Artikel | Datum: 10-12-2008


Jonge professionals bestaan niet
Een maximale leerervaring voor het bedrijfsleven, voor onderwijsinstellingen en voor de student! Het klinkt als een krantenkop en dat zou het ook moeten zijn, ware het niet dat nog niet iedereen hiervan doordrongen is.

Er is zo veel en toch zo weinig, hoor je van menig student. Bijvoorbeeld de studierichtingen verkeerskunde en verkeerstechniek, die niet populair zijn. Waarschijnlijk vanwege het ontbreken van het magische woord management. Je hebt blijkbaar toverwoorden nodig om studenten te motiveren een studierichting in de bètahoek te laten kiezen. Gedurende de huidige samenwerking van CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) met de Internationale Hogeschool NHTV in Breda blijkt, dat de weinige studenten op het gebied van verkeer vaak al een baan hebben voordat zij met de studie beginnen. Een mooi voorbeeld van de kracht van het bedrijfsleven. Echter, het gevaar hiervan is de kans op een eenzijdige opleiding en gebrek aan brede ervaring als het bedrijfsleven, via de student, aan het roer komt te staan.

Ervaring en talent
CROW is ook op zoek naar jonge mensen met een ‘beetje’ ervaring en zou ook wel willen sturen. Wij zijn echter van mening dat specialisme zich geleidelijk ontwikkelt en de basis breed moet zijn. De conclusie is dan ook dat met een ‘beetje ervaring’ de ‘jonge professional’ helemaal niet bestaat. Gedurende het werkende leven kan men na verloop van tijd pas die professional worden. Ik heb het niet over talent, maar over ervaring en daar zit nu net de crux van het verhaal. Natuurlijk speelt talent een niet onbelangrijke rol, omdat je nu eenmaal niet alle vaardigheden kunt aanleren. Er zit veel talent niets te doen met dat talent en daar willen wij wat aan doen. Dit vraagt verandering in denken en doen, en dat is ongelofelijk moeilijk.

Wakker schudden
Je ziet in de huidige markt dat wij het ‘kabouteren’ nog niet hebben afgeleerd. Iedereen kijkt naar de kleur van de puntmuts en blijft onder zijn eigen paddenstoel. Wakker schudden is het devies. Het bedrijfsleven is gelukkig bereid meer geld te investeren in kennis aanleren, maar moet hiermee ook het talent wakker schudden. Hier zit nu het gevaar waar ik al eerder op doelde. Het bedrijfsleven probeert de maat aan te geven bij de onderwijsinstellingen, die dit op hun beurt vertalen in een veelvoud aan opleidingen/keuzes. Deze overkill aan opleidingen helpt niet het huidige probleem van het gebrek aan goed opgeleide mensen in de eerder genoemde vakgebieden op te lossen. Als je naar het voortraject kijkt, de voorlichting en begeleiding binnen het onderwijs op het instroomniveau, dan word je niet vrolijk. Ik heb de proef op de som genomen en twee grote scholengemeenschappen informeel gevraagd naar de specifeke studie-informatie voor aankomende studenten op het gebied van verkeer en vervoer. Het resultaat was nul, omdat de betreffende voorlichters hier geen kaas van hebben gegeten en stellen dat zij geen tijd beschikbaar hebben om zich er in te verdiepen. Gemiste kansen voor de sector, maar ook voor de scholen.

Doorleven is doorleren
Wat mij hierbij opvalt, is het feit dat het studiehuis in negatieve zin bijdraagt aan de in de basis gemaakte foute studiekeuzes. Dit is zorgelijk en zou door minister Plassterk als speerpunt moeten worden opgepakt. Wat mij daarbij wel verbaast is dat de scholen dit fenomeen onderkennen, maar het blijkbaar in Den Haag niet krijgen aangekaart; een goed voorbeeld van het ‘kabouteren’. De werkenden van dit moment zijn er van doordrongen dat je je hele leven aan kennisonderhoud moet doen. Met als credo: ‘doorleven is doorleren!’. Als student begin je aan een proces dat nooit op zal houden, of je wilt of niet. Een onwerkelijk gegeven als je jong bent en denkt dat de hele wereld voor je open ligt. Dit is de kans voor toekomstige werkgevers om kennisonderhoud als een vanzelfsprekendheid te brengen en als belangrijke factor voor het verhogen van het werkplezier. Hier ontmoeten CROW, De Unie en de Internetvakbond elkaar. Zij zien geweldige mogelijkheden in de potentie van studenten. CROW wil graag haar steentje bijdragen door het creëren van mogelijkheden om kennis op te doen, maar ook uit te wisselen. Zo kunnen wij van studenten de professionals van later maken. Daarvoor moet je mogelijkheden beschikbaar stellen. Hier komen De Unie en de Internetvakbond CROW tegemoet met een nieuwe dimensie: www.3D-stagebank.nl

3D-stagebank
CROW kiest voor een professionele aanpak om de ‘jonge geleerden’ te steunen in hun ontwikkeling naar een rol als professional. Dit begint bij een stevige aanpak van de ondersteuning bij hun stage. Bijvoorbeeld met een stageplan, waarbij de uitgangspunten en eisen van de onderwijsinstellingen een prominente rol spelen. Studenten die via 3D-stagebank bij CROW terechtkomen, kunnen er op rekenen dat de begeleiding door een professional op hun toekomstige vakgebied serieus wordt aangepakt. Dit beloven vraagt lef van een organisatie. Natuurlijk hoopt CROW dat met deze aanpak in de toekomst de nieuwe geleerden de kennis verder zullen dragen, borgen en uitbouwen. Wij staan voor een geweldige uitdaging en zijn benieuwd of de studenten dit met ons aan willen gaan.

Robert-Jan van den Berg,
Manager afdeling Cursussen & Opleidingen
CROW

CROW
CROW staat voor professioneel kennisbeheer en kennisoverdracht waarbij de directe toepasbaarheid in de praktijk uitgangspunt is. Dit uitgangspunt kan zorgen voor een effciënte match tussen bedrijfsleven en stagiairs. Goed gekwalifceerde studenten creëren er hun eigen kansen en kunnen er eventuele stage- en afstudeeropdrachten vinden.


Dit artikel is eerder verschenen in UnieMagazine, het magazine van De Unie, van december 2008.Deel dit artikel:                   

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee Borssele bereikt kust
Nieuwsbericht
Verleggingen kabels en leidingen A27 van start
Nieuwsbericht
Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
TEC ondersteunt bij toekomstbestendig maken van tunnels in Amsterdam
Nieuwsbericht
Mogelijke problemen navigatieapparatuur
Nieuwsbericht
Pulse consortium voorkeursaanbieder Cross River Rail in Brisbane
Nieuwsbericht
Sneller uit de file met strategische inzet bergers
Nieuwsbericht
ParkeerVak 2019: Transitie in Mobiliteit & Parkeren
Nieuwsbericht
Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants
Nieuwsbericht
ProRail en Network Rail zetten samen in op innovatie
Nieuwsbericht
RWS kijkt samen met TU Delft hoe zandige oevers Houtribdijk zich gedragen
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Railtech podium oprichting Europees platform spooronderhoud
Nieuwsbericht
Meer en snellere treinen
Nieuwsbericht
Goedemorgen Nederland bezoekt de RailTech
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat verbetert contractdocumenten D&C-opdrachten
Nieuwsbericht
Europese subsidie voor Nederlandse infraprojecten
Nieuwsbericht
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
[Banners]