoor in Nederland
Interview met Léon Linders, Alstom Nederland
Interview with Christopher Irwin, Vice chair, European Passengers' Federation (EPF)
Interview Infrasite met staatssecretaris Mansveld naar aanleiding van de Lange Termijn Spooragenda
Interview met Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement ERTMS NS Reizigers
Jan Koers, Directeur Intraffic: 'Beter spoor door topcorridors en meer intercity's'
Interview met Lourens Klok (HP) en Rob Huibers (Andes) over Multimodale Reisinformatie
Interview Ingrid de Bondt, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland over beheer en onderhoud in de infra
Interview Robbert de Ridder, directeur BAM Infra Asset Management over beheer en onderhoud in infra
Prestatiecontracten bij beheer en onderhoud
Interview met Richard van der Weide, Intergo, over Ergonomie en Human Factors in de infra
Interview Martie van der Vlist, Henri Palm over Multimodale Reisinformatie
Keuze tussen beheren of vervangen is vorm van evenwicht
Interview Infrasite met minister Schultz van Haegen over de weg naar Duurzame Mobiliteit
Interview met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over ontwikkelingen in de openbare ruimte
Interview met Michel Boerrigter over Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van PlanLab
Interview met Jacco Lammers van Go About over Multimodale Reisinformatie
Interview met Floriaan Tasche, Directeur Openbare Verlichting Philips Nederland
Interview met Hans van Leeuwen, DGMR, over het verwezenlijken van Duurzaam Vervoer
Interview met Elbert Lievense, Stichting DOET / ICU, over 'Duurzaam Vervoer, hoe nu verder'
Interview met Marieke Martens, TNO, over 'Mobiliteit en Gedrag' - Tussentijdse Resultaten
Interview met Hassan Elammouri, gemeente Amersfoort, over Handvatten voor (data)beheer
Interview met Harro Verhoeven, CROW, over lezing Beeldkwaliteit in OR
Interview met Ellen de Vries van Het Lux Lab over lezing Lichtontwerpen 2.0
Interview met Arthur Klink, IGOV, over lezing Visie op OVL in 2030
Maxime Verhagen: Bezuinigen op bouw kost 11.000 banen
Interview met Kees Ellerbroek, Lloyd's Register Rail, over Entity in Charge of Maintenance (ECM)
Interview met Gerbrand Klijn, provincie Noord-Brabant, over multimodale reisinformatie
Interview met minister Melanie Schultz van Haegen over het project 'Multimodale Reisinformatie'
Evaluatie WION en de gevolgen voor riolering
Kansen in de bestaande woningmarkt
Railforum: Spoorvervoer moet voorsprong in duurzaamheid uitbreiden
Leergang Baanbrekers In De Bouw: Succes krijgt vervolg in Baanbrekerswerkplaats
Gouden Wissel
Wij optimaliseren het onderhoudsboekje, daardoor dalen de kosten
Havenbedrijf Rotterdam kiest voor maximale veiligheid N15 - Maasvlakte II
Lloyd's Register Seminar - Maximaal betrouwbaar materieel vanaf dag 1
Ambacht en vakmanschap voor het buigen van spoor
Parametrische modellen
Lloyd's Register Rail Europe B.V. introduceert SmartFleet®
Zestig stations veiliger met poortjes
Klimaatbestendigheid Ring Utrecht onderzocht
Virtual Engineering breekt door
Plan-m.e.r. verbetert gemeentelijke mobiliteit en leefomgeving
Duurzame Infrastructuur: 'Er is veel winst te behalen'
Kunstwerken vervangen of renoveren?
ViA15 aan vooravond cruciaal besluit
Incidenten kunnen beter gemanaged worden
Floating Car Data van TomTom
Klanttevredenheid belangrijkste business issue voor ingenieursbureaus
Wat er in de Miljoenennota zou moeten staan
Projectbureau ZuidasDok levert krachttoer in Amsterdam-Zuid
Betere doorstroming op A2 Hooggelegen
Hartelbrug interactief ontworpen in i-Room
Meer treinen op hetzelfde spoor
Elektrische auto grijpt de macht
'Integrale aanpak benutten levert veel winst op'
Beoordelen van economische vraagstukken bij aanleg en beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen
Wagemaker doet verslag van de BIMCaseweek 2011
Automobilisten: milieu soms belangrijker dan portemonnee
BEVB van kracht
Samenvatting rapport Hoe groeit het regionaal openbaar vervoer?
Aanbesteding openbaar vervoer heeft hoge prijs
Leegstand Kantoren: een uitdaging?!
Benchmark rioleringszorg 2010
Een nieuwe BIR?
Eerste afstudeerders Geïntegreerd Bouwen
Meer aandacht voor onderwijs in de gww
STS-passages 2009 Management-samenvatting
Een spoorboekje voor de toekomst van NS en ProRail
Netwerksysteem van Peek lost files Woerden op
Eindrapport OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
Vermijdbare overlast drinkwaterleidingen door bouw
Publieke advies- en ingenieursbureaus moeten inhoudelijk meer gaan samenwerken
Railforum Jaarcongres 2010: showtime!
Vervlechting kan oplevering infrastructurele werken versnellen
3D-simulatie voorspelt voetgangersgedrag op stations
John Vredenberg, gemeente Amersfoort: “3D-ontwerp wordt een communicatiegereedschap”
Assetmanagement ontzorgt overheden
Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Management samenvatting
Analyse rijksbegroting 2011
Samenvatting Deltaprogramma
Bouwend Nederland: op peil houden van investeringen in infrastructuur en waterbeheer
Energiezuinig van brak naar zoet water uit diepe ondergrond
Eerherstel voor Zuid-Hollandse kust
Informeel ruimtelijk planproces
Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert hightech mobiliteitoplossingen
Zonder flexibele organisatie lopen megaprojecten vast
Elektrisch vervoer stimuleert onderwijs en werkgelegenheid in Amsterdam
Kans van slagen projecten groter door betrokkenheid bewoners
Vroegtijdige afstemming bevordert graafrust
'De omgeving heeft invloed. Die bron van onzekerheid moet je managen.'
Langetermijneffecten van coöperatieve informatiesystemen onderbelicht
De NMa staat een normale relatie tussen ProRail en NS in de weg!
Hogesnelheidslijnen voor de Deltametropool nut of onzin?
CBS: Opnieuw daling aantal verkeersdoden in 2009
Coöperatief rijden voorkomt spookfiles
Mijlpalen voor verbreding snelweg A15
Slechte informatie-uitwisseling en communicatie grootste oorzaak faalkosten
Minder files door robuust verkeersnetwerk en ICT
LBN Betonproducten vraagt steun voor afwateringsproject Ghana
Advies Deltawet
'Moderne bouwsector kan niet zonder netwerken'
Mobiliteitsmakelaar makelt en schakelt naar de behoefte aan mobiliteit
Jan Boeve: Vernieuwingsplatform Bouw moet slag naar praktijk nu echt gaan maken
SWOV-rapport Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Nederland in 1993-2008 Samenvatting
Nieuwe hoogspanningsmasten in Nederland
Prefab HSB-overlaging winnaar prijsvraag Minder verkeershinder bij renovatie stalen bruggen
Ontwerpproject Kardinge draagt bij aan verbetering Civil 3D
Verslag zesde Kennisdag Inspectie Waterkeringen
Nedap en de verkeerstoegang in een autoluw stadscentrum
Een uitnodiging aan u
Mobiliteitsbalans 2009 Samenvatting
Zes gemeenten gaan met proefprojecten K&L aan de slag
Eindadvies adviescommissie verkenning Toekomst Afsluitdijk
Samenvatting DIJK EN MEER Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk
Terugblik op het project IPS Deventer
Rotonde of verkeerslichten?
Toespraak van de Prins van Oranje tijdens Symposium Smart and Sustainable Built Environments 2009
Opleidingsbedrijven krijgen meer leerlingen terug
Alstom onthult prototype Prima II
Thales: ETCS voor het eerst in Amerika toegepast
Hightech buizenscherm absorbeert en reduceert het geluid van de A2
Evaluatie Proefvakken Rollpave
Projectbeheersing megaprojecten op schrift gesteld
Mobiliteit in 2039: De mobiliteitsvisie van Siemens Mobility
Cooperative Systems on the Road: van theorie naar praktijk
Samenvatting onderzoek 'Verkeersonveiligheid bij Werk in Uitvoering'
Beleving van verkeersonveiligheid; Een probleemverkenning over subjectieve veiligheid
Ontwerprichtlijn paalmatrassen in aantocht
N347 Goor-Rijssen veiliger door milieuvriendelijke bermen
Kilometerheffing benadrukt verkeerssysteem als geheel én de rol van ieder individu
Samenvatting rapport 'Milieueffecten wegverkeer'
Topinstituut in Breda maakt Nederland nummer één in logistiek
ZEEKRACHT, duurzame energie van de Noordzee
Parkeren onder water in caissons
Manifest Flora- en Faunawet
Xaf Utberg over de railmarkt
Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?
Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij
Parkeerergernissen blijven Nederlanders plagen
Onderzoek gebruikersinterface parkeerautomaten voor kenteken-invoer
Project Parkeergarage Tropicana
Waterwonen valt in het water door wet- en regelgeving
Bouwen op het water voor een veilige toekomst
De uitgangspunten voor de WION: Veiligheid bevorderen, economische schade terugdringen
Vereniging van Waterbouwers VBKO maakt een rondje Waterschappen
Maatregelenpakket Bouwend Nederland
Integraal denken is de beste garantie voor de toekomst van (de ontwikkeling van) rail
Hoe zorgen we voor een betaalbaar OV voor elke portemonnee?
Frequentieverhoging in de Randstad
Risicobeheersing kabels en leidingen aan de voordeur
Walk4Water: 21 maart 2009 - Lopen voor water redt levens
SWOV Standpunt nut en de noodzaak van verkeersborden
Convenant A2: helden van de vernieuwing
Bedrijfsleven toont interesse in regionale spitsmijdenprojecten
NS biedt onverwachte ingangen voor trainees
KTB Competenties van de procesmanager stedelijke vernieuwing
Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
Jonge professionals bestaan niet
Masteropleiding Urban & Area Development
Baanbrekers in de Bouw: snelgroeiende opleiding vernieuwingsgezinde professionals
'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Foto's 'Beroepen op het spoor'
FNV-crisisplan wil positie werknemer versterken
Veilig werken aan de railinfra: blokschakelaar niet het ei van Columbus
Kennis belangrijke productiefactor voor de bouw
Kredietcrisis, dreiging voor PPS?
Uw project op tijd en binnen budget? Liever niet!
Financiering in aanbesteding van infrastructuur
Omgevingsbeïnvloeding bij Binnenstedelijke Ondergrondse Projecten
De kredietcrisis: checklist voor de commissaris
Werken aan vertrouwen, column van de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol
Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord-Zuidlijn Vijzelgracht, deel 1
Minder faalkosten door goed risicomanagement
Regieraad Bouw maakt tussenbalans op
Leidraad Aanbesteden voor de Bouw in januari 2009 beschikbaar
Resultaten Onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud
Verkenning autoverkeer 2012
Samenvatting van het rapport van de Commissie Meerkosten OV-chipkaart
Samenvatting eindadvies Deltacommissie ‘SAMEN WERKEN MET WATER’
Discussievraag - hoe zorg je ervoor dat elk politiek klimaat een railklimaat is?
Aanpassing Eurovignet Richtlijn maakt wegtransport duurzamer
Invloed van de omgeving bij het realiseren van grote projecten
Mega Trucks of toch maar over de rails?
Historisch benzinestation schuift 50 meter op
Noise Reducing Measures and their Influence on the Wheel-Rail System
Eindrapportage Innovatieprogramma Geluid
Verkeersmanagement A2 Rondweg Den Bosch
Omschakelinrichting geïnstalleerd - Deventer voorbereid op SAT van EBS+
Concrete sleepers for ballasted and non-ballasted track
Aanpak Mobiliteitsprojecten Anders Betalen voor Mobiliteit
Voertuigen met ogen, oren en een brein
Gezocht! Innovatieve oplossing voor berging van 500.000 m3 water
Mobiliteitsbalans 2008 Congestie in perspectief
Samenvatting Advies Commissie Ruding 'Op de goede weg en het juiste spoor'
Storingsgevoelige locaties
Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht (Infrastructures. Time to invest)
Rapport Gesternte van het Streekvervoer van Klaas de Vries
Rapport GIDEON Basisvoorziening geo-informatie Nederland
Gun onze trots het hoofdrailnet!
Ronald Waterman met zijn oplossing van het fileprobleem in Netwerk
Rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding
Advies Lijnen naar 2040
Amsterdam Cycling to Sustainability' platform voor duurzame mobiliteit opgericht
RLC Interface
Hacking of the Mifare RFID smartcard
Security hole in world's most popular smartcard
Straks niemand meer onbespied door het leven
VNONCW: A4 loopt vast in juristerij
Snelwegpanorama's in Nederland
Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond
 Laatste Nieuws

Meer nieuws
Aanmelden Nieuwsbrief
 Gerelateerde Definities

Definities toevoegen?
Meer Definities!
 Gerelateerde Documenten

Documenten toevoegen?
Meer documenten!
 Gerelateerd Event

Events toevoegen?
Infrasite Events!
 Gerelateerd Nieuws

Meer nieuws
Gericht nieuws
 Gerelateerde Artikelen

Meer artikelen

(Advertenties)